Informacje

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ŻUROMINA

Zaglądamy do portfeli żuromińskich rajców. Osoby pełniące funkcje publiczne mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Poniżej publikujemy, jakie majątki zgromadzili radni. Kto z nich jest najbardziej przedsiębiorczy?

Krzysztof Biesalski

Prowadzi gospodarstwie rolne, jest też sołtysem wsi Dębsk. Nie ma oszczędności, jest właścicielem domu o pow.135 m2, który wycenił na 135 tys. zł. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 27,84ha, warte 1.113.000 zł, które przyniosło mu 80 tys. dochodu. Ma dwa budynki do hodowli trzody chlewnej, warte 650 tys. zł. Chów trzody przyniósł mu dochód w wysokości 50 tys. zł. Za pobieranie podatku rolnego jako sołtys zarobił w minionym roku 3443,50 zł. Dodatkowo otrzymał 428 zł za pobieranie opłat na spółkę wodną, diety radnego zaś 10.720,92 zł. Ma ciągnik Massey Ferguson z 1997r, kombajn zbożowy, agregat uprawowo-siewny i beczkowóz z 2018r. Spłaca kredyt inwestycyjny 13.520 zł (do 2023r.), kredyt na inwestycje w rolnictwie 476.000 zł (do 2033r.) i kredyt obrotowy 40 000 (do 2021r.)

Tomasz Budzich

Radny prowadzi własną działalność gospodarczą. Nie ma oszczędności, ma dom o pow. 170 m2, wyceniony na 200 tys. zł, który jest jego własnością. Z działalności osiągnął dochód w wysokości 139.496,94 zł, a diety radnego dostał 11.7121,85 zł. Radny jest współwłaścicielem peugeota 3008, ma citroena jumpera z 2012r. i vw craftera z 2006r. Zaciągał leasing operacyjny 97.560,98 zł (spłata do 2023r.)

Waldemar Bukowski

Radny jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Ma 31 tys. zł oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o pow.130 m2, który wycenia na 350 tys. zł. Ma też działkę, na której stoi dom, wartą 50 tys. zł. W minionym roku z tytułu zatrudnienia w CKZiU otrzymał 50.314,26 zł, a dieta radnego wyniosła 13.647,99 zł. Jeździ toyotą auris z 2008r., wycenioną na 19 tys. zł. Nie ma pożyczek ani kredytów.

Halina Jarzynka

Radna jest nauczycielką w ZPO w Zielonej, w radzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Ma 17.51202 zł oszczędności i papiery wartościowe Ubezpieczeniowego Funduszu kapitałowego ‘Europa” na kwotę 50 tys. zł. Ma dwa domy, jeden o pow. 195 m2 wyceniony na 400 tys. zł i drugi o pow. 220 m2, którego wartość to 350 tys. zł. Stanowią wspólność małżeńską, tak jak działka, na której stoją (17 arów).Posiada 2,33 użytków zielonych, z których dostała 1260,73 zł dotacji i osiągnęła dochód 2793,74 zł. Radna prowadzi działalność gospodarczą (sklep), która przyniosła jej w ubiegłym roku 78.244,86 zł dochodu. Jako nauczyciel zarobiła 80.041,66 zł, jako kurator dostała 6714,77 zł, a jako wiceprzewodnicząca rady 16.037,62 zł. Jeździ audi q7 z 2006., który wycenia na 35 tys. zł, ma też fiata doblo z 2008, wartego 13 tys. zł. Spłaca kredyt obrotowy na bieżące potrzeby działalności w wysokości 50 tys. zł, ma też kredyt hipoteczny w wysokości 179.727,08 zł.

Piotr Lewiński

Radny pracuje w kilku agencjach ochrony. Ma 70 tys. zł oszczędności, mieszkanie o pow. 67 m2 warte 160 tys. zł. Z tytułu pracy zarobił: 2233,58 zł, 18.589,71 zł, 896 zł, 4.931,72 zł, 6590,97 zł, 5,2 zł. Jako radny pobrał 11.466,59 zł diety. Posiada domek holenderski i jeździ fordem c-max z 2008r. Nie ma kredytów i pożyczek.

