Informacje Samorząd

OŚWIADCZENIA RADNYCH Z SIEMIĄTKOWA

W tym tygodniu zaglądamy do portfeli samorządowców z gminy Siemiątkowo. Radni, jako osoby publiczne są zobowiązani do składania każdego roku oświadczeń majątkowych. Jakie majątki zgromadzili przedstawiciele swoich okręgów?

Benedykt Budka

Radny prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 11,82 ha, wycenia je na 250 tys. zł. Ma dom o pow. 130 m2 (akt własności) Wycenił go na 200 tys. zł. Nie ma oszczędności. Pobrał w ubiegłym roku 19.726 zł z tytułu dopłat, dochód z gospodarstwa wyniósł 20.654,55 zł. Otrzymał 4.680 zł diety jako radny i dostał 16.213,84 zł renty chorobowej. Radny spłaca kredyt zaciągnięty w 2015r. na zakup ciągnika Farmtrac (w wysokości 130 tys. zł), zostało mu do oddania 80 tys. zł. Radny ma też ciągnik C-360 i prasę z 2004r. Jego gospodarstwo składa się (oprócz ziemi) z obory i stodoły oraz garażu. Jeździ golfem.

Marcin Chabora

Prowadzi gospodarstwo rolne, złożone z 23,20 ha ziemi, obory, stodoły i garażu, wycenione na 600 tys. zł. Ma dom o pow. 80 m2, wyceniony na 60 tys. zł. Z tytułu pracy w gospodarstwie osiągnął dochód w wysokości 15.529,53 zł, pobrał 40 tys. zł dopłat unijnych. Radny ma 13 tys. zł oszczędności. Jest współwłaścicielem lasu o pow. 2,28 ha (wycenionego na 45 tys. zł). Radny pobrał w zeszłym roku 3510 zł diety. Spłacił ubiegłoroczny kredyt zaciągnięty na zakup maszyn rolniczych, miał do spłaty 35 tys. zł. Posiada m.in. ciągnik Zetor Proxima z ładowaczem, prasę, siewnik zbożowy, przyczepę, bronę talerzową, rozrzutnik obornika, zgrabiarkę, pług zagonowy.

Janusz Ciarciński

Jest kierowcą w Raciążu, prowadzi też gospodarstwo rolne. Ma 10.000 zł oszczędności, wspólnie z żoną, i dom o pow. 80 m2, wyceniony na 100 tys. zł. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 3,92 ha, warte 100 tys. zł. Pobrał na nie 5.835,07 zł dopłat unijnych i osiągnął dochód w wysokości 5720,79 zł. Składa się ono z ziemi, obory, magazynu. Radny pobrał w minionym roku 5.070 zł diety, z umowy o pracę otrzymał 28.800 zł. Jeździ oplem corsą z 2010r. i vw tiguanem z 2008r. Ma też bmw z 2005r. Spłaca kredyt gotówkowy w wysokości 10 tys. zł i kredyt zaciągnięty na instalację fotowoltaiczną w wysokości 14 tys. zł.

Agnieszka Czaplińska

Prowadzi własną działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne. Radna nie ma oszczędności. Ma dom o pow. 345 m2, który wycenia na 300 tys. zł. Posiada 31,5062 ha ziemi, warte 625 tys. zł. Na gospodarstwo składają się również 2 obory, obora ze stodołą, garaż i budynek gospodarczy. Prowadzenie gospodarstwa przyniosło dochód w wysokości 13.631,94 zł, a przychód 196.553,56 zł. Pobrała też 66.519,17 zł dopłat unijnych. Z tytułu prowadzenia mobilnych usług fryzjerskich radna osiągnęła 8.293 zł. Jest też sołtysem. Jako radna i sołtys zarobiła w 2019r. łącznie 6.389,25 zł (przychód), a w 2020r. 4447,65 zł. Do prowadzenia gospodarstwa ma ciągnik, prasę, rozrzutnik i kombajn. Spłaca dwa kredyty – w wysokości 60.480 zł i 97.189 zł.

