Informacje

OŚWIADCZENIA RADNYCH Z LUTOCINA

Tym razem bierzemy pod lupę oświadczenia majątkowe rajców z gminy Lutocin. Czym zajmują się radni? Jakie dochody osiągnęli w ubiegłym roku? Jakimi samochodami jeżdżą? O tym wszystkim poniżej.

Jarosław Bruzda

Jest rolnikiem, nie ma oszczędności. Prowadzi gospodarstwo o pow. 10,79 ha, w skład którego wchodzą prócz ziemi obora i stodoła, budynek inwentarsko-składowy. Ma dom o pow.108 m2, wycenia go na 180 tys. zł (tytuł prawny: darowizna, tak jak gospodarstwo). Prowadzenie gospodarstwa dało mu dochód w wysokości 70 tys. zł. Jako radny pobrał 4900 zł diety. Radny ma trzy ciągniki i prasę. Jeździ fordem kugą z 2011r. Nie zaciągał kredytów ani pożyczek.

Joanna Guzanek

Radna jest sołtysem Serok. Nie ma oszczędności. Prowadzi gospodarstwo rolne, ma 17,77 ha, garaż, oborę i chlewnię. Garaż wycenia na 30tys., oborę 81 tys., a chlewnię 150 tys. zł. Prowadzenie gospodarstwa przyniosło jej 70 tys. zł dochodu. Na współwłasność ma drugi dom o pow. 180 m2, chlewnię i oborę. Wycenia je na 400 tys. zł. Ma dom o pow. 242 m2, wycenia go na 400 tys. zł.. Jako radna i sołtys zarobiła 10.643,93 zł. Ma dwa ciągniki, maszyny rolnicze i sprzęt o wartości 170 tys. zł. Jeździ oplem vectrą i volkswagenem. Spłaca kredyty w wysokości 83.680 zł i 106.920 zł.

Katarzyna Jankiewicz

Radna jest sołtysem, prowadzi gospodarstwo z mężem, mają 14 ha ziemi, wyceniają je na 610 tys. zł. W skład gospodarstwa wchodzi obora, stodoła, garaż, profil gospodarstwa – produkcja mleka. Przychód z gospodarstwa to 190.000 zł, dochód 60 tys. zł. Radna jest współwłaścicielem domu o pow. 195 m2, wycenia go na 280 tys. zł. Ma 5 tys. zł oszczędności. W zeszłym roku pobrała 5500 zł diety, jako sołtys dostała 4650 zł, za zbieranie opłat do spółki wodnej dostała 270 zł. Ma ciągnik z ładowaczem o wartości 130 tys. zł, prasę rolującą o wartości 30 tys. zł, przyczepę i ciągnik, dojarkę wartą 16 tys. zł, beczkowóz. Spłaca kredyt na urządzenie gospodarstwa, zostało 48.300 zł, kredyt na rozbudowę domu wysokości 149 tys. zł (zostało 104.609 zł). Zaciągnęła kredyt na zakup paneli fotowoltaicznych w wysokości 50 tys. zł, ma do spłacenia 46.805 zł.

Grzegorz Jakowski

Radny jest rolnikiem, prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 17,75 ha, warte 1 mln zł. Ma oborę, oborę ze stodołą, wiatę, garaże. Przyniosło mu ono 220 tys. zł przychodu, 80tys. zł dochodu. Jest właścicielem domu o pow. 132 m2, wycenia jego wartość na 220.704 zł. W zeszłym roku jako radny pobrał 5200 zł diety. Ma samochód bmw 520i z 2012r., trzy ciągniki, prasę, kosiarkę, beczkowóz, agregat i przyczepę. Nie zaciągał kredytów ani pożyczek. Nie ma oszczędności.

Piotr Jakubowski

Radny jest nauczycielem, pracuje w Zespole Szkół w Lutocinie. Nie ma oszczędności. Ma dom na współwłasność o pow. 157 m2, o wartości 300 tys. zł. Jest współwłaścicielem działki o pow.14 arów, wartej 50 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia uzyskał dochód w wysokości 68.616,91 zł, pobrał 5500 zł diety. Jeździ oplem antarą z 2008r. Spłaca kredyt zaciągnięty na budowę domu w wysokości 186.558,43 zł.

