Informacje

NAJNOWSZE ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOT. ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Na drogach pojawią się maty dezynfekcyjne. Ruch między Franciszkowem a Bieżuniem będzie ograniczony.

Zostało opublikowane najnowsze Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego, mławskiego i płońskiego.

Publikujemy najważniejsze punkty:

§ 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący:

 1. w powiecie żuromińskim:
 2. w gminie Lutocin miejscowości: Chromakowo, Przeradz Nowy, Mojnowo, Obręb, Swojęcin,
 3. w gminie Żuromin miejscowości: Dębsk, Młudzyn, Chamsk, Wiadrowo, Franciszkowo,
 4. w gminie Bieżuń miejscowości: Adamowo, Władysławowo, Dąbrówki, Stanisławowo, Pozga, Zgliczyn Pobodzy, Sławęcin, Wilewo, Pełki, Wieluń-Zalesie, Karniszyn-Parcele, Strzeszewo, Karniszyn, Kocewo, Sadłowo-Parcele, Kobyla Łąka, Sadłowo, Stawiszyn – Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Bieżuń – miasto, Małocin, Trzaski, Dźwierzno, Myślin,
 5. w gminie Lubowidz miejscowości: Lubowidz, Żelaźnia, Osówka, Lisiny, Biały Dwór, Łazy;
 6. w powiecie mławskim:
 7. w gminie Radzanów miejscowości: Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy, Cegielnia Ratowska, Radzanów, Ratowo, Luszewo, Wróblewo,
 8. w gminie Szreńsk miejscowości: Ługi, Sławkowo, Złotowo, Złotowo- Koziczki, Pączkowo, Bielawy;
 • w powiecie sierpeckim w gminie Zawidz miejscowość Jaworowo-Lipa.

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:

 1. w powiecie żuromińskim:
 2. w gminie Żuromin miejscowości: Kliczewo Duże, Wólka Kliczewska, Stare Nadratowo, Nowe Nadratowo, Olszewo, Sadowo, Kosewo, Kliczewo Małe, Kruszewo, Poniatowo, Brudnice, Rzężawy, Dąbrowa, Cierpigórz, Raczyny, Rozwozin, Będzymin, Tadajówka, Dąbrowiec,
 3. miasto Żuromin,
 4. w gminie Lubowidz miejscowości: Bądzyn, Cieszki, Sinogóra, Rynowo, Żarnówka, Dziwy, Syberia, Konopaty, Pątki, Galumin, Ruda, Toruniak, Zieluń, Przerodki, Wylazłowo, Wronka, Kozilas, Straszewy, Mały Las,
 5. w gminie Bieżuń miejscowości: Bielawy Gołuskie, Mak, Gołuszyn,
 6. w gminie Kuczbork-Osada miejscowości: Chodubka, Nidzgora, Olszewko, Zielona, Kuczbork, Kuczbork-Osada, Bagienice Nowe, Bagienice Duże, Bagienice Małe, Gościszka-Baraki, Gościszka,
 7. w gminie Lutocin miejscowości: Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Parlin, Siemcichy, Seroki, Jonne, Lutocin, Zimolza, Elżbiecin, Felcyn, Pietrzyk, Głęboka, Szoniec, Psota, Chrapoń, Dębówka, Boguszewiec, Starcz-Bombol,
 8. w gminie Siemiątkowo miejscowości: Wola Łaszewska, Suwaki, Dzieczewo, Gradzanowo, Łaszewo, Antoniewo, Sokołowy Kąt, Nowa Wieś, Siemiątkowo, Siciarz, Siemiątkowo-Rogale, Rostowa, Pijawnia, Nowopole, Ziemiany, Gradzanowo Kościelne, Chrapoń, Siemiątkowo-Kosmy, Siemiątkowo-Rechty, Budy Osieckie Nowe;
 9. w powiecie sierpeckim:
 10. w gminie Rościszewo miejscowości: Komorowo, Kownatka, Kuski, Rościszewo, Nowe Rościszewo, Zamość, Rumunki-Chwały, Polik, Lipniki, Rzeszotary-Pszczele, Rzeszotary-Chwały, Rzeszotary-Gortaty, Rzeszotary-Zawady, Września, Puszcza, Ostrów, Pianki, Rzeszotary-Stara Wieś,
 11. w gminie Zawidz miejscowości: Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Skoczkowo, Zgagowo Wieś, Kosemin, Zawidz Kościelny, Zawidz Mały, Żabowo, Jaworowo-Jastrzębie, Budy Piaseczne, Budy Milewskie;
 12. w powiecie mławskim:
 13. w gminie Radzanów miejscowości: Bojanowo, Bębnowo, Gradzanowo Włościańskie, Józefowo, Bońkowo Podleśne, Budy Matusy, Bońkowo Kościelne, Bębnówko, Wróblewo-Tartak, Wróblewo-Budy, Gradzanowo Zbęskie-Kolonia, Gradzanowo Zbęskie, Zieluminek,
 14. w gminie Szreńsk miejscowości: Rochnia, Przychód, Grądek, Kunki, Wola Proszkowska, Proszkowo, Liberadz, Ostrów, Miączyn Mały, Miączyn Duży, Kobuszyn, Miłotki, Stare Garkowo, Nowe Garkowo, Mostowo, Szreńsk, Kobuszyn,
 15. w gminie Strzegowo miejscowości: Staroguby, Rudowo, Breginie, Giełczyn, Marysinek, Syberia, Mdzewko, Chądzyny Krusze, Chądzyny Kuski, Adamowo, Giełczynek, Radzimowice, Budy Budzkie;
 16. w powiecie płońskim w gminie Raciąż miejscowości: Jeżewo-Wesel, Unieck.

§ 3. Na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego nie objętego obszarem,
 o których mowa w § 1, wyznacza się obszar zamknięty

§ 5. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa
w § 1:

1) nakazuje się:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

– ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,

c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,

e) posiadaczowi zwierząt:

– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii,

– niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

2) zakazuje się:

a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, chyba, że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:

– kontaktu z drobiem i innymi ptakami,

– dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki,

b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii wyraził zgodę, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków,

c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,

d) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego,

e) organizowania polowań na ptaki łowne,

f) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego,

g) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

– z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

– co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

§ 7. 1. Na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym wprowadza się ograniczenia  w poruszaniu się osób i pojazdów na drodze wojewódzkiej numer 541 pomiędzy miejscowościami Franciszkowo położonej w powiecie żuromińskim gmina Żuromin, a miejscowością Bieżuń położonej w powiecie żuromińskim gmina Bieżuń.

2. Ograniczenie , o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy możliwości poruszania się pojazdów i osób:

1) w ramach ruchu lokalnego;

2) pojazdów uprzywilejowanych;

3) środków transportu i osób biorących udział w zwalczaniu grypy ptaków;

4) zaopatrzenia bytowego ferm utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

§ 11. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii drogach publicznych lub prywatnych.

 

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.