Marianna Dąbrowska

Radna jest sołtysem, emerytowaną nauczycielką, przewodniczącą rady. Nie ma żadnych oszczędności. Wraz z mężem są właścicielami domu o pow.198 m2, wartego 200 tys. zł. Mają gospodarstwo rolne o pow. 9,81 ha, warte 120 tys. zł. Rodzaj zabudowy- budynki gospodarczo-składowe. Prowadzenie gospodarstwa dało jej 9.000 zł przychodu, 4.000 zł dochodu i 6.000 zł dotacji z Unii. Radna dostała 26.949,66 zł emerytury, jako przewodnicząca rady pobrała 16.104,84 zł., jako członek spółki wodnej – 104,35 zł, jako sołtys wsi 482 zł. Nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Krzysztof Dunikowski

Jest rolnikiem, nie ma żadnych oszczędności. Nie ma domu ani mieszkania na własność, prowadzi gospodarstwo rolne (dzierżawa i grunty własne) o pow. 278,197 ha., warte 1,2 mln zł. W minionym roku osiągnął dochód z gospodarstwa w wysokości 241.432,11 zł, pobrał 180 000 dopłat. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zarobił 9.491,82 zł. Pobrał 4.680 zł diety jako radny. Jeździ infiniti z 2010r., ma ciągnik, agregat, zestaw kosiarek, kombajn, ładowarkę, zgrabiarkę. Radny spłaca kredyt na zakup gruntów (zostały do spłaty 132 tys. zł), drugi w wysokości 40 tys. zł (miał zaciągnięte 193 tys. zł) i 152 tys. zł (zaciągał 323 tys. zł.)

Wioleta Kowalska

Radna nie ma żadnych oszczędności, prowadzi gospodarstwo rolne wraz z mężem. Gospodarstwo jest odrębnym majątkiem męża, z którego osiągnął dochód w wysokości 11 tys. zł,, przychód 78.000 zł. Dotacje z UE wyniosły 27.750,09 zł. Dochód objęty jest małżeńską wspólnotą majątkową. Radna z umowy o dzieło otrzymała 2.880 zł, pobrała też 5.062,50 zł diety. Nie ma domu ani mieszkania na własność. Wspólnie z mężem ma ciągnik deutz fahr z 1995r.

Teresa Radomska

Radna jest emerytką, wynajmuje mieszkanie służbowe o pow. 45 m2 przy ZS w Siemiątkowie. Ma 30 tys. zł oszczędności. Nie prowadzi ani gospodarstwa, ani nie ma działalności. W 2020r. roku pobrała 34.526,24 zł emerytury, dostała 4.680 zł diety jako radna. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarobiła 1.653 zł. Nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Dawid Rudziński

Radny prowadzi gospodarstwo rolne, ma wspólnie z żoną 25 tys. i 46 tys. zł oszczędności na lokacie. Jest kierowcą-konserwatorem w UG Siemiątkowo. Ma dom o pow. 150 m2, wyceniony na 400 tys. zł. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 36,21 ha (dzierżawa, wycenione na 300 tys. zł, współwłasność), z którego osiągnął 42.881,14 zł i pobrał 27.500 dopłat. W minionym roku pobrał 3.510 zł diety, jako kierowca-konserwator zarobił 1200 zł. ma ciągnik z 2005r., prasę z 2015r. Jeździ skodą octavią z 2015r. Nie ma kredytów ani pożyczek.

Tomasz Staniszewski

Radny pracuje jako doradca w Anwil SA, prowadzi też gospodarstwo rolne. Ma 25 tys. zł oszczędności. Ma dom o pow. 149 m2 (współwłasność małżeńska), wycenił go na ok. 350 tys. zł. Radny prowadzi gospodarstwo o pow. 17,43 ha, na które składają się też budynki (obora, stodoła, garaż na maszyny), a które przyniosło mu dochód w wysokości 16.506,77 zł. Pobrał 28.335,83 zł dopłat bezpośrednich. Ze stosunku pracy zarobił 90.334,03 zł, jako radny pobrał 3.510 zł, z umowy zlecenia otrzymał 13.469,61 zł. Wynajem przyniósł mu 240 zł, a z innych źródeł otrzymał 3938,52 zł. Jest współwłaścicielem ciągnika i samochodu osobowego kia ceed z 2011r., na własność zaś posiada ciągnik z 2011r. i prasę belującą. Spłaca kredyt zaciągnięty na rozbudowę domu (w wysokości 218,8 tys. zł, zostało mu do spłaty 166.706 zł).

