Informacje

POWIAT APELUJE O ZMIANĘ PRZEPISÓW

Rada Powiatu Żuromińskiego przyjęła apel ws. zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych. Wymóg ich budowy znacznie zwiększa koszty inwestycji.
Podczas ostatniej sesji starosta podkreslił, że konieczność budowy kanałów w wielu przypadkach nie ma uzasadnienia
fot. AO

Pisaliśmy ostatnio o tym, że przewodniczący Rady Powiatu podczas ostatniej sesji podniósł temat zmiany przepisów, które zobowiązują samorządy – przy modernizacji dróg i przebudowach – do budowy tzw. kanałów technologicznych. Są to rury, w których umieszcza się niezbędne media albo od razu podczas przebudowy, albo później. Niestety, podrażają one koszt wykonania danej inwestycji.

– To duży problem, który dotyka samorządy gminne i powiatowe – podkreśla starosta Jerzy Rzymowski. Jak tłumaczy, prawo narzuca teraz taki obowiązek. – W terenie zabudowanym, gdzie takiej infrastruktury nie ma to uzasadnienie, natomiast jeśli budujemy odcinki dróg czasem niewielkie gdzieś w polach czy podczas stawiania nowej lampy oświetleniowej powoduje to obowiązek przygotowania takich kanałów technologicznych – dodaje. Jego zdaniem warto taki apel wysłać do władz wyższych. – Być może gdzieś ktoś pomyśli i spróbuje te przepisy przynajmniej w jakiejś części zmienić – uważa starosta.

Stosowny projekt apelu został przygotowany na sesję 30 grudnia. W uzasadnieniu zawarto informacje, że co prawda obowiązek ten nie jest bezwzględny i zarządca drogi w określonych przypadkach może wystąpić do ministra właściwego ds. informatyzacji (obecnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wcześniej Minister Cyfryzacji) o zwolnienie z obowiązku budowy takiego kanału, jednakże w praktyce powoduje to, że proces projektowania zostaje bardzo wydłużony, przede wszystkim w zakresie uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału oraz uzasadnienia, iż budowa takiego kanału jest zbędna i ekonomicznie nieuzasadniona.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do przygotowanego apelu, cała procedura pozwalająca na uzyskanie zwolnienia z obowiązku budowy może spowodować, ze samorządy nie będą w stanie opracować stosownych dokumentacji i uzyskać decyzji w terminach umożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie zadań drogowych, składanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, Programów Samorządu Województwa Mazowieckiego lub w ramach innych źródeł dofinansowania.

W dokumencie czytamy też, że zarządcy dróg gminnych jak również powiatowych zgłaszają wątpliwość co do zasadności budowy kanału technologicznego, jak i konieczność każdorazowego występowania do ministra z obowiązku budowy kanału zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsięwzięcie jest znikome ze względu na jego długość czy też zakres robót, np. montaż lamp oświetlenia ulicznego w pasie drogowym wywołuje sytuacje abstrakcyjne i absurdalne – w myśl prawa budowalnego i ustawy o drogach publicznych jest to przebudowa drogi i powoduje konieczność opracowania dokumentacji zawierającej owe kanały bądź wystąpienia o zwolnienie z obowiązku ich budowy.

Podkreślone jest też to, że projektowanie i potem wykonanie kanału znacznie podwyższa koszty planowanej inwestycji. Ponadto wymogi formalne przy naborach wniosków na zadania drogowe dla samorządów gminnych i powiatowych stanowić będą istotną przeszkodę, powodująca rezygnację z zamierzeń inwestycyjnych oraz odstępowanie od aplikowania o dofinansowanie budowy dróg.

Dokument radni poparli jednogłośnie. Teraz apel skierowany zostanie do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, senatorów i posłów z Mazowsza. Trafi też do Związku Powiatów Polskich, a także samorządów powiatowych i gminnych z terenów województwa mazowieckiego.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.