Edukacja

POJADĄ NA LITWĘ

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie przygotowuje się do wyjazdu w ramach działania „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – Litwa 2023”. Młodzież tej szkoły weźmie udział w projekcie pt: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej - edukacja europejska”.

Celem projektu jest edukacja europejska w zakresie kształtowania świadomych postaw obywatelskich we wspólnocie europejskiej poprzez poznanie i właściwe zrozumienie warunków historyczno-społecznych i kulturowych, mających wpływ na tworzenie się wspólnot międzypaństwowych oraz poznanie zasad funkcjonowania we wspólnej Europie z zachowaniem tożsamości narodowej, świadomości i ekspresji kulturowej. Chodzi też o zwiększenie kompetencji w zakresie wielojęzyczności, rozwój kompetencji obywatelskich u młodzieży.

– Nasz projekt jest bardzo ciekawym przedsięwzięciem kulturowo-historycznym, nastawionym na rozwijanie kompetencji społecznych, personalnych i językowych -mówi dyrektor szkoły Wojciech Smoliński. Jak dodaje, uczniowie jego placówki są świadomi, że wymiana doświadczeń i pogłębianie współpracy międzynarodowej przynosi korzyści nie tylko w wymiarze osobistego rozwoju, ale też przyczynia się do budowania wspólnoty europejskiej, opartej na wspólnych wartościach, dążeniach związanych z poznawaniem dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy.

Uczniowie tej szkoły to w większości mieszkańcy małych, wiejskich miejscowości i miasteczek, którzy mimo utrudnionych możliwości rozwoju własnych umiejętności, zdolności, kluczowych kompetencji społecznych, personalnych i zawodowych wykazują się aktywną, ambitną i otwartą postawą w zakresie różnych form zdobywania i doskonalenia wiedzy, doświadczeń społecznych, kulturowych i zawodowych.

Właśnie ważnym obszarem działań projektowych będzie promowanie międzynarodowego dialogu i wzajemnej wymiany między kulturami obu państw.

– Pretekstem do otwartej edukacji obywatelskiej jest odwołanie się do tradycji Unii Polsko-Litewskiej, która jest jednym z ciekawszych projektów unifikacyjnych w historii Europy – podkreśla dyrekcja ZST-Z w Żurominie.

Podczas wizyty przygotowawczej, która miała miejsce w dniach 19-21 marca, dyrektor Wojciech Smoliński i wicedyrektor Ewa Janulewska wypracowali stosowne porozumienie ze szkołą partnerską Vilnias Żirmunu Gimnasijos, omówiono realizację zadań projektowych.

– Dyrektor szkoły, pan Edmundas Grigaliunas, przygotował dla nas ciekawą ofertę współpracy, wpisującą się w cele projektu ,, Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Projekt jest alternatywną formą poznania dziejów naszego narodu, dziejów Europy oraz współczesnych mechanizmów społecznych i daje szansę na atrakcyjne i efektywne uczenie się historii i nauk społecznych -podkreśla Ewa Janulewska.

Projekt będzie realizowany w dniach od 8 do 17 maja tego roku. Weźmie w nim udział 35 uczniów tejże szkoły (kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych) i 4 nauczycieli. Sfinansowany jest on w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Agnieszka Makuszewska

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.