Informacje

PRZYJĘTO PROGRAM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Rada Powiatu przyjęła na ostatnim posiedzeniu powiatowy program dotyczący pieczy zastępczej. Program obejmuje lata 2021-2023. W ubiegłym roku w powiecie żuromińskim pieczę zastępczą pełniło 26 rodzin.

– Przepisy wyznaczają dwa obszary działania. W pierwszym kładzie się nacisk na utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej, a w drugim obszarze jest to zapewnienie sprawnie funkcjonującej pieczy zastępczej – mówi kierownik PCPR w Żurominie Danuta Przybył.

Piecza zastępcza ma dwie formy, rodzinną i instytucjonalną. – Do formy rodzinnej zalicza się właśnie rodziny spokrewnione, rodziny zawodowe i niezawodowe. Formy instytucjonalne to placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki terapeutyczne, ośrodki adopcyjne – dodaje.

Jak tłumaczy kierownik PCPR, program przedstawia plan działania w zakresie pieczy zastępczej. Zawiera takie dane, jak struktura pieczy zastępczej w powiecie. Na 31 grudnia w powiecie było 26 rodzin, 6 niezawodowych i 20 spokrewnionych.

– Główny nacisk w programie kładziony jest na wspieranie form rodzicielstwa zastępczego z różnych powodów. Pierwszy to taki, że dzieci lepiej funkcjonują, lepiej się rozwijają i w sposób właściwy można zapewnić emocjonalne potrzeby dziecka w rodzinach zastępczych mających formę rodzinną. Forma instytucjonalna jest formą ostateczną, gdy nie ma rodzin, które mogłyby przyjąć dziecko – mówi Danuta Przybył. Jak dodaje, głównym zadaniem PCPR w tym zakresie jest szukanie kandydatów na rodziców zastępczych. – Z tym jest w całym kraju problem – zauważa. – Tych rodzin nie ma, nie ma też placówek opiekuńczo-wychowawczych, które by dysponowały wolnymi miejscami – mówi szefowa PCPR. Jak wyjaśnia, w zeszłym roku zmniejszono liczbę dzieci mogących przebywać w placówkach (do 14), stąd nie ma możliwości i szansy, by kogoś gdzieś „wcisnąć”.

– Celem programu jest rozwój pieczy zastępczej i ukierunkowanie na formy rodzinne, cele szczegółowe to wspieranie i rozwój różnych form rodzicielstwa zastępczego, tworzenie wsparcia dla rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie pomocy i wsparcia w procesie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków – podkreśla kierownik PCPR .

Dla porównania, z danych wynika, że w 2018 r. mieliśmy w powiecie 28 rodzin zastępczych, z czego 23 były spokrewnione, a 5 niezawodowych. W 2019r. rodzin było 30, z czego 4 niezawodowe i 26 spokrewnionych. W 2018 w rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych było 31 dzieci, w tym w 2019 r. w spokrewnionych też 31, zaś w niezawodowych odpowiednio 8 i 7. W zeszłym roku dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych było 30, zaś w niezawodowych 9.

Najwięcej rodzin, ale i dzieci do nich trafiających jest w mieście i gminie Żuromin. Rodzin w zeszłym roku było 11 (7 spokrewnionych, 4 niezawodowe), zaś tylko 1 spokrewniona rodzina w Kuczborku. W Bieżuniu było 5 rodzin spokrewnionych i 1 niezawodowa, w Lutocinie 3 spokrewnione, w Siemiątkowie 2 spokrewnione, w Lubowidzu 2 spokrewnione i 1 niezawodowa. W Żurominie 8 dzieci przebywało w rodzinie spokrewnionej, zaś 4 w niezawodowej. W Lubowidzu odpowiednio 5 i 2 dzieci, w Bieżuniu 6 i 2, w Siemiątkowie 3, w Lutocinie 3 i w Kuczborku 1. W sumie na 31 grudnia 2020r. w rodzinach zastępczych obu typów przebywało 34 dzieci. Od 2018r. w rodzinie spokrewnionej w naszym powiecie przebywa 2 dzieci spoza powiatu.

Z danych PCPR wynika, że w Żurominie w 2 rodzinach 3 dzieci zagrożonych jest umieszczeniem w pieczy zastępczej, w Lubowidzu w 2 rodzinach 5 dzieci, w Lutocinie w 2 rodzinach 5 dzieci. W Kuczborku, Bieżuniu i Siemiątkowie nie ma takich zagrożeń.

AO

   

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • nie było by problemu gdyby PCPR i MOPS sprawdzały wykorzystanie 500+ przez te rodziny. Może trzeba alkoholików oddać na leczenie.