Informacje

Prawie 2 mld zł z UE na rozwój Mazowsza jeszcze w tym roku

Już pod koniec marca rozpoczną się pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W tym roku ogłoszone zostaną aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł. O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in.: przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma łącznie na rozwój 153 mld zł, co oznacza, że 44 proc. środków objętych Umową Partnerstwa będzie w dyspozycji samorządów regionalnych. Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli ok. 10 mld zł.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, województwo mazowieckie jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce także dzięki środkom unijnym. – Ich efekty zauważamy na każdym kroku. To rozwój badań i nauki, nowe szpitale i przychodnie, drogi i obwodnice, tabor kolejowy, rozwój przedsiębiorstw i startupów. W nowej perspektywie szczególnie ważne będzie przystosowanie do zmian klimatu i transformacja energetyczna.

Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg.

Te prawie 10 mld zł w ramach nowej perspektywy zostanie także przeznaczone na podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w odnawialne źródła energii czy choćby transport niskoemisyjny. Wspierane będą również m.in. usługi społeczne czy doposażenie szkół.

Jak zauważa Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim wperspektywie 2021-2027 województwo mazowieckie to statystycznie dwa regiony – lepiej rozwinięty Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. – Do tego ostatniego trafi ¾ funduszy unijnychPrawie 15 proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone będzie na wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej Mazowsza, a ponad 30 proc. na zielony rozwój województwa. Jeśli chodzi o zakres wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus obejmie on rynek pracy, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, włączenie społeczne, usługi społeczne i zdrowotne. Najwięcej środków, bo około 37 proc. całej alokacji EFS+ zostanie przeznaczone na działania związane z aktywną integracją, rozwojem usług społecznych i zdrowotnych

Subregion ciechanowski w latach 2014-2020

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 beneficjenci z subregionu ciechanowskiego złożyli 585 wniosków, spośród których 343 zostały zatwierdzone do wsparcia. Do tej pory podpisanych zostało już 329 umów na ponad 555 mln zł wsparcia, z czego ponad 514 mln zł to środki unijne. Wartość podpisanych umów wynosi ponad 819 mln zł.

– Fundusze unijne służą mieszkańcom Ciechanowa. To właśnie środki z UE pozwoliły nam zrealizować szereg bardzo potrzebnych inwestycji, jak np. budowa obwodnicy wschodniej Ciechanowa, czyli alei Unii Europejskiej, rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień, przy której powstał Park Nauki Torus, termomodernizacja zabytkowych budynków mieszkalnych na osiedlu „Bloki”, odnowa Krzywej Hali czy instalacje OZE na budynkach miejskich i na prywatnych domach. Były też inwestycje w ścieżki rowerowe. Teraz jesteśmy w pełni przygotowani do nowej perspektywy unijnej. Wykorzystaliśmy ostatnie 2 lata wykonując potężną pracę formalną i już mamy gotowe dokumentacje techniczne z pozwoleniami na budowę w celu realizacji kilkunastu kolejnych przedsięwzięć – informuje zastępca prezydenta miasta Ciechanów Iwona Kowalczuk.

Pierwsze konkursy już pod koniec marca

Od 31 marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie zakupu średnich oraz ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Samorządy będą mogły ubiegać się także o fundusze na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych (w tym przypadku wsparcie obejmie tylko aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców w przedziale  10 tys.-15 tys. (RLM), które nie spełniają wymogów tzw. dyrektywy ściekowej oraz zostały uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Pod koniec marca rozpocznie się również konkurs na wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. W tym samym czasie wystartują również nabory wniosków na działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Drugi kwartał

W drugim kwartale tego roku będzie można ubiegać się o pieniądze na realizację projektów z zakresu kontroli jakości powietrza, gospodarki odpadami czy też rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Wsparcie obejmie również aktywizację zawodową kobietrozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnychintegrację migrantów czy zapewnienie odpowiednich kompetencji przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

Trzeci kwartał

Trzeci kwartał roku przyniesie kolejne możliwości pozyskania dofinansowania z programu regionalnego. Wsparcie obejmie wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji biznesowych. W planach są konkursy o dofinansowanie działań z zakresu zapewnienia infrastruktury społecznej, zarządzania inteligentnymi sieciami wodociągowymi czy usuwania miejsc nielegalnego składowania odpadów. Pracodawcy skorzystają z pomocy we wprowadzaniu telepracy, natomiast szkoły będą mogły starać się o fundusze na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów. Będą również dostępne środki na kształcenie dorosłych oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Czwarty kwartał

Z kolei w czwartym kwartale roku samorządy będą mogły składać wnioski o fundusze europejskie na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych. Wsparcie obejmie ograniczanie skutków suszy (retencjonowanie wód opadowych), ochronę różnorodności biologicznej, a także parków krajobrazowych. Będzie to również czas rozpoczęcia konkursów o dofinansowanie innowacyjnych projektów biznesowych (w nowej formule projektów modułowych) czy transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Końcówka roku przyniesie także możliwość pozyskania wsparcia na rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Właśnie wtedy rozpocznie się również konkurs o wyjątkowym wymiarze, mający na celu wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w obszarze wartości i zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

– Nowy program regionalny przyniesie kolejne możliwości rozwoju dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej. Już w tym roku oprócz możliwości wsparcia projektów infrastrukturalnych, będzie szansa na pozyskanie dofinansowania działań społeczno-edukacyjnych i rozwijających mazowiecki rynek pracy – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Gdzie szukać informacji?

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.