Edukacja

KAPITULACJA URZĘDU. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBOWIDZU MA NOWEGO DYREKTORA

Po wielu miesiącach kończy się sprawa wyłonienia nowego dyrektora Zespołu Szkół w Lubowidzu. Od 22 grudnia funkcję tę pełni wybrana w konkursie Beata Borowska.

22 grudnia zastępca burmistrza w Lubowidzu Ewa Szczepańska wydała zarządzenie odwołujące pełniącą obowiązki dyrektora ZS Iwonę Dobies ze stanowiska, a następne kolejne zarządzenie – powołujące na to stanowisko Beatę Borowską, kandydatkę wybraną przez komisję w wakacyjnym konkursie ogłoszonym przez organ prowadzący, czyli gminę.

Nowej dyrektor funkcję powierzono do 31 sierpnia 2027r.

Tym samym urząd skapitulował i uznał racje organu nadzorczego oraz wojewody w tej bulwersującej lokalną społeczność sprawie wyboru nowego dyrektora szkoły.

W uzasadnieniu nowego zarządzenia Ewa Szczepańska podkreśliła, że decyzja ostateczna jest podjęta w związku z kolejnym uznaniem przez wojewodę nieważności zarządzenia burmistrza Lubowidza ws unieważnienia konkursu na dyrektora (zastępca czyniła to w sumie trzykrotnie – 26 sierpnia, 30 września i 4 listopada) oraz wskutek wezwania wydanego przez wojewodę do zaprzestania naruszania prawa (16 grudnia).

„Z uwagi na to, że argumenty zawarte w uzasadnieniu Zarządzenia Nr 91/2022 (z 4 listopada) są identyczne jak w przypadku poprzednich zarządzeń, należy również stwierdzić jego nieważność. Organ nadzoru podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uzasadnieniach rozstrzygnięć nadzorczych z dnia 22 września 2022 r. znak: WNP-P.4131.21.2022 oraz z dnia 24 października 2022 r. znak WNP-P.4131.23.2022. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Miastu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia, wnoszona za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Informuję, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie zarządzenia, z mocy prawa, z dniem jego doręczenia” – pisze w ostatnim rozstrzygnięciu z 9 grudnia Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki. Jednocześnie podkreśla on , że w przypadku obu poprzednich jego rozstrzygnięć Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz (czyli tu pełniąca obowiązki zastępcy Ewa Szczepańska) nie skorzystał z trybu wskazanego w art. 98 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) i nie złożył przysługującej mu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższe zarządzenia. Tym samym w związku z bezskutecznym upływem terminu wniesienia skargi, rozstrzygnięcia uprawomocniły się. Niestety, urząd na nie nie zważał tylko wydawał kolejne swoje zarządzenia. Dwa dni przed Wigilią skapitulował i uznał w końcu racje wojewody.

AO

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.