Informacje

PRACE NAD ZNIESIENIEM ZAKAZU TRWAJĄ. CO Z BUDOWĄ NAD WKRĄ?

Starosta żuromiński dostał odpowiedź na pismo w sprawie zakazu zagospodarowania terenu 100 metrów od rzeki Wkry, jaki obecnie obowiązuje.
Zakaz mocno ograniczał m.in. Pana Dąbrowskiego z Brudnic

Pisaliśmy już na naszych łamach o tym, że starostwo, chcąc pomóc w procesie zmian pewnych przepisów, lobbuje w Urzędzie Marszałkowskim. Sprawa dotyczy zmniejszenia odległości od rzeki, w jakiej można budować nowe budynki. Dziś zaporowe 100 metrów blokuje mieszkańców m.in. Brudnic.

Jak pod koniec ubiegłego roku podczas jednej z sesji informował radnych starosta Jerzy Rzymowski, starostwo postanowiło podjąć stosowne działania w kierunku łagodzenia tych obostrzeń dla mieszkańców. Starosta podkreślił wówczas, że z rozmów z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego wywnioskował, iż temat zniesienia zakazów jest trudny, bo w grę wchodzi ochrona przyrody. Zasugerowano mu jednak, że pismo ze strony powiatu będzie w tej kwestii pomocne. – Jako taki kolejny głos który będzie wskazywał, że działania w kierunku zmiany zarządzenia czy wprowadzenia wyjątków od tych zasad będą właściwe. Stąd też nasza inicjatywa żeby z takowym pismem wystąpić – mówił Rzymowski.

W informacji, jaka dotarła do starostwa w lutym Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa przypomniał, że w 2019r. rozpoczęte zostały prace mające na celu zastąpienie rozporządzenia wojewody uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W ramach prowadzonych działań przeprowadzone zostały spotkania konsultacyjne we wszystkich gminach, na których terenie położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecza Skrwy i Wkry, w trakcie których omówione zostały uszczegółowione granice opisane w systemie informacji przestrzennej, jak również możliwości liberalizacji lub odstępstw od obowiązujących zakazów.

– W przypadku zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m, nie jest możliwe całkowite wyłączenie z jego obowiązywania w stosunku do budynków mieszkalnych na terenie całego Obszaru, ze względu na konieczności zachowania pełnionej funkcji korytarzy ekologicznych, szczególnie na terenach Natura 2000. Jednakże będzie możliwość rozważenia zmniejszenia odległości obowiązywania zakazu, bądź wyłączenia z jego obowiązywania wybranych terenów – pisze Krasowski. Jak podkreśla, trwają prace nad oceną wniosku o zniesienie zakazu na terenie obszaru chronionego krajobrazu złożonego przez gminę Żuromin, a następnie podjęte zostaną prace nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecza Skrwy i Wkry.

– Ze względu na długie procedury związane z przyjęciem nowej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu zakończenia sprawy – kończy pismo dyrektor departamentu.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.