Informacje

NADZÓR SANEPIDU NAD SZKOŁAMI

43 placówki oświatowo-wychowawcze miał pod nadzorem w ubiegłym roku żuromiński sanepid. Skontrolował 16 z nich. Jakie niedociągnięcia wykryto w placówkach? Czy były poważne? Sprawdzamy sprawozdanie z działań jednostki.

Wśród 43 placówek znajdują się: 1 żłobek, 1 klub malucha, w którym w minionym roku nie było naboru dzieci z uwagi na brak chętnych, dalej 5 przedszkoli działających samodzielnie, 15 szkół podstawowych, 8 zespołów szkół ze szkołami podstawowymi, oddziałami przedszkolnymi, 2 licea ogólnokształcące, 2 Zespoły Szkół Techniczno-Zawodowych, 1 Zespół Szkół Specjalnych, 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego, 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 5 placówek pracy pozaszkolnej. W minionym roku zlikwidowano 3 szkoły podstawowe – w Sinogórze, Jonnem i Sarnowie.

Sanepid w minionym roku, jak wynika z rocznego sprawozdania z działalności, skontrolował 16 placówek oświatowo-wychowawczych. Jak wynika z danych, zapewniają one właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów. Wszystkie są podłączone do wodociągów publicznych. 10 z 16 skontrolowanych obiektów jest podłączonych do kanalizacji miejskiej/wiejskiej, a 6 posiada własne szambo. W skontrolowanych placówkach sanepid przyjrzał się certyfikatom na meble i sprzęt sportowy.

W 2020r. profilaktyczną opiekę zdrowotną i pomoc przedlekarską posiadały 2 skontrolowane placówki, w pozostałych profilaktyczną opiekę zdrowotna sprawują pielęgniarki środowiskowe zadaniowo w salach zastępczych.

Ze sprawozdania wynika, że przeprowadzono 21 kontroli sanitarnych w zakresie oceny ich stanu sanitarnego, higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych, oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, certyfikatów na meble i sprzęt sportowy, warunków do pozostawiania przez uczniów części podręczników i przyborów szkolnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych oraz oceny utrzymania higieny osobistej.

Kontrola pracowników sanepidu wykazała nieprawidłowości w 3 placówkach. W Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie był zły stan techniczny sali gimnastycznej i jej wyposażenia, zły stan techniczny zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej (szatnia, natryski). W Szkole Podstawowej w Sławęcinie w nadbudowanej części szkoły w 5 klasach brak osłony okien przed nadmiernym nasłonecznieniem. Z kolei w Szkole Podstawowej w Poniatowie brakowało zabezpieczenia na grzejnikach centralnego ogrzewania.

W minionym roku, z uwagi na epidemię Covid-19 w kontrolowanych placówkach szczególną uwagę zwracano na przestrzeganie wytycznych MEN, GIS i MZ w zakresie przestrzegania opracowanych przez dyrektorów wewnętrznych procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozkładzie zajęć lekcyjnych w kontrolowanych miejscach. Sanepid stwierdził, że rozkład zajęć jest zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej dzieci i młodzieży w zakresie równomiernego rozłożenia zajęć dydaktycznych w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodności zajęć w każdym dniu, niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 20/21 zgodnie z wytycznymi GIS oceniono przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego pod względem wskaźników powierzchni przypadającej na 1 ucznia oraz dostępności do urządzeń sanitarno-higienicznych w przeliczeniu na ilość dziewcząt i chłopców.

Ze sprawozdania sanepidu za miniony  rok wynika, że w 2020r. 306 uczniów korzystało z pełnego posiłku (zupa i II danie) w 3 placówkach, 245 uczniów z jednodaniowego (zupa) w 2 placówkach, 24 uczniów ze śniadań w 1 placówce. Z mleka korzystało 565 uczniów. Opieka społeczna dofinansowała 61 posiłków.

Pracownicy PSSE prowadzili również bieżący nadzór sanitarny nad placówkami wypoczynku, na podstawie zgłoszeń zarejestrowanych w bazie MEN. W minionym roku były 4 takie zgłoszenia, więc i kontrole były 4 w miejscach zorganizowanego wypoczynku, sprawdzono też 3 turnusy obozów, w którym uczestniczyło łącznie 1010 osób oraz 1 turnus kolonii – z 40 osobami.

Sanepid wspólnie z policją sprawdził też place zabaw (15 miejsc) oraz boiska (5 miejsc). Przyjrzano się też obiektom miejskiego „Orlika”, który w wakacje organizował imprezy i wypoczynek w formie jednodniowych wyjazdów. W ramach akcji „Wakacje z Orlikiem”, o czym pisaliśmy na naszych łamach, zorganizowano rajd rowerowy do leśniczówki, spływy kajakowe rzeka Wkrą i rzeką Wel, połączone z zabawami sportowymi, wyjazd do agroturystyki „Ranczo” w Boguszewcu, wakacyjny turniej piłki „Dzikich drużyn”, wyjazd na kąpielisko w Górznie.

AO

 

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.