Informacje

KOMISJA UZNAŁA ZARZUTY ZA ZASADNE

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żurominie po raz drugi spotkała się, by dokończyć rozpatrywanie skargi ZNP na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie Piotra Babiucha. Uznała, że jest w części zasadna.

O pierwszej części rozpatrywania skargi, w której wzięli udział zarówno dyrektor, jak i prezes ZNP pisaliśmy już w „Kurierze”. Komisja spotkała się po raz drugi, by dokończyć sprawę. Po pierwszym spotkaniu, kiedy wyjaśnienia składali zarówno prezes ZNP, jak i sam dyrektor, komisja poprosiła radcę prawnego o analizę szkolnych regulaminów, co do których zastrzeżenia zgłaszał Związek.

11 lutego i 22 lutego od ZNP wpłynęły dodatkowe wyjaśnienia, zaś 16 marca pełnomocnik dyrektora (radca prawny) także przesłał radnym swoją odpowiedź na skargę. – Dla nas najważniejsze jest to, co 8 lutego zostało powiedziane tu na tej sali – stwierdził przewodniczący komisji radny Andrzej Supko uznając, że każdy radny miał przesłane wszystkie pisma i się z nimi zapoznał. Przeczytał jednak notatkę służbową, jaką 26 lutego 2020r. miała spisać burmistrz Aneta Goliat ze spotkania z dyrektorem Piotrem Babiuchem po tym, jak rok wcześniej skargę ZNP na niego rada uznała za zasadną. Z notatki wynika, że tego dnia o godz. 8.30 odbyło się spotkanie dyscyplinujące dyrektora. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Aneta Goliat, Michał Bodenszac (ówczesny wiceburmistrz), Emilia Waszczuk (kierownik wydziału organizacyjnego) i dyrektor Piotr Babiuch. Zapisano, że burmistrz upomniała dyrektora, iż powinien odpowiadać na wnioski w terminie, a ten przyznał się do popełnienia błędu (nie udzielił w terminie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej). Piotr Babiuch poinformował podczas tego spotkania, że trwają prace w celu aktualizacji regulaminu pracy i wynagradzania dla nauczycieli, zaś zaktualizował już regulaminy wynagradzania pracowników niepedagogicznych oraz przyznawania świadczeń z ZFŚS. Z notatki wynika także, że dyrektor przyznał, iż nie zajął się dokumentami wcześniej, bo musiał zająć się niezbędnymi remontami w szkole (zalanie), ponadto musiał zająć się przygotowaniem egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego w czasie strajku. Na koniec spotkania burmistrz poleciła uporządkowanie spraw związanych z regulaminami, ale wyraziła swoje zadowolenie z pracy dyrektora, w związku z czym nie nałożyła na dyrektora żadnej kary.

Supko odczytał też analizę prawną, z której wynika, iż skarżone przez Związek szkolne regulaminy nie do końca są takie, jakie powinny być. Analizie poddano regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi, statut SP nr 2, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz regulamin pracy. I tak np. w przypadku statutu szkoły radca prawny urzędu gminy stwierdził, że nie uwzględnia on wszystkich elementów wymaganych przez przepisy prawa, występują w nim sprzeczności w treści. Podobnie sprzeczności są w regulaminie socjalnym (np. nieaktualne Dzienniki Ustaw, wystąpiło mylenie dochodu brutto i netto jako podstawy do zakwalifikowania osoby uprawnionej do świadczeń). W regulaminie pracy radca wytknął, że nieprawidłowo rozliczano godziny nadliczbowe, istnieje powołanie na nieaktualne Dziennik Ustaw czy uchylony akt prawny, niektóre paragrafy są niezgodne z kodeksem pracy w sprawie formy wypłaty wynagrodzenia. Radca sugeruje dostosowanie tychże dokumentów do aktualne obwiązujących przepisów, wyeliminowanie sprzeczności, zmiany edytorskie.

AO

Cały artykuł znajduje się w aktualnym wydaniu „Kuriera”.

Szukaj w punktach sprzedaży bądź kup wydanie elektroniczne.

https://eprasa.pl/news/kurier-%C5%BCuromi%C5%84ski

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.