Przemysław Jasiński

Radny jest rolnikiem, ma działalność pozarolniczą i jest sołtysem Chraponi. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 18 ha, wycenia je na ponad 834 tys. zł. Składa się też z obory, stodoły i garażu. Gospodarstwo rolno-hodowlane przyniosło mu 200 tys. zł przychodu. Radny ma dom o pow. 124 m2, wycenia go na 242.600 zł. Prowadzi działalność gospodarczą – naprawa maszyn i ciągników rolniczych, przyniosła mu ona 8900 zł dochodu. Jako sołtys zarobił 3281,70 zł, jako radny dostał 6000 zł diety. Nie ma oszczędności. Jeździ passatem z 2003r., Ma dwa ciągniki i maszyny rolnicze. Spłaca kredyt w wysokości 100 tys. zł i kredyt zaciągnięty na budowę domu w wysokości 180 tys. zł.

Artur Kapela

Radny prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 22 ha, warte 650 tys. zł., w którego skład oprócz ziemi wchodzą obora, stodoła, chlewnia i garaż. Przyniosło mu ono 398.000 zł przychodu, zaś 52 tys. zł dochodu. Nie ma oszczędności. Ma dom o pow. 143 m2, wycenia go na 136 tys. zł. (tytuł prawny: darowizna). Jako radny pobrał 5500 zł diety. Ma kilka ciągników, beczkę asenizacyjną, pług, rozrzutnik i prasę rolującą. Jeździ oplem zafirą z 2006r. Spłaca kredyt zaciągnięty na modernizację obory i zakup maszyn (19 tys. zł), drugi kredyt w wysokości 43.390 zł, kredyt w wysokości 180 tys. zł na remont domu.

Wojciech Kapela

Pracuje w sklepie, nie ma oszczędności. Ma 2/3 własności domu o pow.170m2, który wycenia na 160 tys. zł wraz z działką. Na działce stoją dwa budynki gospodarcze do rozbiórki, jest w 2/3 właścicielem łąki o pow. 0,5548 ha. Wynagrodzenie z tytułu pracy to 11.750 zł, dieta radnego 5500 zł, zasiłek z PUP 3833 zł. Ma odziedziczone zobowiązanie wobec ZUS, hipoteka przymusowa w wysokości 40.613,10 zł.

Marcin Kukowski

Radny jest kierowcą w prywatnej firmie. Ma 30 tys. zł oszczędności. Ma dom o pow. 120 m2, wycenia go na 150 tys. zł. Ma gospodarstwo rolne o pow. 4,85ha. Wycenił je na 150 tys. zł. Nie wypełnił rubryki o dochodzie z gospodarstwa. Z tytułu zatrudnienia w firmie otrzymał 29.426,77 zł. Pobrał 5980 zł diety jako radny. Jeździ motocyklem o wartości 15 tys. zł. Nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Mariusz Kumor

Radny jest rolnikiem, ma gospodarstwo o pow. 16 ha. Składają się na nie budynki inwentarskie, garaże, stodoła, warte 750 tys. zł (specjalizacja: produkcja zwierzęca i roślinna). Radny ma dom o pow. 200 m2, warty 350 tys. zł. Nie ma oszczędności. Z gospodarstwa uzyskał dochód w wysokości 164.781 zł. Pobrał 5500 zł diety radnego. Ma trzy ciągniki. Jeździ fordem c-max. Spłaca kredyt na oborę w wysokości 220 tys. zł.

Anna Laskowska

Radna prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 3,66 ha, wycenione na 200 tys. zł, którego jest współwłaścicielem, przyniosło jej ono 3700 zł. Nie posiada oszczędności. Nie ma domu ani mieszkania na własność. Ma kilka ciągników, rozrzutnik obornika, drobne maszyny rolnicze, jeździ fordem kugą z 2011r. Mąż spłaca kredyt 130 tys. zł zaciągnięty na zakup kolejnego ciągnika. Za posiedzenia rady pobrała w zeszłym roku 5200 zł.

