Informacje

MOŻNA ZYSKAĆ BON NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z aktywizacją młodych bezrobotnych ogłosił pierwszy w tym roku nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Nabór związany jest z realizacją przez urząd w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER).

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie (pok. nr 7) lub ze strony internetowej Urzędu Pracy: zuromin.praca.gov.pl.

O przyznanie bonu na zasiedlenie mogą się ubiegać osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby z grupy tzw. młodzieży NEET, które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Do udziału w projekcie urząd zachęca osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.
Zgodnie ze standardami określonymi w planie realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia jest udzielane w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
Osoby bezrobotne spełniające podane warunki, zainteresowane przystąpienie do projektu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, gdzie zostanie zweryfikowana przynależność do grup docelowych. Realizacja bonu na zasiedlenie w ramach projektu  jest możliwa jeżeli w/w forma wsparcia jest ujęta w utworzonym/zmodyfikowanym indywidualnym planie działania.
W pierwszej kolejności będą uwzględniane wnioski osób, które nie korzystały z bonu na zasiedlenie oraz nie korzystały z innych form wsparcia realizowanych w projekcie w 2020r.
Osoby bezrobotne zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt osobisty z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok. 7, w godz. 7.30-14.00 lub telefoniczny (23) 657- 31 -63.

AO

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.