Leszek Łuczkiewicz

Jest emerytem policyjnym. Ma środki pieniężne w wysokości 10505,58 zł, 4997,89 zł (IKZE) i 5507,69 zł (Aviva). Ma dom o pow. 150 m2, wyceniony na 350 tys. zł. i działkę, na której stoi dom. Nieruchomości stanowią wspólność majątkową. W minionym roku otrzymał 28.391,56 zł emerytury, z pracy w firmie prywatnej zarobił 133,47 zł, pobrał diety w wysokości 11.517,86 zł. Dostał 59,84 zł z ZUS. Spłaca kredyt 17.400 zł zaciągnięty na zakup instalacji fotowoltaicznej. Ma nissana murano z 2005r. i citroena c-3 picasso z 2010r.

Anna Manelska

Radna jest rolnikiem i przedsiębiorcą. Nie ma oszczędności. Ma dom o powierzchni 108 m2 wyceniony na 110 tys. zł i gospodarstwo rolne o pow. 7,16 ha, warte 230 tys. zł. składają się na nie dom, stodoła, obora i garaż. Przyniosło ono radnej 12.070 zł dochodu. Prowadzi jednoosobową działalność (kupno-sprzedaż bydła), która przyniosła jej dochód w wysokości 162.001,04 zł. W zeszłym roku otrzymała jako radna 12.062,68 zł diety i 5.616,63 zł dopłat. Ma samochód ciężarowy (mercedes benz) z 1999r. Radna spłaca kredyt zaciągnięty na prowadzenie działalności, zostało jej do spłaty 22.413,70 zł.

Barbara Michalska

Przewodnicząca rady jest na emeryturze, ma 46.409,77 zł i 18.046,85 zł (lokata). Ma dom o pow. 120 m2, wyceniony na 200 tys. zł., (współwłasność małżeńska), działkę, na której stoi dom i garaż. Z tytułu zatrudnienia dochód brutto wyniósł 2.638,19 zł, emerytury pobrała 35.191,76 zł, a ryczałtu jako radna dostała 16.104,72 zł. Ma citroena z 2009r., i jest współwłaścicielem hyundaia ix35 (z mężem). Jest współkredytobiorcą kredytu hipotecznego (100 tys. zł), zaciągniętego na budowę domu.

Mariusz Milewski

Radny jest nauczycielem w LO w Bieżuniu i w LO w Żurominie. Ma 67.764,43 zł oszczędności. Ma dom o pow. 216 m2, wyceniony na 350 tys. zł, ma też mieszkanie o pow. 59,62 m2 warte 500 tys. zł. Obie nieruchomości stanowią wspólność majątkową. Radny ma gospodarstwo rolne o pow. 8,3 ha, warte 300 tys. zł, zabudowane domem, stodołą i oborą. Przyniosło mu ono 6.763,61 zł dochodu, dostał też 9.061,90 zł dopłat. Prowadził działalność jako osoba fizyczna (handel, wypożyczanie, serwis, usługi instruktorskie), ale w 2020r. ją zawiesił. Jako nauczyciel w Żurominie zarobił 78.172,95 zł, w Bieżuniu 14.287,30 zł, a jako radny pobrał 12.252,48 zł diety. Jeździ mazdą 6 z 2010r. Jest też współwłaścicielem drugiej mazdy z 2013r. Ma volvo z 2015r (współwłasność). Nie ma pożyczek ani kredytów.

Marcin Olczak

Radny na dzień 31 grudnia 202r. był bez zatrudnienia, podobnie na dzień składania oświadczenia (26.04.2020), ma 55 tys. zł oszczędności. Ma dom o pow. 160 m 2, wyceniony na 440 tys. zł. Wspólnie z żoną ma też działkę, na której stoi dom, a w 3/120 jest współwłaścicielem działki leśnej. Jako radny pobrał 10.465,66 zł diety. Zaciągnął kredyt hipoteczny na budowę domu (wartość zobowiązania 277 368,03 zł). Radny jeździ fordem mondeo z 2003r.

