Nieskategoryzowane

NOWE DROGI W GMINIE LUBOWIDZ

Uroczysty odbiór przebudowanych dróg powiatowych na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra – Syberia. 24 listopada 2023r. w m. Sinogóra oraz Syberia odbyło się uroczyste ciecie wstęgi.

W uroczystym odbiorze udział wzięli przedstawiciele Inwestora – Powiatu Żuromińskiego – Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus, Skarbnik Powiatu – Monika Kotłowska, Członkowie Zarządu Powiatu – z okręgu Syberia Tomasz Makuszewski, Radni Rady Powiatu z terenu Gminy Lubowidz, przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Lubowidz – Z-ca Burmistrza, Radni Rady Miejskiej oraz Rady Sołeckie z okręgów położonych wzdłuż ciągu drogowego, Kierownictwo Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz reprezentanci lokalnej społeczności miejscowości Sinogóra i Syberia.

Odcinek drogi Lubowidz – Pątki – Sinogóra realizowany był w latach 2022-2023 na długości ok. 6,35 km, zakres robót obejmował poszerzenie jezdni do 5,5 – 6m, wykonanie nowej nawierzchni, chodniki w m. Pątki i Sinogóra, pobocza, odwodnienie i oznakowanie. Łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 7 211 688,43 zł, dofinansowanie z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 769 309,00 zł (95% robót), a środki własne powiatu – 442 379,43 zł (5% robót wraz z ze 100% nadzoru) .

Natomiast odcinek Sinogóra – Syberia realizowany był w latach 2021-2023 na długości ok. 4,9 km, zakres robót obejmował poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie nowej nawierzchni, chodniki w m. Sinogóra i Syberia, pobocza, odwodnienie oraz oznakowanie. Łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 4 928 391,14 zł , dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 951 138,30 zł – 60% kosztów kwalifikowanych, a środki własne powiatu – 1 977 252,84 zł.

W wyniku zrealizowanych przez Zarząd Powiatu wniosków dokonano przebudowy ciągu drogowego liczącego około 11,25 km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 541 w m. Lubowidz – aż za miejscowość Syberia. Łączne nakłady na ww. zadania wyniosły ponad 12 mln zł (12 140 079,57 zł), przy dofinansowaniu zewnętrznym ok. 80% (9 720 447,30 zł) i wkładzie własnym powiatu żuromińskiego – ok. 20% tj. 2 419 632,27 zł.

Wykonawcą robót dla obu inwestycji była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. z Żuromina.

Źródło; Starostwo

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.