Informacje

PIERWSZY W TYM ROKU NABÓR W RAMACH TARCZY

Żuromiński Powiatowy Urząd Pracy ogłosił właśnie pierwszy w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie m.in. dla samozatrudnionych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla organizacji pozarządowych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie na podstawie art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zze, 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) ogłasza nabór wniosków: dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15 zzc w/w ustawy); dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb w/w ustawy); dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze w/w ustawy); dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15 zze2 w/w ustawy).

Wnioski można składać od dnia ogłoszenia naboru do dnia 10.06.2021r.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w form wsparcia, zasady oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza.
 
Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W tym celu na platformie praca.gov.pl należy: wybrać opcję: Tarcza antykryzysowa, wybrać właściwy wniosek, wybrać z listy adresata: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, wypełnić udostępniony formularz, założyć konto lub zalogować się w praca.gov.pl, dołączyć wymagane dokumenty jako załączniki lub też wniosek z załącznikami oraz z podpisaną umową w wersji papierowej należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, 09-300 Żuromin lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie Urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za awarię powodującą brak dostępu do platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 23 6573163 wew. 27 lub 531 342 484. Wniosek oraz niezbędne załączniki: https://zuromin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.