Czarek Ossowski

Radny jest dyrektorem ZSP w Zielonej. Nie ma domu ani mieszkania na własność. Jest współwłaścicielem działki o pow. 1,2 ha. Z tytułu pracy zarobił 98.492,64 zł, jako radny pobrał 11.741,96 zł. Z umowy o dzieło i zlecenia – 5.536,46 zł. Jeździ oplem insignią, Spłaca kredyt mieszkaniowy w wysokości 58 tys. zł.

Wojciech Rochna

Jest hodowcą koni na fermie drobiu, nie ma domu na własność. Z tytułu zatrudnienia dostał w zeszłym roku 31.200 zł, jako radny otrzymał 11.486,70 zł diety. Jeździ fiatem sedici z 2008r. Nie zaciągał kredytów ani pożyczek.

Zbigniew Sochocki

Radny prowadzi gospodarstwo rolne, w tym fermę drobiu. Nie ma oszczędności. Jest właścicielem domu o pow. 300 m2, wycenionego na 300 tys. zł. Ma mieszkanie o pow. 50 m 2 warte 200 tys., zł, mieszkanie o pow. 70 m2 warte 700 tys. zł, mieszkanie o pow. 48 m2 warte 550 tys. zł i dwie działki budowlane (10 a wartą 100 tys. zł i 8 a warta 80 tys. zł). Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 33,21 ha, warte 2,4 mln zł. Składa się oprócz ziemi z silosów paszowych, garaży, budynku składowego. Przyniosło mu ono 200 tys. zł dochodu. Radny ma 3 kurniki o pow. 5500 m2, budynek składowy o pow. 240 m2. Wycenia je na sumę 5 mln zł. Z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej radny osiągnął dochód w wysokości 113.820,80 zł. Jako radny otrzymał 9.189,36 zł, jako rzeczoznawca przy lekarzu weterynarii 40,43 zł. Ma kilka pojazdów, w tym audi a8 z 2007r., audi a5 z 2013r., audi a3 z 2006r., audi a3 z 2013r., mitsubishi pajero z 2006r., ciągniki, przyczepy, kombajn zbożowy, agregat uprawowo-siewny i opryskiwacz. Spłaca kredyt inwestycyjny w wysokości 454 tys. zł, ma kredyt obrotowy odnawialny w wysokości 1 mln zł, kredyt na fabryczny kombajn w wysokości 524 tys. zł., i kredyt mieszkaniowy w wysokości 343 tys. zł.

Andrzej Staroń

Radny jest nauczycielem w ZSP w Żurominie. Ma też 0,5 etatu jako przedstawiciel handlowy w firmie paszowej z Baboszewa. Ma wspólnie z żoną 49.700,79 zł oszczędności, dom o pow. 220 m2, wyceniony na 350 tys. zł i mieszkanie o pow. 37 m2, warte 215 tys. zł. Jest współwłaścicielem działki, na której stoi dom i działki ornej o pow. 0,16 ha. Z tytułu zatrudnienia zarobił 89.206,50 zł (brutto), pobrał 12.779,67 zł diety radnego, z umowy zlecenia otrzymał 6224 zł (brutto), z najmu mieszkania 7400 zł. Ma zaciągnięty kredyt hipoteczny, zostało mu do spłaty 45.703,09 CHF. Jest współwłaścicielem volvo z 2006r.

Andrzej Supko

Pracuje jako główny specjalista biura wsparcia i operacji IT PZU SA w Łodzi, ma 71.846,85zl oszczędności, dom o pow. 206 m2, wyceniony na 450 tys. zł. Posiada grunty orne o pow.4,21 ha, warte 300 tys. zł. (wspólność majątkowa) i działkę budowlaną o pow. 1.207 m2, wartą 150 tys. zł. Z umowy o pracę zarobił 75.375,08 zł., otrzymał 12.931,30 zł diety. Ma hyundaia tucsona z 2006r., wycenionego na 10 tys. zł i forda focusa z 2007 r. również wartego 10 tys. zł. Nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Zebrała AO

komentarzy

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • Proszę powiadomić Izbę Skarbową o ukrytych dochodach naszych rajców.
    Kpiny z wyborców
    Wyborcy wybierajcie właśnie NAUCZYCIELI, POLICJANTÓW, acha, no właśnie bo te miernoty się udzielają , mają czas , a wy wyborcy w tym czasie zapieprzacie 24/24, opamiętajcie się LUDZIE