Informacje

RADA NIE ZWOLNIŁA Z PODATKU

Dwaj przedsiębiorcy działający na terenie gm. Lutocin zwrócili się do Rady Gminy z wnioskami o zwolnienie ich z podatku od nieruchomości. Petycje uznano za bezzasadne.
Radni uznali, że petycje złożone przez firmy są bezzasadne

Miejscowa spółka oraz jeden ze sklepów działających we wsi gminnej zwrócili się do Rady Gminy z petycją o umorzenie podatku od nieruchomości. Obie trafiły do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członkowie komisji zapoznali się z przepisami, w jaki sposób samorząd może wspierać przedsiębiorców w trudnych sytuacjach.

Komisja stwierdziła, że zgodnie z przepisem art.15 p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rada gminy może (ale nie ma obowiązku) wprowadzić, w drodze uchwały, zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, a nieruchomości (które mogą być zwolnione z podatku) muszą być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Komisja uznała, że zwolnienie mogłoby nastąpić w sytuacjach uzasadnionych, gdyby zaistniał i został udowodniony ważny interes podatnika (np. utrata pracy, utrata zdolności zarobkowania). Ponadto dochody z podatku od nieruchomości stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodu gminy. Gmina Lutocin również musi zmagać się z pandemią koronawirusa, a co za tym idzie musi posiadać środki niezbędne do zapobiegania koronawirusowi. Zdaniem członków komisji przedsiębiorców można wspomóc, ale taką moc ma wójt gminy, który może np. odroczyć na jakiś czas płatność podatku, rozłożyć płatność podatku na raty, stosując do tego odpowiednie przepisy ustawy ordynacji podatkowej. Czy ją jednak zastosuje, nie wiadomo.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.