Informacje

POLICJA PODSUMOWAŁA MINIONY ROK

Działania policji za miniony rok podsumowano podczas posiedzenia komisji bezpieczeństwa żuromińskiej Rady Miejskiej
Działania policji za miniony rok podsumowano podczas posiedzenia komisji bezpieczeństwa żuromińskiej Rady Miejskiej.

Radni miejskiej komisji bezpieczeństwa wysłuchali ostatnio sprawozdania mundurowych za miniony rok. Przedstawił im je naczelnik Wydziału Prewencji żuromińskiej komendy, podkom. Tomasz Wnuk.

Jak podkreślił, policja w minionym roku podejmowała działania w zakresie przeciwdziałania przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, czyli w tzw. 7 kategoriach. – Są to kradzieże cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze, bójka lub pobicie, kradzież samochodu – mówi Wnuk. W 2020r. w tych 7 kategoriach wszczęto łącznie 94 postępowania (rok wcześniej było tych postępowań 96).

Z kolei bójek i pobić było w minionym roku 5 przypadków, zanotowano również 8 przypadków uszczerbku na zdrowiu. Oprócz tego było 36 kradzieży, 1 kradzież samochodu, 16 przypadków kradzieży z włamaniem, a rozbojów, kradzieży i wymuszeń były 3 przypadki. W 3 przypadkach doszło do uszkodzeń rzeczy.

– Ogólna wykrywalność przestępstw za 2020r. wyniosła 63,6 %,. Przy wykrywalności 53,5 % w 2019r. jest progres w wykrywalności – ocenił podkomisarz.

Jeśli chodzi o kwestie profilaktyki społecznych zachowań, patologie społeczne, alkoholizm, to nadmierne spożywanie alkoholu jest przyczyną wielu konfliktów rodzinnych i sąsiedzkich. Konflikty rodzą często kłótnie i przemoc domową, co kończy się interwencją policji. W 2020r. w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie sporządzono 9 wystąpień do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. – W wielu przypadkach funkcjonariusze izolowali sprawców przemocy w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PDOZ) w KPP w Mławie – mówi Tomasz Wnuk.

W przypadku, kiedy w rodzinie stwierdzono stosowanie przemocy, sporządzano Niebieskie Karty, które wysyłano do Zespołu Interdyscyplinarnego, który udzielał ofiarom pomocy. Działania w swoich rejonach realizowali też dzielnicowi.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2020r. na terenie całego powiatu policjanci przeprowadzili w sumie 1733 interwencje, w tym 407 interwencji domowych. Wśród tych interwencji domowych w 61 przypadkach stwierdzono stosowanie przemocy w rodzinie, co skutkowało wdrożeniem procedury Niebieskiej Karty.

Jeśli chodzi o sprawców przemocy w rodzinie, w zeszłym roku było ich 61, w tym 60 to mężczyźni, a 1 kobieta. W tej ogólnej liczbie sprawców takich, którzy spożywali alkohol, było w sumie 38.

– Zestawienie dotyczące sprawców i ofiar przemocy w rodzinie obrazuje fakt, iż sprawcami są głównie mężczyźni, którzy są pod wpływem alkoholu – podkreśla szef wydziału prewencji KPP w Żurominie. W minionym roku były 63 ofiary przemocy, w tym 53 kobiety i 10 mężczyzn.

Przestępczość nieletnich w 2020r. nie była duża, ale i tak mundurowym udało się ujawnić 2 nieletnich sprawców czynu karalnego oraz 20 nieletnich zagrożonych demoralizacją. Jeden nieletni znajdował się pod wpływem alkoholu. Sprawy te skierowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Mławie, a środki zaradcze zostawiono rodzicom. – W tym okresie skierowano ogółem 20 wystąpień ws. nieletnich, 2 do szkół i 18 do sądu – podaje funkcjonariusz. Przedmiotem przesłanych wystąpień były przejawy demoralizacji, m.in. drobne kradzieże. W minionym roku, choć był naznaczony pandemią, udało się przeprowadzić działania w szkołach. Funkcjonariusze gościli w placówkach, odbyło się 139 spotkań, a także 67 z pedagogami.

