Informacje

OŚWIADCZENIA PRZEWODNICZĄCYCH RAD

W tym tygodniu na sam koniec przedstawiamy państwu oświadczenia majątkowe przewodniczących Rad Gmin i Powiatu. Jakie majątki zgromadzili liderzy lokalnych samorządów? Czym się zajmują i czy żyją na kredyt?

Barbara Michalska

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żurominie do połowy roku pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy jako kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, od 23 lipca jest emerytką. Ma 20.141,32 zł i 15.511,73 zł (lokata) oszczędności. Posiada dom o pow. 120 m2, wyceniony na 200 tys. zł., (współwłasność małżeńska) oraz działkę, na której stoi dom i garaż. Z tytułu zatrudnienia dochód brutto wyniósł 70.735,85 zł, emerytury pobrała 16.506,00 zł, a ryczałtu jako przewodnicząca otrzymała 16.104,72 zł. Ma citroena z 2009r., i jest współwłaścicielem hyundaia ix35 (z mężem). Jest współkredytobiorcą kredytu hipotecznego (100 tys. zł), zaciągniętego na budowę domu.

Marianna Dąbrowska

Przewodnicząca Rady Gminy w Siemiątkowie. Jest sołtysem, emerytowaną nauczycielką. Nie ma oszczędności. Wraz z mężem są właścicielami domu o pow.198 m2, wartego 200 tys. zł. Mają gospodarstwo rolne o pow. 9,81 ha, warte 120 tys. zł. Rodzaj zabudowy- budynki gospodarczo-składowe. Prowadzenie gospodarstwa dało jej 9.000 zł przychodu, 3000 zł dochodu i 9.000 zł dotacji z Unii. Radna dostała 25.967,76 zł emerytury, jako przewodnicząca rady pobrała 16.273,59 zł., jako członek spółki wodnej – 95,35 zł, jako sołtys wsi 486 zł. Nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Michał Zieliński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubowidzu jest rolnikiem, ma gospodarstwo rolne o pow. 18,9425 ha, profil: produkcja mleka i bydła, które przyniosło mu przychód w wysokości 73.647,32 zł, a dochód 15.597,40 zł. Ma oborę, stodołę i garaże. Gospodarstwo wycenia na 700 tys. zł. Radny ma dom o pow. 120 m2, wycenia go na 300 tys. zł. (współwłasność małżeńska). Ma 59.980,98 zł oszczędności. Jako radny dostał 15.894 zł, z dopłat dostał 27.875,35 zł, a akcyza na paliwo wyniosła 2.585,94 zł. Nie ma kredytów ani pożyczek.

Andrzej Sztybor

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu. Jest nauczycielem w szkole w Szreńsku. Ma 122 tys. zł oszczędności. Mieszka w domu o pow. 240 m2, tytuł prawny – użyczenie. Wycenia jego wartość na 264.400 zł. Radny prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 32,89 ha, o wartości 1,1 mln zł. Tytuł prawny: własność i współwłasność. Przyniosło mu ono 41 tys. zł dochodu. Zabudowane jest budynkami inwentarskimi, rodzaj: produkcja roślinna. Z umowy o pracę uzyskał 68.472,56 zł. Z umowy o dzieło i zlecenia zarobił 5.264 zł, pobrał jako radny 17.634,84 zł diety. Jeździ seatem Leonem z 2005 r. i fiatem freemontem z 2015r. Ma kartę kredytową z limitem 19 tys. zł. Kredytów ani pożyczek nie zaciągał.

Wojciech Góralski

Przewodniczący Rady Gminy w Lutocinie. Pracuje jako nauczyciel w ZSP w Żurominie. Ma 3 tys. zł oszczędności. Ma dom (współwłasność) o pow. 202 m2, wycenia go na 350tys. zł. Ma też na współwłasność mieszkanie o pow. 41,56 m2, warte 150 tys. zł. Wraz z żoną mają gospodarstwo rolne o pow. 8,27 ha, warte 300 tys. zł, zabudowane oborą. Przychód z niego to 12.800 zł. Jako przewodniczący rady gminy otrzymał w zeszłym roku 12 tys. zł. Z tytułu pracy zarobił 61.508,29 zł. Ma ciągnik o wartości 20 tys. zł, jeździ peugeotem 208 z 2014r., wartym 25 tys. zł. Ma też toyotę avesis z 2004r.,wartą 12 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości 114.300 zł.

Waldemar Skuza

Przewodniczący Rady Gminy w Kuczborku. Ma 40.607,01 zł oszczędności i jest również współwłaścicielem konta, na którym zgromadzono 38.193,59 zł. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 56,5778 ha (użytki rolne), 2,69 ha las. Profil produkcji: hodowla trzody (chlewnia) i produkcja roślinna. Gospodarstwo wycenia na 2 mln zł. Przyniosło mu ono 4.001,30 zł /msc (teren gminy Kuczbork) i 3.112,07/msc (teren gm. Płośnica). W minionym roku otrzymał 56.066,40 zł dopłat, jako radny otrzymał 15 tys. zł, przychód z Izb Rolniczych wyniósł 500 zł, z BS w Żurominie 100 zł, a płatności rolnośrodowiskowe wyniosły 16.525,27 zł. Jeździ hyundaiem ix35 z 2011r., ma też jaguara xf z 2011r.. Z maszyn rolniczych posiada kombajn zbożowy, prasę, 3 ciągniki, pług, wóz asenizacyjny, 2 przyczepy i agregat uprawowo-siewny. Spłaca kredyt zaciągnięty na budowę chlewni zakup maszyn (41.600zł), kredyt na zakup kombajnu i siewnika nawozów (96.600 zł) i kredyt na zakup ciągnika i użytków (37.500 zŁ).

Mirosław Różański

Przewodniczący Rady Powiatu jest sekretarzem w Urzędzie Gminy w Siemiątkowie. Ma ok. 48 tys. zł oszczędności. Wspólnie z żoną mają dom o pow. 100 m2, który wyceniają na 200 tys. zł. Są też właścicielami 1,02 ha lasu, wartego ok. 30 tys. zł. Z umowy o pracę otrzymał w minionym roku kwotę 93.149,46 zł brutto, zaś wynagrodzenie przewodniczącego wyniosło 22.248 zł. Nie zaciągał kredytów ani pożyczek.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.