Informacje

OD WRZEŚNIA WYŻSZY ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Zgodnie z art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym od 1 września podwyższona zostanie wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Wynosić ona będzie: 1 200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; a następnie 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.
 
Konsekwencją podwyższenia wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych będzie podwyższenie wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, w tym m.in. dodatku aktywizacyjnego, stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych.
 
Zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.), przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy, przysługują od dnia 1 września 2020 r. w wysokości wynikającej z art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu nadanym ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
Osoby, będące w dniu wejścia w życie niniejszej w okresie nieprzysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, nabywają po upływie tego okresu prawo do zasiłku w wysokości określonej w art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu nadanym ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Oprac. AO/źródło PUP

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • EJOLAmerytom po przepracowaniu 30 lat , i więcej , najniższe świadczenie emerytalne w kwocie 1200zł. brutto i bezrobotnemu , w naszej gminie tzw. wiecznemu , tyle samo , to jakieś popieprzenie z poplątaniem