Edukacja Informacje

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA FUNDUSZE EOG

W związku z realizacją projektu „Wysoka jakość kształcenia szansa˛ na profesjonalny rozwój” Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie przygotował konferencję upowszechniającą Fundusze EOG. Przez dwa dni - 23-24 listopada 2023r. - dyskutowano o obecnych i przyszłych korzyściach płynących z realizacji projektu w tej szkole.

-Celem projektu realizowanego w ZST-Z jest zwiększenie jakości i dopasowania kształcenia oraz szkolenia zawodowego (VET) do potrzeb rynku pracy w Polsce poprzez realizację badań pracodawców i rynku pracy (sektor NUB),wizyt studyjnych, utworzenie Centrów Kształcenia Praktycznego, pilotażowych  szkoleń dla nauczycieli i uczniów. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem dotyczący braku efektywnej współpracy sektora VET z pracodawcami oraz niedostosowania kształcenia zawodowego w Polsce do potrzeb pracodawców. Projekt ma wzmocnić współpracę między edukacją a przedsiębiorcami – efektem ma być dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez realizację szeregu działań projektowych, co przyczyni się do tego, że oferta edukacyjna szkoły poprawi się – informuje dyrekcja szkoły.

Na zaproszenie dyrektora ZST-Z w Żurominie Wojciecha Smolińskiego oraz wicedyrektor Ewy Janulewskiej na konferencję 23 listopada przybyli: starosta Jerzy Rzymowski z wicestarostą Ireneuszem Rejmusem, członkiem zarządu powiatu Tomaszem Makuszewskim oraz dyrektor Wydziału ZiE starostwa Joanną Jucewicz-Morawską, a także: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz – dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej z Kierownikiem Zakładu Pojazdów Szynowych dr. hab. inż. Jarosławem Seńko oraz dr inż. Krzysztofem Szczurowskim z Zakładu Ciągników i Napędów Hydraulicznych. Dojechał też Artur Kubik, partner norweski w projekcie, przewodniczący norweskiego związku zawodowego SolidaritetNorge.

Na konferencję przyjechali również: Iwona Szwejkowska, kierownik Działu Rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie wraz z Wiesławem Wernikiem – starszym specjalistą ds. promocji i współpracy PANS w Ciechanowie, Łukasz Zieliński z MS Mechatronic Solutions Group z Warszawy, Jarosław Paluszewski i Dorota Jończak z PUP w Żurominie, Jarosław Kamieniecki -Regionalny Kierownik Sprzedaży firmy Kołton, Sławomir Lewandowski i Krzysztof Lewandowski – właściciele Energeco Sp. z O.o., Jacek Zybert – instalator Energeco.

Wśród zaproszonych znaleźli się także: dyrektor ZS w Zielonej Czarek Ossowski i wicedyrektor Bożena Grzybicka, dyrekcja CKZiU w Żurominie – Zbigniew Jakowski i Sławomir Fijałkowski, jak rownież przedstawiciele stacji diagnostycznych i serwisów samochodowych z gminy Żuromin. Obecni byli Kierownik Kształcenia Zawodowego ZST-Z  w Żurominie Jacek Gowin oraz kierownik projektu Kamil Watkowski oraz uczniowie klas maturalnych.

starosta Jerzy Rzymowski z dyrektorem ZST-Z Wojciechem Smolińskim

Pierwszego dnia na wstępie konferencji dyrektor ZST-Z Wojciech Smoliński przedstawił kilka ważnych informacji na temat Funduszy Norweskich, znanych również jako Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Zaznaczył, że Fundusze Norweskie dają wiele korzyści szkole. Są to m.in. nowoczesne technologie (szkolenia edukacyjne dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowych narzędzi dydaktycznych), programy edukacyjne i szkolenia dla nauczycieli (szkolenia wspierającej rozwój zawodowy nauczycieli – z metod nauczania, technik, stosowania nowych technologii, innowacyjnych praktyk pedagogicznych), rozwój kompetencji uczniów (kładzenie nacisku na rozwijanie kompetencji uczniów w różnych obszarach, takich jak kompetencje cyfrowe, umiejętności interpersonalne czy przedsiębiorcze), promowanie innowacyjności w nauczaniu (finansowanie może wspierać innowacyjne podejście do nauczania, zachęcając nauczycieli do eksperymentowania z nowymi metodami nauczania).

