Edukacja

MATURA 2020 W OTOCZCE KORONAWIRUSA

W przyszłym tygodniu w poniedziałek rozpocznie się egzamin maturalny. Miesiąc później, niż zwykle i w nieco innych warunkach. Jak będzie wyglądał opowiedzieli nam dyrektorzy dwóch szkół średnich – LO w Żurominie i ZSP w Zielonej. Maturzyści- czytajcie!
Autor zdjęcia: Agnieszka Orkwiszewska

Czarek Ossowski – Dyrektor ZSP w Zielonej

-Tegoroczny egzamin maturalny to wyzwanie nie tylko dla dyrektora szkoły, ale również dla nauczycieli, obsługi administracyjnej. Przede wszystkim jednak ogromny stres dla tegorocznych absolwentów. Stres przedmaturalny to sprawa naturalna, tylko czy dodatkowe wydarzenia mają go wzmagać? W poprzednim roku szkolnym zastanawiałem się czy matura odbędzie się w terminie z powodu strajku nauczycieli. W obecnym roku było wyczekiwanie na informację dotyczącą terminu egzaminu maturalnego oraz sposobu przeprowadzenia, który wyznaczony został na 8-10 czerwca. W tym roku w ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej do egzaminu przystąpi ponad 40 osób. Komisje były ustalone i przedstawione już przed pandemią. Nowy termin i wytyczne sanepidu zobligowały do tego, aby ponownie przeanalizować skład komisji egzaminacyjnej, sprawdzić czy ilość osób zaplanowanych w danej sali jest odpowiednia tzn. czy jest zachowany odstęp społeczny, który zgodnie z wytycznymi wynosi 1.5 m od zdającego. Należało wyznaczyć osoby „rezerwowe” spośród nauczycieli, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej. Należy też pamiętać, że nauczyciele wyznaczani są do innych szkół w charakterze członka komisji z zewnątrz. Jeżeli chodzi o sam przebieg egzaminu, zdający powinni być wyposażeni w maseczki i rękawiczki, które po wejściu na salę egzaminacyjną i zajęciu miejsca mogą zdjąć. Zanim jednak do tego dojdzie przy wejściu absolwentowi jak i członkowi komisji zostanie zmierzona temperatura przez pielęgniarkę szkolną. Jeżeli okaże się, że temperatura jest za wysoka wyznaczone jest pomieszczenie odizolowane dla tej osoby, co spowoduje kolejny stres wśród zdających. Wyznaczone są osobne wejścia na sale egzaminacyjne w taki sposób, aby zdający mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą np. na salę gimnastyczną wyznaczone jest wejście od strony boiska wielofunkcyjnego, zaś zdający na pierwszym piętrze wejściem głównym. Pomimo zniesienia noszenia maseczek na świeżym powietrzu zalecane jest aby absolwenci przed wejściem mieli je założone. W takim przypadku nie będą musieli przestrzegać tzw. odstępu społecznego pomiędzy sobą w momencie oczekiwania na wejście do szkoły. Wszyscy wiemy, że na jakimkolwiek egzaminie nie wolno korzystać z telefonu komórkowego. W tym roku jednak jasno powiedziane jest, że urządzenie to najlepiej zostawić w domu. Należy również zaopatrzyć się we własny długopis, kalkulator prosty czy wodę do picia. Jeśli chodzi o sam przebieg egzaminu: sprawdzenie tożsamości zdającego, losowanie miejsca tym razem nie przez zdającego lecz przez członka komisji. Wiadomą rzeczą jest, że każda sala będzie dezynfekowana przed egzaminem jak i po jego zakończeniu. Przy każdym wejściu oraz w wyznaczonych miejscach na sali egzaminacyjnej i na korytarzach będą płyny dezynfekcyjne.
Zabezpieczenie przed wirusem to jednak niejedyny problem tegorocznych egzaminów maturalnych. Nauczeni wydarzeniami z poprzedniego roku, gdzie szkoły otrzymywały maile z pogróżkami o podłożeniu ładunków wybuchowych w szkole odbyło się spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej w Żurominie, w którym brali udział dyrektorzy szkół oraz naczelnicy wydziałów. Podczas spotkania wypracowane zostały zasady bezpieczeństwa jak i współpracy z policją w Żurominie dotyczące przygotowania szkoły i sal egzaminacyjnych przed egzaminem w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu. To podstawowe ustalenia i przygotowania do tegorocznych egzaminów. Nie możemy również zapomnieć, że jako szkoła prowadząca kształcenie zawodowe od 22 do 30 czerwca czekają nas również egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, do których należy się przygotować równie dobrze.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować komendantowi KPP w Żurominie za zapewnienie bezpieczeństwa, staroście żuromińskiemu, który zaopatrzył szkołę w płyny dezynfekujące oraz stowarzyszeniu START! za przekazanie maseczek i przyłbic. Tegorocznych maturzystów proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad oraz życzę opanowania stresu do minimum. Skupcie się na wykonaniu swej pracy. Całą energię przelejcie na arkusz egzaminacyjny. „Połamania długopisów”.