Justyna Marzec

Radna pełni funkcję sołtysa, jest rolnikiem. Nie ma oszczędności. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 28 ha, wycenia je na 900 tys. zł. Ma garaże warte 2×50 tys. zł, oborę 2×75 tys. zł, stodołę wartą 35 tys. zł, dwie chlewnie, jedną wycenia na 120 tys. zł, drugą na 1,2 mln zł. Tytuł prawny do gospodarstwa- współwłasność. Ma dom o pow. 160 m2 jako współwłasność, wycenia go na 298 tys. zł. Drugi dom o pow. 108 m2 wycenia na 35 tys. zł (współwłasność). Jako sołtys pobrała 3132,88 zł, jako radna 7000 zł. Ma ciągnik, sprzęt rolniczy wyceniony na 210 tys. zł, jeździ renaultem i toyotą, ma też skodę. Spłaca kredyt obrotowy 110 tys. zł, gotówkowy w wysokości 114 297 zł i kredyt na młodego rolnika w wysokości 753.552 zł.

Ewa Serszeń

Radna nie ma oszczędności. Prowadzi gospodarstwo rolne z mężem. Mają 22,618 ha ziemi, wyceniają je na 400 tys. zł. W skład gospodarstwa prócz ziemi wchodzą chlewnia, obora i stodoła, garaż. Gospodarstwo przyniosło im 220 tys. zł przychodu, a 60 tys. zł dochodu. Małżonkowie mają dom o pow. 366,5 m2, wyceniony na 350 tys. zł. Radna za posiedzenia otrzymała 5050 zł, pobrała 16.072,36 zł renty chorobowej. Wraz z mężem mają dwa ciągniki, beczkowóz, rozrzutnik obornika, prasę rolującą. Jeżdżą oplem insignią z 2010r., astrą z 2004r. i volvo z 2006r. Spłacają kredyt zaciągnięty na zakup ziemi, zostało 35000 zł.

Mariusz Szatkowski

Radny nie ma oszczędności. Prowadzi gospodarstwo o pow. 90 ha, wycenia je na 3,9 mln zł. Ma dwie chlewnie, oborę i garaże. Z prowadzenia gospodarstwa uzyskał dochód w wysokości 110 tys. zł. Ma dom o pow. 168 m2, wycenia jego wartość na 230 tys. zł. Radny prowadzi działalność gospodarczą (wynajem i dzierżawa maszyn rolniczych), która przyniosła mu dochód w wysokości 18 292 zł. Pobrał 4600 zł diety radnego. Jeździ bmw z 2006r., wycenionym na 25 tys. zł, ma ciągnik wyceniony na 160 tys. zł, drugi na 180 tys. zł, trzeci na 100 tys. zł, kombajn z 2013r. o wartości 300 tys. zł., sieczkarnię o wartości 100 tys. zł., wartość pozostałych maszyn rolniczych to 450 tys. zł. Spłaca kredyty zaciągnięte na chlewnie (350 i 400 tys. zł) oraz 70 tys. zł na maszyny rolnicze.

Wojciech Góralski

Radny pracuje jako nauczyciel w ZSP w Żurominie. Ma 2 tys. zł oszczędności. Ma dom (współwłasność) o pow. 202 m2, wycenia go na 350tys. zł. Ma też na współwłasność mieszkanie o pow. 41,56 m2, warte 150 tys. zł. Wraz z żoną mają gospodarstwo rolne o pow. 9,44 ha, warte 350 tys. zł, zabudowane oborą. Przychód z niego to 25.500 zł. Jako przewodniczący rady gminy otrzymał w zeszłym roku 14.200 zł. Z tytułu pracy zarobił 79.713,76 zł. Ma ciągnik o wartości 20 tys. zł, jeździ peugeotem 208 z 2014r., wartym 20 tys. zł. Ma też bmw z 2011r. warte 40 tys. zł i opla corsę z 2019r. (48.900 zł). Spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości 35.316 zł.

Zebrała AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.