Edukacja

LEKCJE Z POLICJĄ

W tym roku szkolnym w ZST-Z w Żurominie prowadzone są profilaktyczne działania wśród uczniów. Ważne informacje przekazują uczniom m.in. przedstawiciele policji.

– Profilaktyka wśród młodzieży jest bardzo ważna – mówi dyrektor szkoły Wojciech Smoliński. Jak dodaje, szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale też wspomaga rodziców w procesie wychowywania i przekazywania wartości, wpajania zasad i norm zachowania. Dlatego podejmowane są różnorodne działania, by tę rolę wypełnić.

W grudniu, w związku z tym, że szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją Promocji Kultury i Edukacji „Art-Heart” w Pułtusku, odbyły się warsztaty dla młodzieży o tematyce profilaktyki uzależnień. Współpraca z Fundacją obejmuje również szkolenia rady pedagogicznej, pedagogizację rodziców, prowadzenie wśród uczniów ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczyciele celem określenia potrzeb o oceny satysfakcji. Projekt zakłada również pomoc w dostępie do specjalistów różnych dziedzin zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.

Jedną z form jest dawanie młodzieży alternatywy poprzez organizowanie im czasu wolnego i aktywności. W tym roku szkolnym przeprowadzono już kilka turniejów, zarówno międzyklasowych, jak i międzyszkolnych, angażując młodzież w uprawianie sportu i aktywne spędzanie czasu.

Zważając jednak na fakt, że nie każdy lubi sport proponowane są też inne działania. I tak na przykład z okazji obchodzonego 23 lutego Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją w szkole powstała gazetka informacyjna na temat tego poważnego i światowego już dziś problemu. Wszyscy wiemy, że depresja ma różne twarze, jest ciężką chorobą, często skrywaną pod płaszczem uśmiechu i dobrego zachowania, która zbiera co roku coraz większe żniwo. Bardzo ważne jest, byśmy siebie obserwowali i okazywali wzajemne wsparcie i pomoc.  W ramach tego dnia w szkole odbył się szkolny konkurs plastyczno-graficzny pod tytułem ,,Depresja w Twoich oczach”. Uczniowie w swoich pracach poprzez sztukę pokazali swoje wyobrażenie i interpretację tak ważnego tematu.

W ZST-Z w Żurominie dyrekcja wraz z nauczycielami systematycznie podejmują działania i na bieżąco rozwiązują występujące problemy, starając się im jednocześnie przeciwdziałać. Bolesne doświadczenie pandemii, długotrwałej izolacji, smutku, nauka zdalna, w odosobnieniu od grupy rówieśniczej odcisnęły się na psychice młodych ludzi. W wielu przypadkach powodują dziś uczucie lęku przed grupą, wstyd i strach przed przyjściem do szkoły, próby wagarowania. Te problemy są monitorowane na bieżąco, wychowawcy kontaktują się z rodzicami, by wspomóc ich w pokonaniu występujących barier, wspólnie szukać najlepszego rozwiązania. Wsparciem służy tu zwłaszcza szkolna psycholog, z której rad i wskazówek korzysta naprawdę wielu uczniów. W gabinecie psychologa szkolnego mogą znaleźć zrozumienie, rozwiązać problem dotyczący zarówno nauki, jak i kontaktów rówieśniczych.

Wychowawcy klas od początku roku szkolnego prowadzą na godzinach wychowawczych profilaktyczne pogadanki z uczniami. Dotyczą one zarówno problemu stosowania używek, sięgania po alkohol, papierosy i e-papierosy, po sytuacje związane z dokuczaniem innym, hejt w sieci oraz przemoc psychiczną i fizyczną. Żeby wzmóc te działania uściślono współpracę z Komendą Powiatową Policji w Żurominie. Powstał harmonogram spotkań funkcjonariuszy policji z młodzieżą. Lekcje te dotyczą m.in. problematyki cyberprzemocy i hejtowania w sieci, konsekwencji prawnych tego typu zachowania oraz potrzeby ich zgłaszania, ale również konsekwencji spożywania alkoholu i palenia papierosów przez nieletnich w miejscach publicznych.Profilaktyką objęte są wszystkie klasy, a w szczególności najmłodsi uczniowie szkoły, którzy w nowym miejscu, w nowym środowisku są szczególnie podatni na wpływ starszych kolegów, czy też najbliższej grupy rówieśniczej.

Agnieszka Makuszewska

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.