Danuta Ryszewska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

W tym roku matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, tak jak w całej Polsce, rozpocznie się 8 czerwca i zakończy ( w naszej szkole) 24 czerwca 2020 roku. Pierwszy raz będą to egzaminy tylko pisemne.
Tegoroczni maturzyści mają bardzo stresujący okres. Z powodu pandemii koronawirusa ostatnie półtora miesiąca nauki trzecioklasistów, to praca zdalna. Do ostatniej chwili nie było wiadomo czy matura w tym roku będzie w maju, czy zostanie przeniesiona na inny termin. Poza tym otoczka egzaminu maturalnego będzie zupełnie inna niż w latach ubiegłych – w maseczkach lub przyłbicach, z odstępami, z dezynfekcją, z obserwacją, czy wszyscy są zdrowi (zgodnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w tym roku). Jesteśmy na to przygotowani.
Egzamin zdaje 108 abiturientów. Żeby usprawnić wejście do sal, wszyscy maturzyści zostali przydzieleni,
w zależności od sali egzaminacyjnej, w której piszą maturę z danego przedmiotu, do trzech różnych wejść do naszej szkoły (wejście: nr 1 – główne, nr 2 – przy małej sali gimnastycznej, nr 3 – łącznik przy hali od strony ulicy Wyzwolenia). Każdy otrzyma informację, którym wejściem ma wejść do szkoły. Sal przygotowanych jest tyle samo co poprzednio, w związku z czym nie było problemu z ustaleniem składów komisji. Oczywiście, między zdającymi i członkami komisji jest przepisowa półtorametrowa odległość.
Szkoła jest przygotowana na egzamin, tak jak w każdym roku. Mam nadzieję, że tegoroczni maturzyści poczują pełen komfort podczas pisania egzaminu. Nie jest łatwo, ale w sytuacji od nas niezależnej, zrobimy wszystko, aby stres był jak najmniejszy.
Kochani maturzyści. Na studniówce mówiłam do Was, że za przysłowiowe sto dni przystąpicie do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu człowieka. Matura umownie wprowadzi Was w życie dorosłe, w świat odpowiedzialnych zachowań, drobnych i poważnych decyzji, w życie na własny rachunek. Nie przypuszczałam, że za ponad miesiąc będzie sytuacja, która będzie dla Was testem na dorosłość. Bo dorosłe życie, to zmaganie się z przeciwnościami losu, to podejmowanie trudnych decyzji. Jestem pełna nadziei, że spędzony w naszej szkole czas wykorzystaliście jak najlepiej zdobywając wiedzę, kompetencje i umiejętności konieczne w dalszej drodze życia. W najgorszym momencie byliście sami. Pomagaliśmy Wam zdalnie tak jak potrafiliśmy. Życzę Wam, abyście sprawdzian Waszej pracy, tej wcześniejszej w szkole i tej samodzielnej w domu, zaliczyli jak najlepiej. Wierzę, że dacie sobie radę.
Tradycyjnego „połamania piór”.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.