Region

PONAD 7,3 MLN ZŁ NA ROZWÓJ

Pieniądze z UE trafią do czterech partnerstw, które zrealizują projekty wspomagające rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Zostaną przeznaczone m.in. na stworzenie i wdrożenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji(MSODI) to projekt województwa mazowieckiego realizowany w ramach RPO WM 2014-2020. Dzięki niemu samorząd Mazowsza przydziela granty partnerstwom instytucji otoczenia biznesu (IOB), czyli podmiotom, które bez względu na formę prawną, prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działając dla zysku albo przeznaczając zysk na cele statutowe. Na czele każdego z takich partnerstw stoi lider, który musi być IOB o profilu parku naukowo-technologicznego czy centrum Innowacji. Liderem może być także akredytowana mazowiecka IOB w przypadku, gdy w skład partnerstwa wchodzi również park naukowo-technologiczny lub centrum innowacji.

W tym roku wsparcie unijne trafi do czterech partnerstw skupiających od dwóch do czterech instytucji. Grantobiorcy zostali wybrani w procedurze konkursowej (nabór grantowy). Zrealizują cztery projekty, które mają zapewnić mazowieckim MŚP dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy i innowacyjnych narzędzi.

Grant o wartości blisko 1,6 mln zł przyznano Fundacji Akcelerator Innowacji (lider) oraz Mazowieckiemu Klasterowi ICT (reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”) na realizację projektu pn. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym.” Wśród jego głównych założeń jest wspieranie przedsiębiorstw w procesach przyśpieszających ich rozwój oraz zapewnienie MŚP specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez kompetentnych specjalistów w zakresie m.in. cyberbezpieczeństwa, analizy funkcjonalnej czy technicznej aplikacji, gier, stron, e-usług w działaniach rozwojowych firm. W ramach projektu powstanie także platforma online z szeregiem nowoczesnych technologii, które pozwolą na przeglądanie dostępnych rozwiązań i zasobów oraz wyszukiwanie i tworzenie możliwych partnerstw projektowych oraz pozyskiwanie finansowania.

Z kolei projekt pn. „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji i FPE” ze wsparciem unijnym w wysokości blisko 2,7 mln zł zostanie zrealizowany przez Fundację Poszanowania Energii (lider), Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE) oraz Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacji Praktyków Biznesu (CPR). Zakłada on stworzenie i wprowadzenie sześciu nowych lub ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, w tym outsourcing B+R dla mazowieckich MŚP, przeglądy energetyczne SCADA, integracja BIM z audytem energetycznym, audyt bezpieczeństwa danych energetycznych, przygotowanie do one-stop shop, maturyzacja innowacji mazowieckich MŚP.

„Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” z grantem 2,4 mln zł to przedsięwzięcie, w ramach którego powstaną usługi, które dadzą MŚP zdolność wypracowania nowych produktów, niestandardowych modeli biznesowych zwiększających ich konkurencyjnoś

. Nowe usługi będą również wsparciem dla osób planujących założenie własnej firmy. Wśród nich znalazły się m.in. usługa kompleksowego badania kondycji przedsiębiorstwa, czyli badanie „przedinwestycyjne”, Startup Online Academy, czyli platforma internetowa umożliwiająca odbywanie mentoringów i konsultacji biznesowych on-line czy Startup International Academy – sieć łącząca instytucje otoczenia biznesu z różnych stron Europy. Projekt zrealizują Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) (lider), Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIITT), Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) oraz Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (działający pod marką Startup Academy).

Czwarty projekt wsparty środkami UE to „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Na jego realizację partnerzy SEKWENCJA Sp. z o.o. (lider) i Prokliencki Sp. z o.o. otrzymali blisko 1,4 mln zł. Efektem tego przedsięwzięcia będą usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym – optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow), doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing) oraz optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

Termin realizacji przedsięwzięć mija 31 grudnia 2021 r.

Oprac. AO/Źródło UMWM

 

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.