Informacje

POWIATOWY INSPEKTORAT BUDOWLANY PRACOWAŁ MIMO PANDEMII

190 przeprowadzonych kontroli budów i 3 postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych – to pokrótce działalność PINB w Żurominie za miniony rok.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie podsumował działalność w minionym roku. Sprawozdanie zostało przedłożone Radzie Powiatu, która przyjęła je podczas jednego z posiedzeń.

Łącznie w 2020 roku do inspektoratu wpłynęło 291 spraw. Wnosiło je społeczeństwo, ale wpływały również od organów administracji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dotyczyły utrzymania obiektów, sprawdzenia legalności i prawidłowości wykonywania robót budowlanych. Wystąpienia straży dotyczyły głównie nieprawidłowości w kwestii utrzymania obiektów budowlanych.

Jak podkreśla Magdalena Brzostek, Powiatowy Inspektor Budowlany w Żurominie, wiele spraw, jakie trafiło do inspektoratu, wynikało ze stosunków międzyludzkich. Wpływały również anonimy, ale zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego nie były one rozpatrywane.

KONTROLE

Na 190 wszystkich kontroli 32 dotyczyły budów (inspekcje), przeprowadzono również 13 kontroli budów. 125 dotyczyło utrzymania obiektów. Odbyło się 19 kontroli obowiązkowych i 1 dotycząca samowoli budowlanej.

W wyniku przeprowadzonych w 2020r. inspekcji wszczęto postępowań w trybie: inspekcji budów – 35, utrzymania obiektów – 10, samowoli budowlanych – 11, katastrof budowlanych – 1.

Inspektorzy wydali m.in. 7 postanowień nakładających karę, w 1 przypadku nałożono postanowienie o opłacie legalizacyjnej. W 19 przypadkach wydano postanowienia nakładające wykonanie obowiązków. W 3 przepadkach wydano postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, w 2 odmówiono wszczęcia postępowania administracyjnego.

Spośród 120 decyzji wydanych w minionym roku 35 decyzji nakładało na inwestora wykonanie wskazanych obowiązków, 39 dotyczyło pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a 17 decyzji umarzało wszczęte wcześniej postępowanie. W 15 przypadkach zaakceptowano projekt budowlany zamienny.

Jak podaje Brzostek, w minionym roku PINB nałożył 6 mandatów karnych na łączną kwotę 400 zł. 1 opłata legalizacyjna opiewała na kwotę 25 tys. zł, a została nałożona za wybudowanie obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę. Nałożono kary administracyjne na łączną kwotę 90 tys. zł. Dotyczyło to przystąpienia do użytkowania bez zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

KURNIKI I CHLEWNIE WCIĄŻ POWSTAJĄ

W 2020r. do inspektoratu wpłynęło 338 zgłoszeń o rozpoczęciu robót. Dotyczyły one m.in. rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową budynków inwentarskich – kurników i chlewni. I tak na terenie gminy Żuromin rozpoczęto budowę 4 kurników i 8 chlewni, na terenie gminy Bieżuń – 1 kurnika i 2 chlewni. W gminie Lutocin rozpoczęto budowę 5 kurników i 12 chlewni, a w Lubowidzu – 8 kurników i 5 chlewni. W gminach Kuczbork i Siemiątkowo nie rozpoczęły się żadne budowy tych obiektów inwentarskich.

Powiatowy Inspektorat Budowlany przyjął również 222 zawiadomienia o zakończeniu budowy, przyjął 37 wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Jeśli chodzi o kurniki i chlewnie, na terenie gminy Żuromin oddał do użytkowania 2 kurniki i 5 chlewni, w Bieżuniu – 4 kurniki i 5 chlewni, w Lutocinie – 4 kurniki i 4chlewnie, zaś w Kuczborku 1 chlewnię. Jedynie na terenie gminy Siemiątkowo nie oddano żadnego takiego obiektu do użytku.

Oddano też do użytku 47 budynków mieszkalnych i 69 niemieszkalnych. Zarejestrowano 204 pozwolenia na budowę i 342 zgłoszenia robót budowlanych.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.