Informacje

MAŁA FREKWENCJA, DUŻA SZANSA?

187 mieszkańców Chamska na wszystkich 773 wzięło udział w konsultacjach ws. wyboru zadania do zgłoszenia w ramach programu wsparcia gmin popegeerowskich. Gdyby akcję nagłośnić bardziej, może frekwencja byłaby większa.

O wsparcie ze środków mogą ubiegać się gminy z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Taki był w Chamsku w gminie Żuromin i gmina postanowiła tam aplikować. Łączna wartość zadań dla jednego samorządu może wynieść 5 mln zł. Gmina Żuromin zgłosiła potrzebę budowy kanalizacji sanitarnej we wsi i sali gimnastycznej przy tamtejszej szkole. Inwestycje te uzyskały najwięcej głosów poparcia w konsultacjach społecznych, które odbyły się w połowie stycznia. Kilka osób chciało budowy ulicy Parkowej i Kasztanowej, a nikt nie poparł remontu remizy.

Mieszkańcy, jak nam zasygnalizowali, nie zostali do końca dokładnie poinformowani o planowanych inwestycjach. Niektórzy dowiedzieli się z portali internetowych. Pomysł budowy sali gimnastycznej najbardziej spodobał się tym, których dzieci uczęszczają do szkoły. Kanalizację zaś poparli ci, którzy mieszkają w blokach i wywóz nieczystości płynnych jest dla nich dość problematyczny.

Zdaniem tamtejszego radnego Tomasza Budzicha obie inwestycje byłyby potrzebne we wsi. Dzieci potrzebują większej sali do ćwiczeń w komfortowych warunkach. A dziś skończyły się czasy, że można pozbywać się nieczystości i nie mieć na to żadnego dokumentu wywozu, więc i kanalizacja ma rację bytu. Nie do końca jednak mieszkańcy wiedzą, jak miałby ewentualnie wygląda

cały proces budowy. W większości boją się rozkopów, niszczenia ogródków i dróg. Nie otrzymali wystarczającej informacji. Może gdyby nie pośpiech (wniosek do RFIL gmina złożyła już 3 dni po ogłoszeniu wyników konsultacji), akcja informacyjna dotarłaby do większej liczby osób i wyniki konsultacji byłyby inne?

Jak się dowiedzieliśmy, magistrat planuje poprowadzić nitkę kanalizacji z Chamska do Poniatowa, do tamtejszej przepompowni, ale musiałaby się ona przebijać pod właśnie remontowaną drogą wojewódzką, na którą będzie przecież gwarancja. Czy urząd zakłada, że uda się uzyskać zgodę, by przebić się z instalacją pod drogą wojewódzką? Jaki jest czas, gdyby dotację przyznano, na wykonanie zadania? To są na razie niewiadome. Tak jak to, czy uda się pozyskać środki z RFI.

Do sprawy odniosła się burmistrz Aneta Goliat. W odpowiedzi od redakcji podkreśliła, że czas na złożenie wniosku był bardzo krótki (choć na stronie rządowej czytamy, że wnioski w tym naborze RFIL można było składać do 12 lutego, a gmina swój złożyła bodajże 20 stycznia). Jak dodała, chciała o zdanie zapytać mieszkańców, dla których inwestycja miałaby powstać. Z uwagi na pandemię konsultacje przybrały formę ankiety. – Zarządzenie dot. konsultacji wydano 8 stycznia 2021r. Konsultacje w formie ankiety odbyły się w dn. 15-16. stycznia 2021r. Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono na stronie internetowej urzędu, na BIP Żuromin, w sołectwie i w sklepach w Chamsku – poinformowała naszą redakcję. Jak dodała, w gruncie rzeczy konsultacje zaczęły się już z początkiem stycznia. – Wówczas w rozmowach z mieszkańcami, w tym z radnym z Chamska Tomaszem Budzichem i panią sołtys Marianną Pieczkowską oraz dyrektorem szkoły Marzeną Kąpińską ustaliliśmy zadania wskazane w ankiecie, o które wnioskowali mieszkańcy Chamska – mówi Aneta Goliat. Odniosła się do zarzutów swojego byłego zastępcy. – Zarzuty o bezprawności przeprowadzonych konsultacji uznaję za całkowicie bezpodstawne. Przepisy prawa nie obligują burmistrza do przeprowadzenia konsultacji w zakresie wyboru realizowanego zadania w ramach dofinansowania, jest to wyłącznie decyzja organu wykonawczego gminy. Powodem zorganizowania konsultacji w tym zakresie, była postawa mieszkańców, którzy w zakresie zgłoszonych inwestycji, wykazali się charakterem, jakim powinno cechować się społeczeństwo obywatelskie. Należy również zaznaczyć, że forma i tryb przeprowadzenia konsultacji były zgodne z Uchwałą Nr 49/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin. Uchwała nie wskazuje, że samo zbieranie ankiet powinno wynosić minimum 7 dni, a jedynie że konsultacje przeprowadza się w terminie od 7 dni do 30 dni. Zarządzenie w sprawie konsultacji zostało wydane 8 stycznia, zbieranie ankiet odbywało się w dniach 15 i 16 stycznia, a w dniu 18 stycznia ogłoszono wyniki. Zatem z tego względu należy stwierdzić, że całe konsultacje trwały 11 dni, w związku z tym przeprowadzono je w terminie wskazanym w uchwale. W mojej ocenie frekwencja była zadowalająca. Wniosek został już wysłany do Wojewody Mazowieckiego – podała nam burmistrz.

Kiedy znane będą wyniki naboru wniosków i czy gmina dostanie jakieś środki, okaże się.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.