Jeśli chodzi o zjawisko bezdomności i żebractwa, to jako takie w powiecie nie występuje. Jeśli już, ma postać incydentalną. W minionym roku nie zanotowano żadnego zgonu spowodowanego wychłodzeniem.

W 2020r. policja przeprowadziła również szereg akcji profilaktycznych i prewencyjnych, które promowały bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów. Były to „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Przystanek profilaktyka”, „Oznakuj swój rower”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, „Bezpieczny senior”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Świeć przykładem”. Wszędzie, gdzie się tylko dało popularyzowano „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mieszkańcy dostali m.in. ulotki, jak się nią posługiwać.

W minionym roku funkcjonariusze prewencji ujawnili 854 wykroczenia i nałożyli łącznie 286 mandatów karnych, a także skierowali 268 wniosków do sądu o ukaranie sprawców. Według danych policji najwięcej wykroczeń dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, bo 258. Ujawniono też 380 wykroczeń szczególnie uciążliwych, najwięcej tych przeciw Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Od wielu lat prowadzone są działania „Zero tolerancji” na osiedlu Wyzwolenia-Szkolna oraz miasta Bieżunia (chodzi o zapobieganie spożywania alkoholu w miejscach publicznych). Patrole pojawiają się tu dość często, by kontrolować teren. I reagować na niewłaściwe zachowanie mieszkańców czy ich gości.

W kwestii imprez masowych w minionym roku policja nie prowadziła żadnych działań, bo z uwagi na pandemię takowych wydarzeń i imprez po prostu nie było.

Policja prowadziła także działania ukierunkowane na wzmocnienie służby zewnętrznej, w szczególności poprzez angażowanie podmiotów poza policyjnych. W tej materii w 2020r. realizowano łącznie 5187 służb, o 141 więcej niż w 2019r.

W minionym roku policja działała też w obszarze walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną. Jak wynika z danych policji, w 2020r. wszczęto 75 postępowań przygotowawczych stwierdzając tym popełnienie 56 przestępstw (co dało 67,9% wykrywalności). Chodzi tu głównie o oszustwa internetowe, których jest coraz więcej. – Ludzie zamawiają jakieś paczki, to wszystko nie dochodzi, a pieniądze poszły. Tego jest najwięcej – informuje Tomasz Wnuk.

Bardzo popularnym narzędziem, z którego korzystają mieszkańcy chcąc zgłosić policji jakieś zagrożenie lub inne zdarzenie, jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. – Do 31 grudnia 2020r. naniesiono na KMZB łącznie 1913 zgłoszeń. Najwięcej dotyczy przekroczenia dozwolonej prędkości, bo aż 387 zaznaczeń – podaje podkomisarz. Oprócz tego 191 przypadków dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Dalej często zaznaczanym zagrożeniem dla mieszkańców jest niewłaściwe parkowanie – w minionym roku pojawiło się w tym zakresie 141 zaznaczeń. Jak podaje Wnuk, ze wszystkich tych zgłoszeń policji udało się potwierdzić 913 zagrożeń.

W sferze zwalczania posiadania i obrotu narkotykami i substancjami psychoaktywnymi w 2020r. z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stwierdzono 6 przestępstw. – Zabezpieczono 10.8 g środków odurzających, amfetaminy i marihuany. Nie odnotowano zatruć narkotykami bądź środkami zastępczymi – informuje szef prewencji.

Jak podkreśla, działania policji mające podnieść bezpieczeństwo obywateli będą kontynuowane, ma być także kontynuowane zaangażowanie w te działania całego społeczeństwa.

AO

komentarzy

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • Co wy piszecie w tym artykule czym się chwalić , może weźcie się za odpowiednie osoby i będzie spokój w Żurominie a nie wszyscy wiedzą kto truje na Żurominie wszystkich a nasza policja nie reaguje może trzeba zgłosić to do Radomia może oni by porządek zrobili na słynnym naszym mieście …