Promocja

Ponad 20 inwestycji w powiecie żuromińskim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie żuromińskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 20 inwestycji.

Ponad 20 inwestycji w powiecie żuromińskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie żuromińskim dofinansowanie trafiło na zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie gminy i miasta Żuromin. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 17 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań, z czego dla powiatu żuromińskiego wsparcie trafi na rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 100 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk (sejmikowy klub KO), wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie żuromińskim w tym roku dofinansowanych zostanie 8 inwestycji,na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 80 tys. zł.

– Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza na terenie całego regionu powstaną place zabaw, siłownie plenerowe czy remontowane są świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski (sejmikowy klub PSL).

Dofinansowane zostały:

– zagospodarowanie terenu na funkcję rekreacyjną w sołectwie Karniszyn – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuczbork-Osada – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadowo – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Kliczewska – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego  w miejscowości Cierpigórz – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Rozwozin – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiadrowo – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie żuromińskim wsparcie w wysokości 396 tys. otrzymają 3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja hali sportowej w Siemiątkowie – 36 tys. zł;

– modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie – 300 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lubowidzu – 60 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 2 strażnice z powiatu żuromińskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył ponad 56, tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja strażnicy OSP Łaszewo, gmina Siemiątkowo – 26,2 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Kuczbork-Osada, gmina Kuczbork-Osada – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 7 ochotniczych straży pożarnych z powiatu żuromińskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 266 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bieżuń – 80 tys. zł;

– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Sadłowo – 80 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kuczbork-Osada – 8 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Chojnowo – 6,2 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Gościszka – 5,8 tys. zł;

– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Lutocin – 80 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka OSP Siemiątkowo – 6 tys. zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie żuromińskim wsparcie w wysokości 110 tys. zł trafi na kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Bieżuniu.

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.