Goście bardzo ciepło wyrażali się o realizowanym w tej szkole projekcie. Starosta Jerzy Rzymowski gratulował realizacji zadania i chwalił projekt, zakładając, że konferencja także przyniesie kolejne dobre rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju szkół średnich w powiecie. Wicestarosta Ireneusz Rejmus zaś zauważył, że korzyści będą w wielu sektorach – od szkół po pracodawców, gdzie trafią wykwalifikowani pracownicy w pożądanych obecnie zawodach. Ireneusz Rejmus wspomniał o trafnym pomyśle dyrekcji ZST-Z w Żurominie odnośnie wprowadzenia nowego kierunku – technik urządzeń OZE, co wiązało się z doszkalaniem nauczycieli, realizowaniem założenia przez kilka lat, nim zostało wdrożone i ogłoszono nabór uczniów.

Dyrektor Wojciech Smoliński wspomniał tu o odbytej kiedyś z wicestarostą rozmowie, w której powiedział, że ZST-Z w Żurominie będzie szkołą przyszłości. – panie Starosto, ZST-Z będzie taką szkołą przyszłości – podkreślił podczas konferencji.

Ze szczegółami projektu zapoznał wszystkich zebranych kierownik projektu Kamil Watkowski. Podkreślił, że w jego ramach do Norwegii pojechało 10 nauczycieli ZST-Z w Żurominie (o czym już pisaliśmy na naszych łamach), którzy wzięli m.in. udział w wykładzie eksperckim pt. „Rys historyczny i system edukacyjno‐szkoleniowy w Norwegii” (przygotował go SolidaritetNorge, związek zawodowy założony przez Polaków dla Polaków pracujących w Norwegii) oraz w panelu dotyczącym edukacji i szkolenia, a następnie w panelu: „Fagbrev – dokument mający na celu uznanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii” (także przygotowany przez SolidaritetNorge), po którym nauczyciele mieli również okazję wziąć udział w dyskusji i zadawać pytania ekspertom.

Jak informowała naszą redakcję zaraz po tym wyjeździe do Norwegii dyrekcja szkoły, bardzo cenna była późniejsza dyskusja grupowa, dotycząca analizy obowiązujących praktyk w zakresie kształcenia zawodowego, diagnozy i mapowania priorytetowych problemów, potrzeb i wyzwań w przedmiotowym zakresie. Podczas szkolenia odbyły się panele dotyczące robotyzacji pracy i sztucznej inteligencji, wyodrębnionych zawodów wg szkół zawodowych i średnich w Norwegii, a także zawodowych tytułów mistrzowskich w Norwegii z podziałem na zawody.

Jednym z efektów współpracy jest powstanie szkicu innowacji pedagogicznej pt. „Pojazdy samochodowe wykorzystujące OZE” oraz stworzenie całej innowacji na bazie kierunku rozwijającego istniejący w szkole kierunek: technik pojazdów samochodowych, stworzenie programu nauczania i uruchomienie kierunku: technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej.

w konferencji wzięli udzial uczniowie klas maturalnych technikum

Konferencja była bardzo ciekawa. Pierwszego dnia kolejno głos zabierali wszyscy zaproszeni goście, w tym przewodniczący norweskiego związku zawodowego Solidaritet Artur Kubik, który omówił szczegółowo, jak wygląda edukacja zawodowa w Norwegii, i który jednocześnie gratulował nawiązania współpracy między ZST-Z w Żurominie a związkiem Solidaritet w Norwegii, bo przyniesie ona na pewno wymierne korzyści. Prelekcje mieli też goście z Politechniki warszawskiej, ściśle współpracujący z żuromińską placówką oświatową.

Jednym z etapów konferencji była prezentacja wyników badań, jakie ZST-Z w Żurominie wykonał wśród pracodawców na rynku lokalnym oraz mieszkańców gminy Żuromin. Celem ankiet było m.in. diagnozowanie potrzeb środowiska w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników, pozyskania informacji, jakie są wobec nich oczekiwania. Ankietowano też rodziców, dzieci oraz nauczycieli pod kątem szkolnictwa zawodowego.

Kierownik ksztalcenia zawodowego Jacek Gowin przedstawia wyniki ankiet wśród pracodawców, uczniów i rodzicow

Drugiego dnia konferencji, 24 listopada, z zagadnieniami i efektami projektu zapoznani zostali pracownicy szkoły i pozostali nauczyciele. Zagadnienia te omówiła szczegółowo wicedyrektor ZST-Z w Żurominie Ewa Janulewska. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały promocyjne oraz mieli okazję wymienić doświadczenie z zaproszonymi gośćmi.

Oprócz prezentacji projektu, korzyści ze szkoleń dla nauczycieli oraz diagnozy dotyczącej zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, jak również ciekawych wystąpień zaproszonych gości,  konferencja przyniosła też nieoczekiwany prezent dla szkoły – właściciele firmy Energeco wspólnie z firmą Kołton postanowili podarować ZST-Z w Żurominie pompę ciepła do celów dydaktycznych, aby uczniowie mogli na zajęciach uczyć się też praktycznie.

Agnieszka Makuszewska

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.