Informacje

NA LIST ODPOWIADA PREZES ZNP

Jak pisaliśmy w tamtym tygodniu część nauczycieli z żuromińskiej „Dwójki” wystosowała list, w którym broni dyrektora szkoły w związku ze skargą złożoną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Co myślą o tym sami skarżący?

W związku ze skargą na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie, którą w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego złożyła prezes powiatowych struktur Marzena Więckowska, część nauczycieli placówki napisała list, w którym broni dyrektora. Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Kuriera” nasza redakcja była jednym z adresatów listu. Znajdowaliśmy się w polu „do wiadomości”, jednak pismo do nas nie trafiło. Zostało wysłane do: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy i Miasta Żuromin, Burmistrz Miasta i Gminy Żuromin, Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie.

Przypomnijmy, że skarga na dyrektora została uznana przez Radę Miejską w Żurominie za zasadną (niezasadna jest jedynie w części dotyczącej terminów złożenia skargi). Z kolei 32 podpisanych nauczycieli pisało w liście między innymi: „Oświadczamy, że związki zawodowe nigdy nie badały naszej opinii na ten temat. Nie odbyło się w tej sprawie ani jedno spotkanie. Warto zauważyć, że członkowie związków stanowią w „Dwójce” niewielki odsetek kadry pedagogicznej (4 osoby), stąd powoływanie się na opinię całej rady jest nadużyciem”.

W związku z tą publikacją napisała do nas prezes ZNP Marzena Więckowska, która zwróciła się z prośbą o opublikowanie odpowiedzi, jaką w imieniu ZNP wystosowała do adresatów listu. Jak nam wytłumaczyła, czyni to ze względu na publiczny charakter, jaki przybrała już sprawa skargi. Prośbę spełniamy, ponieważ publikujemy zdecydowaną ilość listów, które do nas docierają (pomijając anonimy i niecenzuralne treści).

KC

Treść odpowiedzi: ” W odpowiedzi na otrzymany List Otwarty skierowany do Rady Gminy i Miasta Żuromin do wiadomości Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie, proszę o upowszechnienie tej odpowiedzi wśród członków rady pedagogicznej.

Działając w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie, na podstawie ustawy o związkach zawodowych ( tekst jednolity z dnia 12 lutego 2019r. ) , informuję Szanownych nauczycieli, interesariuszy listu otwartego o tym, że treść listu  otwartego jest nieporozumieniem i odwołaniem do sytuacji, która nie miała miejsca i podstawy do oburzenia z Państwa strony jako autorów listu.

Nadmienię, iż Państwo jako nauczyciele nie jesteście jedyną   grupą  pracowników szkoły. W każdej placówce oświatowej są jeszcze pracownicy administracji i obsługi. Oni mają takie same prawa  pracownicze jak nauczyciele. Nad przestrzeganiem praw pracowniczych w relacjach pracodawca – pracownik czuwają właśnie związki zawodowe. ZNP jest związkiem zawodowym, z którym pracodawca – w tym przypadku Pan Dyrektor – zobligowany jest do współpracy. Ta współpraca począwszy od akcji strajkowej z maja 2019r. znacznie się skomplikowała z uwagi na brak rozumienia ze strony pracodawcy faktu, że pracownikowi przysługuje prawo do udziału w proteście prowadzonym zgodnie z literą prawa. A tak była przeprowadzona ówcześnie ogólnopolska akcja protestacyjna.

Odnosząc się do treści listu to informuję, że skarga skierowana do Burmistrza i Rady Miejskiej w Żurominie i zrelacjonowana bardzo rzetelnie w artykule Kuriera Żuromińskiego w numerze z 10 i 17 lutego 2021r. była reakcją na naruszenie art. 28 ust.1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych –   świadome unikanie przekazania pełnej informacji w zakresie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

ZNP w treści skargi nie użył ani razu słowa rada pedagogiczna, ani nie powoływał się na opinię rady pedagogicznej, bo problem dotyczył pracowników administracji i obsługi a nie nauczycieli.

Zatem ZNP nie miał podstawy do zabiegania o opinię nauczycieli, czy ma wystąpić w obronie interesów pracowników niepedagogicznych tej szkoły. Czyżby rada pedagogiczna uzurpowała sobie prawo decydowania o tym, kto może a kto nie może poprosić ZNP o obronę swoich praw pracowniczych? Szanowni interesariusze listu otwartego, zwracam się z prośbą o zgłębienie informacji na temat roli związków zawodowych (czytaj ZNP) w zakładzie pracy – szkole. Jaka jest rola pracodawcy w kontekście współpracy ze związkami zawodowymi ? Jakie prawa ma każdy pracownik nie tylko nauczyciel w szkole?

Każdy pracownik szkoły może zwrócić się o indywidualną  pomoc do ZNP a organizacja ma obowiązek stać na straży praw pracowniczych. Dyrektor jako pracodawca ma obowiązek dbania o właściwy klimat i atmosferę pracy, ma obowiązek zapobiegania dzieleniu pracowników na nauczycieli i nienauczycieli w kontekście prawa pracy. 

Autorzy listu zapomnieli chyba, że pierwotną sprawą jest rzetelne sprawdzenie tematu sprawy, który dotyczy praw pracowniczych, a nie relacji dyrektora z nauczycielami. Rolą każdego pedagoga jest kształtować umysły i postawy u swoich wychowanków, ale trzeba mieć też świadomość swojej  postawy pedagogicznej. Brak właściwej postawy po stronie pedagoga sprowadza go na margines społeczności oświatowej i negatywnie wpływa na poziom postrzegania przez lokalne społeczeństwo.

Pragnę poinformować wszystkich nauczycieli, że w toku rozpatrywania skargi sporządzono analizę prawną regulaminów, które stanowią  o prawach i obowiązkach  pracowników. Dokumenty te  tworzone przez Dyrektora są do poprawy z uwagi na błędne podstawy prawne, niespójności i sprzeczności w treściach. Ponadto Rada Miejska w Żurominie skargę ZNP  po raz drugi uznała za zasadną. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, a interesariuszy listu otwartego proszę o samodyscyplinę  i rozwagę nad podejmowaniem pochopnych i niesprawdzonych informacji. Za Zarząd Oddziału ZNP podpisała Marzena Więckowska.”

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.