Region

PONAD 108 MLN ZŁ DLA SUBREGIONU

Rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, inwestycje w szpitalu wojewódzkim i instytucjach kultury – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2021 r. dla subregionu ciechanowskiego. Nie zabraknie również wsparcia dla i OSP.

Na programy pomocowe samorząd Mazowsza przeznaczy w 2021 r. ponad 131 mln zł. Kolejnych 10 mln zł to dotacja na renowację zabytków, w tym również sakralnych. Największą pozycją w budżecie dla subregionu ciechanowskiego jest dalsza rozbudowa drogi wojewódzkiej 541 na terenie powiatu żuromińskiego, na którą tylko w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 46,7 mln zł.

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów. – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

W 2021 r. planowane dochody wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie ciechanowskim

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie ciechanowskim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 30 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jego partnerem jest m.in. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, do którego do tej pory trafiło 55 sztuk specjalistycznego sprzętu, 602 sztuki wyposażenia, 290 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 6 300 litrów płynów do dezynfekcji. Dodatkowo w placówce przeprowadzono prace remontowo-budowlane.

Zdaniem dyrektora szpitala w Ciechanowie Andrzeja Kamasy pomoc samorządu województwa mazowieckiego w ubiegłym roku dla ciechanowskiej placówki była niezwykle ważna i potrzebna. – Przyszła w chwili, w której samodzielnie nie byliśmy w stanie przygotować szpitala do bezpiecznego funkcjonowania w czasie pandemii. Systematycznie niedofinansowywana placówka przez NFZ, tym samym borykająca się z problemami finansowymi, nie posiadała wystarczających funduszy, by zakupić odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz dodatkowego wyposażenia i specjalistycznego sprzętu medycznego dla pacjentów, szczególnie tych z COVID-19 – zauważa i dodaje – Cieszymy się bardzo z faktu, że w budżecie województwa na przyszły rok znalazły się środki na realizację tak wielu inwestycji w naszym szpitalu. Część z nich będzie kontynuacją rozpoczętych już zadań. Są również nowe, takie jak przebudowa i remont pomieszczeń pawilonu zakaźnego. Realizacja ich wszystkich przyczyni się do podniesienia jakości leczenia, komfortu pobytu pacjentów oraz stworzy możliwość do wdrożenia nowych procedur medycznych np. zabiegów trombektomii – podsumował dyrektor Andrzej Kamasa.

Planowane inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie: modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych – 12 mln zł; utworzenie ośrodka udarowego – ponad 5,9 mln zł; przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego – 5 mln zł; zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń – 3,1 mln zł; zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do szpitala – 1,5 mln zł; budowa miejsc postojowych – 1 mln zł; informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych – 871 tys. zł; wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) – 435 tys. zł; modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej – etap I dokumentacja – 148 tys. zł.

DROGI

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu ciechanowskiego trafi ponad 57 mln zł. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, to bardzo dobra informacja dla mieszkańców. – Udało nam się wygospodarować środki na ważne inwestycje drogowe. Dzięki temu rozbudowana zostanie droga wojewódzka nr 541 na terenie powiatu żuromińskiego, na którą przeznaczamy blisko 47 mln zł – dodaje.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 (powiat żuromiński) – 46,7 mln zł; remont drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach (powiat żuromiński i mławski) – 3,8 mln zł; budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 – 2,4 mln zł; remont drogi wojewódzkiej nr 544 na wybranych odcinkach (powiat mławski) – 1,6 mln zł.

Na terenie subregionu ciechanowskiego zrealizowane zostaną także projekty – doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie (684 tys. zł) oraz „BEZPIECZNE ZEBRY”, czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa (147 tys. zł), które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Ponadto w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą 1,4 mln zł na budowę budynku biurowego na potrzeby rejonu drogowego i obwodu drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli. W ramach inwestycji powstaną także plac i drogi wewnętrzne wraz z oświetleniem i składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenie działki.

KULTURA

Na wsparcie instytucji kultury w subregionie ciechanowskim władze Mazowsza przeznaczą ponad 2,1 mln zł.

Największe zaplanowane na 2021 r. inwestycje to: konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia – 846 tys. zł; realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – 338 tys. zł.

Dodatkowo dzięki głosom mieszkańców Mazowsza, w ramach pierwszej edycji BOM zrealizowany zostanie projekt o wartości blisko 1 mln zł – CZTERY PORY ROKU – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.

Ponad 8,5 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

Ponadto w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą 10 mln zł na budowę centrum administracyjnego w Ciechanowie, które zostanie przeznaczone dla jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz powiatu ciechanowskiego. – To bardzo ważna inwestycja – podkreśla starosta powiatu ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak. – Nowe przestrzenie to większy komfort pracy, ale też lepsze warunki zarówno dla klientów starostwa, jak i innych instytucji, które będą miały tu swoje biura. Wizyta w jednym obiekcie pozwoli na załatwienie nawet kilku różnych spraw. W budynku planowana jest również nowoczesna, multimedialna sala konferencyjna na około 200 osób – dodaje starosta.

PROGRAMY WSPARCIA

W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

  • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 56,4 mln zł;
  • Mazowiecki Instrument wsparcia jst w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego – 20 mln zł;
  • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 12 mln zł;
  • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 – 11 mln zł;
  • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
  • Mazowiecki Instrument Wsparcia jst na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – 10 mln zł;
  • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – 6 mln zł;
  • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 4 mln zł;
  • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 1 mln zł;
  • Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim –  703 tys. zł.

Oprac.KC

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.