Informacje

OSTROŻNOŚCIOWY BUDŻET POWIATU

Podczas sesji 11 grudnia starosta Jerzy Rzymowski podkreślił, że przyszłoroczny budżet jest ostrożniejszy, niż poprzednie

Nim rada przyjęła uchwałę budżetową na 2021r., założenia do budżetu przedstawił sam starosta Jerzy Rzymowski. Budżet był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji, skarbnik powiatu Monika Kotłowska omówiła go za pomocą specjalnej prezentacji.

Zakłada on dochody ogółem w wysokości 53 256 022 zł, zaś wydatki na poziomie 53 327 159 zł.

– Proponowany na 2021r. budżet charakteryzuje się tym, że jest zrównoważony – mówił Rzymowski. Zakłada niewielki deficyt w kwocie nieco ponad 71 tys. zł. – Myślę, że to dosyć istotna cecha tego budżetu. Ponadto nie zwiększamy zadłużenia samorządu powiatowego w stosunku do roku 2020 – zaznaczył. Co prawda zostanie zaciągnięty kredyt, ale z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Starosta widzi jednak pewne zagrożenia. – Da się zauważyć coraz większe problemy ze zrównoważeniem wydatków na oświatę. Subwencja oświatowa, którą otrzymujemy z budżetu państwa w coraz większym stopniu nie pokrywa zapotrzebowania, jeśli chodzi o nasze wydatki – mówił Jerzy Rzymowski. Jak wynika z założeń budżetu, powiat w 2021r. będzie musiał dołożyć do zadań oświatowych ponad 8 mln zł. – Jeśli weźmiemy wartości z lat poprzednich, to z każdym rokiem kwota tzw. dokładki do zadań oświatowych się zwiększa – przypomniał szef zarządu. Skąd to wynika? Stąd, że subwencja oświatowa praktycznie nie wzrosła, natomiast z każdym rokiem rosną wydatki. – Chociażby są związane z tym, że płaca minimalna wzrasta, plus pochodne od tej kwoty, podwyżki dla nauczycieli o 6 % – mówił starosta. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 41,37 % wydatków budżetowych.

Starosta omówił też przyszłoroczne inwestycje, jako te, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców. – Będziemy kontynuować inwestycje z roku poprzedniego, tj. przebudowę odcinka drogi w miejscowości Gradzanowo na terenie gm. Siemiątkowo, to jest z udziałem środków marszałkowskich, wysokość dofinansowania 60 %. Ta inwestycja jest trzyletnia, więc ona jeszcze będzie kontynuowana w 2022r. Mamy tu zaplanowane dwie inwestycje, tj. rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową Swojęcin-Obręb-Jonne, więc zadanie przewidziane do wnioskowania o dofinansowanie z rezerwy ministra infrastruktury. Mamy tu zaplanowaną kwotę 770tys. zł z założeniem, że jest to nasz udział własny, natomiast pozostałe środki pozyskamy z dofinansowania. Na podobnej zasadzie zabezpieczyliśmy środki na przebudowę kolejnej drogi powiatowej na odcinku Przeradz Nowy-Przeradz Wielki. Tutaj mamy kwotę 612 tys. zł, to jest również nasz udział z takim zamysłem, że będziemy wnioskować, a w zasadzie już wnioskujemy do Funduszu Dróg Samorządowych o wsparcie tej inwestycji – podkreślał Rzymowski.

W budżecie zaplanowano też środki na przygotowanie kolejnych projektów przebudów dróg, bo dotychczas opracowane zostały w znacznej mierze wykorzystane. – Cały czas coś realizujemy, występujemy o dofinansowania – zaznaczył.

Zaplanowano prace projektowe przebudowy drogi Przełęk-Niechłonin-Kuczbork (odcinek drogi z mostem), dalej Raczyny-Dąbrowice-Syberia (też z mostem), przebudowy drogi wraz z budową chodnika w Zieluniu (ul. Piastowska).

-Chcemy przygotować dwa projekty związane z termomodernizacją naszych obiektów szkolnych – mówi starosta. Dotyczyć to ma liceum w Żurominie i placówki w Zielonej. Zabezpieczyliśmy też kwotę 600 tys. zł z przeznaczeniem na remont dachu liceum. Dach wymaga bardzo pilnego remontu, przy dużych opadach są duże przecieki, które powodują zalewanie części klas – mówi szef zarządu. Oczywiście w planach jest aktywne aplikowanie o środki zewnętrzne.

Zabezpieczona została też dotacja dla żuromińskiego szpitala. – To zdaje się trzeci rok, gdzie przekazujemy określone środki, na 2021r. będzie to kwota 350 tys. zł – mówi Jerzy Rzymowski. Z tej kwoty 200 tys. zł będzie przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu, zaś 150 tys. zł na wydatki związane z termomodernizacją placówki.

100 tys. zł zabezpieczono na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji budowy drugiej nitki obwodnicy Żuromina.

– To projekt budżetu, który jest oparty o nasze aktualne możliwości finansowe, ekonomiczne. Jeśli ktoś dokona sobie jakiejś głębszej analizy to zauważy, że jednak to jest budżet bardziej ostrożnościowy w stosunku do tego, który realizowaliśmy w roku 2020. Ale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że sytuacja gospodarcza w związku z pandemią jest niepewna. Już w tym roku zauważyliśmy, że przychody się zmniejszają. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, jak to będzie w przyszłym roku, tak więc chcemy być zabezpieczeni na wszelkie niekorzystne sytuacje – podkreślił podczas omawiania projektu budżetu 11 grudnia.

Przedstawiony projekt radni przyjęli jednogłośnie. Były oklaski. Starosta podziękował za tę jednomyślność w głosowaniu. – Jestem przekonany, że założenia, które w tym budżecie przyjęliśmy uda nam się zrealizować, a być może nawet jeszcze więcej. Plany są ciekawe, poważne. Oczywiście wiele rzeczy nie zależy od nas, może być różnie. Jesteśmy bardziej ostrożni, ale zakładamy jednak, że te środki zewnętrzne gdzieś się będą pojawiać – podsumował Jerzy Rzymowski.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.