Promocja

Na co wydali pieniądze?

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie żuromińskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

Trwa budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie

Dzięki tej inwestycji starostwo powiatowe i instytucje samorządu województwa mazowieckiego zlokalizowane zostaną w jednym budynku – zauważa marszałek Adam Struzik. – To ważna inwestycja i duże ułatwienie dla mieszkańców Ciechanowa i okolicznych powiatów. W nowym budynku swoją siedzibę będzie miało nie tylko starostwo i delegatura urzędu marszałkowskiego, ale też wiele naszych jednostek organizacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli w jednym miejscu załatwić wszystkie sprawy – dodaje.

Nowoczesna, reprezentacyjna i energooszczędna – taka będzie nowa, wspólna siedziba starostwa i delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie. Nowy budynek administracyjny będzie mieć kilka kondygnacji i zostanie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem. Wartość inwestycji to ponad 56 mln , z czego 47,7 mln zł pokryje samorząd Mazowsza, który tylko w tym roku przekazał już 5,6 mln zł.

DROGI – 8 inwestycji lokalnych ze wsparciem samorządu województwa

Region ciechanowski cały czas się rozwija – zaznacza radny województwa mazowieckiego Paweł Obermayer. – W tym roku radni zdecydowali o dofinansowaniu z budżetu Mazowsza aż 8 inwestycji drogowych w subregionie ciechanowskim. A przecież dodatkowe wsparcie na drogi uzyskaliśmy też ze środków unijnych. Ostatnio otworzyliśmy zachodnią obwodnicę Płońska, na której budowę zarząd województwa przeznaczył ponad 50 mln zł z UE – dodaje.

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu ciechanowskiego trafiło ponad 59,1 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037 – 2,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin Żuromin, Bieżuń, Lutocin – odcinek drogi od km 57+600 do km 69+230 – 46,7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037 – 2 mln zł;
 • montaż znaku aktywnego oraz oznakowania pionowego na drodze wojewódzkiej 620 w miejscowości Klukowo, gmina Świercze – 59,4 tys. zł;
 • rozbudowa drogi 616 Rembielin-Grudusk-Ciechanów od 45+390 do 46+302 – 152,2 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 570 na odcinku od km 15+178 do km 17+828 – 1,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 544 na wybranych odcinkach – 1,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach – 5,1 mln zł.

366 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Największym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się programy wsparcia – zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski. – Jestem przekonany, że na koniec tej kadencji nie będzie w subregionie ciechanowskim sołectwa, które nie skorzystałoby z dofinansowania samorządu Mazowsza – dodaje.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie ciechanowskim zrealizowanych zostało aż 366 inwestycji, z czego 43 w powiecie żuromińskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – (4 inwestycje)

 • rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin-Obręb-Jonne – 4 mln zł;
 • rozbudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo-Lutocin-Września-Borowo na odcinku Poniatowo-Chromakowo – 1,6 mln zł;
 • zakup obrabiarki Centrum Pionowe CNC R550 „HARNAŚ” do CKZiU w Żurominie – 124 tys. zł;
 • działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego – 2 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 3 inwestycje

 • budowa boiska do piłki nożnej oraz siłowni plenerowej w Siciarzu – 88,5 tys. zł;
 • modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym – 133 tys. zł;
 • SportLand, miasto i gmina Lubowidz – 150 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 7 inwestycji

 • OSP Sarnowa – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Lubowidz – sprzęt specjalistyczny – 26,6 tys. zł;
 • OSP Płociczno – sprzęt specjalistyczny – 19 tys. zł;
 • OSP Zieluń – sprzęt specjalistyczny – 19 tys. zł;
 • OSP Lutocin – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 18,4 tys. zł;
 • OSP Lutocin – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Siemiątkowo – remont strażnicy – 25 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE21 inwestycji

 • budowa placu zabaw w miejscowości Zgliczyn Pobodzy – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Małocin –10 tys. zł;
 • remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyla Łąka –10 tys. zł;
 • budowa i wyposażenie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Lubowidz –10 tys. zł;
 • MIAS dla Zatorowizny –10 tys. zł;
 • modernizacja altany i boiska w Obórkach –10 tys. zł;
 • MIAS w Wylazłowie –10 tys. zł;
 • budowa siłowni plenerowej w Sinogórze –10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec –10 tys. zł;
 • modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Chrapoń –10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin –10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż lamp w Gutkowie –10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż lamp w Nowych Budach Osieckich –10 tys. zł;
 • oczyszczenie stawu w Siemiątkowie – Rechty – 9,9 tys. zł;
 • zakup oraz montaż lamp w Osowie –10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż lamp w Nowopolu –10 tys. zł;
 • wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachowego na rozbudowanej części budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie garażowe w Młudzynie –10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Poniatowo –10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Kliczewo Małe – 4,5 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Kosewo – 5 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu oraz remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Brudnice –10 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 2 inwestycje

 • rozwój terenów zielonych w miejscowości Żuromin przy ul. Jana Pawła II – 87,3 tys. zł;
 • zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie gminy i miasta Żuromin – 28,5 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 3 inwestycje

 • remont ogrodzenia ROD Nowalijka wraz z zakupem rębaka spalinowego – 10 tys. zł;
 • remont budynku z przeznaczeniem na biuro zarządu ROD Parkowy – 10 tys. zł;
 • zakup domku ogrodowego, drewnianego na biuro zarządu ROD Relax – 9,6 tys. zł.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 3 inwestycje

 • prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. Św. Trójcy w Bieżuniu – 40 tys. zł;
 • remont schodów zewnętrznych przy budynku kościoła w Zielonej – 50 tys. zł;
 • rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork Osada – Etap I – 90 tys. zł.

ZDROWIE – 14 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie ciechanowskim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 39,9 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie ciechanowskim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu ciechanowskiego otrzymały już 187 sztuk aparatury medycznej, ponad 1,1 tys. sztuk wyposażenia, 1,7 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 14,9 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 19,8 mln zł;
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 59,3 tys. zł;
 • modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – budowa miejsc postojowych – 1 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – etap I – 322,6 tys. zł;
 • przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny – 365,3 tys. zł;
 • przebudowa podziemnych tuneli komunikacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 87,3 tys. zł;
 • przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Kotłowni na potrzeby powierzchni magazynowej i archiwum Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – etap I – 97,3 tys. zł;
 • utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 8,2 mln zł;
 • wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 435,6 tys. zł;
 • zakup aparatury medycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 1,8 mln zł;
 • zakup lasera holmowego do enukleacji prostaty dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 445,5 tys. zł;
 • zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 3,1 mln zł;
 • zakup urządzenia do brzegowego zabezpieczenia sieci informatycznej UTM FortiGate100F wraz z usługą instalacji urządzenia, konfiguracją zabezpieczeń i wsparciem producenta w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 28 tys. zł;
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 4 mln zł.

Kultura – 3 inwestycje ze wsparciem samorządu województwa

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie ciechanowskim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 1,8 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • pomnik Cypriana Kamila Norwida (1821 – 1883) autorstwa artysty rzeźbiarza Aleksandra Porożniuka z Ukrainy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – 110 tys. zł;
 • CZTERY PORY ROKU – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – 993 tys. zł;
 • konserwacja murów w obrębie przed bramą Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – 780,9 tys. zł.

* Dane (stan na 17.12.2021 r.).

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.