Anna Szlom

Radna nie ma oszczędności. Prowadzi gospodarstwo rolne wraz z mężem, o pow. 32,24 ha, które wycenia na 450 tys. zł. Ma dom o pow. 110m2, wyceniony na 150 tys. zł. Z prowadzenia gospodarstwa uzyskała dochód w wysokości 38.453,07 zł, pobrała też dotacje unijne, łączny przychód ok. 65 tys. zł. Ma ciągnik farmtrack z 2006r. W zeszłym roku pobrała 4.680 zł diety jako radna, z Państwowego Instytutu Badawczego dostała 200 zł. Nie ma kredytów ani pożyczek.

Roman Wagner

Jest sołtysem, pracuje w ZS w Siemiątkowie. Ma dom o pow. 124,6 m2, wyceniony na 180 tys. zł. (współwłasność małżeńska). Ma gospodarstwo rolne o pow. 5.6 ha (obora, stodoła, garaż), warte 120 tys. zł. Przyniosło mu ono w zeszłym roku 3.769 zł dochodu, pobrał 14.530 zł dopłat. Radny ma 10 tys. zł oszczędności. Z tytułu pracy zarobił 52.050,85 zł, pobrał 4.680 zł diety radnego i 489 zł diety jako sołtys. Ma ciągnik i przyczepę rolniczą. Spłaca kredyt zaciągnięty na dom, zostało mu do oddania 7 tys. zł.

Roland Świerkocki

Radny prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 21 ha, które wycenia na 450 tys. zł. Ma 70 tys. zł oszczędności, dom o pow. 176 m2, warty 255 tys. zł., oborę, stodołę i budynki gospodarcze (wspólność majątkowa). Z innych nieruchomości ma (wspólnie z żoną) budynek mieszkalny i oborę, wycenione na ok.79 tys. zł. Z prowadzenia gospodarstwa osiągnął dochód w wysokości 59 tys. zł. Pobrał 4.290 zł diety radnego. Jeździ skodą rapid z 2014r., ma dwa ciągniki i prasę rolującą. Nie zaciągał żadnych kredytów ani pożyczek.

Jan Wilewski

Radny jest rolnikiem, ma 27 tys. zł oszczędności. Posiada 170m dom wyceniony na 250 tys. zł. Gospodarstwo składa się z 16,65 ha ziemi i obory, a warte jest ok. 500 tys. zł. Uzyskał z niego dochód w wysokości 6.712,84 zł, pobrał ok. 20 tys. zł dopłat. W zeszłym roku za zasiadanie w radzie gminy dostał 5.737,5 zł diety. Jeździ bmw z 2010r., ma też samochód ciężarowy vw i ciągnik. Nie zaciągał kredytów ani pożyczek.

Krzysztof Woźniak

Radny prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 35,4195 ha, warte 900 tys. zł. (produkcja mleka i hodowla zwierząt, posiada budynki inwentarskie, stodołę i garaż do maszyn). Ma dom o pow. 100 m2, wart 50 tys. zł, który nabył w 2017r., i dom o pow. 200 m2, wyceniony na 250 tys. zł. Prowadzenie gospodarstwa dało mu 24.607,69 zł. Dieta radnego wyniosła 5.070 zł. Jeździ mitsubishi asx i nissanem navarą, ma trzy ciągniki, prasę, rozrzutnik obornika i bronę talerzową. Spłaca kredyt zaciągnięty na zakup ziemi, zostało mu 245 tys. zł. Nie ma oszczędności.

Zebrała AO

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.