Edukacja Informacje

PODSUMOWANIE ZAGRANICZNYCH MOBILNOŚCI

W Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie odbyło się robocze spotkanie, podsumowujące dwa projekty realizowane w placówce w tym roku szkolnym.
fot. A.Makuszewska

19 czerwca w szkolnej świetlicy zawisły flagi Polski, Litwy, Grecji i Unii Europejskiej oraz plakaty młodzieży przygotowane podczas wyjazdu na Litwę. W sali zebrali się organizatorzy wyjazdu wraz z opiekunami, uczestnicy – uczniowie placówki oraz zaproszeni starostowie powiatu – Jerzy Rzymowski i Ireneusz Rejmus.

Pan Dyrektor Wojciech Smoliński wyjaśnił, że spotkanie odbywa się w formie roboczej przede wszystkim po to, aby uczniowie mogli uzyskać certyfikaty. Podkreślił, że oba projekty mobilności zagranicznej, jakie zrealizowano w tym roku szkolnym w placówce, wymagały dużo pracy, zaangażowania i wysiłku organizatorów, opiekunów, a od uczniów wykazania się m.in. wiedzą w testach językowych.

Opiekunami młodzieży podczas wyjazdów byli: Karolina Aleksandrowicz, Beata Gronkiewicz i Ewa Janulewska (Grecja) oraz Beata Gronkiewicz, Ewa Pietrzak, Piotr Oleksiak i Marcin Krasiński (Litwa).

Obecny na spotkaniu starosta Jerzy Rzymowski wyraził zadowolenie, że w tej szkole realizowany jest tak ważny projekt, w którym młodzież ma okazję odbywać staże zagraniczne, poznawać przy okazji inną kulturę, szlifować komunikatywny język angielski. Dziękował kadrze kierowniczej szkoły i opiekunom projektów za zaangażowanie i za ich pracę.

– Wartość szkoły wzrasta, jeśli uczniom proponuje się takowe formy nauczania – podkreślił starosta Jerzy Rzymowski.

Wicestarosta zaś wyliczył, że w ciągu trzech lat realizacji projektu do Grecji wyjechało już 190 uczniów z dwóch szkół (ZST-Z w Żurominie i ZS w Zielonej). – Stajecie się obywatelami świata. Dzięki takim wyjazdom poznajecie świat, inną kulturę, nowych ludzi – powiedział Ireneusz Rejmus. Jego zdaniem jest to bardzo ważne.

Celem projektu pt: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej – edukacja europejska”, który odbył się w ramach działania „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – Litwa 2023”, była edukacja europejska w zakresie kształtowania świadomych postaw obywatelskich we wspólnocie europejskiej poprzez poznanie i właściwe zrozumienie warunków historyczno-społecznych i kulturowych, mających wpływ na tworzenie się wspólnot międzypaństwowych, a także poznanie zasad funkcjonowania we wspólnej Europie z zachowaniem tożsamości narodowej, świadomości i ekspresji kulturowej. Projekt miał też na celu zwiększenie kompetencji w zakresie wielojęzyczności oraz rozwój kompetencji obywatelskich.

Wzięło w nim udział 35 uczniów ZST-Z w Żurominie, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych i 4 nauczycieli- opiekunów. Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Z kolei na praktyki i staże w Grecji młodzież wyjechała już po raz kolejny. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, a na jego realizację ZST-Z w Żurominie otrzymał akredytację do 2027 roku.

Od 28 maja br. przez dwa tygodnie grupa uczniów brała udział w zajęciach i odbywała praktyki w trzech branżach: handlowej, mechaniczno-samochodowej i informatycznej, a w czasie wolnym zwiedzała Grecję i poznawała jej kulturę. Zwiedzano m.in. miasteczko Platamonas, gdzie po skończonych zajęciach uczniowie wzięli udział w grze miejskiej „Stary Pantaleimon i jego tajemnice”. Na mapie wycieczek znalazły się m.in. Saloniki oraz Meteory, czyli klasztory w powietrzu. Odbył się również rejs na wyspę Skiathos.

Wszystkie wspaniałe chwile uczestnicy spotkania mogli sobie przypomnieć dzięki przygotowanej na tę okazję prezentacji, która była i tak niewielkim wycinkiem pokazującym ich dwutygodniową grecką przygodę oraz dziesięciodniową wizytę na Litwie.

Wicedyrektor Ewa Janulewska podczas roboczego spotkania podkreśliła, że teraz powołana zostanie komisja, która oceni prace konkursowe uczniów, jakie wykonano podczas wyjazdu, a uczestnicy zostaną nagrodzeni już niebawem, podczas oficjalnego podsumowania zagranicznych mobilności.

Podczas spotkania 19 czerwca zaś starostowie Jerzy Rzymowski i Ireneusz Rejmus wręczyli wszystkim uczestnikom obu wyjazdów certyfikaty poświadczające ich udział w projektach.

Agnieszka Makuszewska

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.