Informacje

RADA POWIATU ODRZUCIŁA PETYCJE

Dwie petycje wzywające do podjęcia uchwał z gotową treścią tychże dostał ostatnio samorząd powiatu żuromińskiego. Radni jednak większością głosów obie odrzucili. Nie leżały w ich kompetencjach.
Radna Ewa Naguszewska (w środku) jako przewodnicząca komisji petycji wyjaśniła przyczynę odrzucenia petycji
fot. AO

Petycje wpłynęły mailem do starostwa 15 grudnia. Obie dotyczą tego samego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się 20 i 25 stycznia, by omówić tę kwestię.

Autorzy wnioskują, by przyjęto uchwałę o treści: „Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców powiatu żuromińskiego z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców powiatu żuromińskiego. Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę Covid-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021r, których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy powiatu żuromińskiego, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła nie uwzględnić tych petycji, ponieważ autorzy chcieli podjęcia uchwały przez Radę Powiatu, ale przekraczałyby one zadania Rady Powiatu – poinformowała przewodnicząca komisji Ewa Naguszewska.

Odmiennego zdania był radny Jerzy Gierszyński. – Uważam, że te petycje, które wpłynęły są akurat całkowicie słuszne i bym proponował, żeby to przyjąć w formie petycji skierowanej do Rady Ministrów – powiedział podczas komisji 27 stycznia. Gierszyński stwierdził dalej, że żądanie od producenta szczepionek wzięcia odpowiedzialności za swój własny produkt jest chyba wysoce zasadne. – Bo o to chodzi w tej petycji, którą proponujecie odrzucić. Żeby zamienić słowo uchwała na petycja. Bo uchwały nie możemy przyjąć, natomiast petycje możemy. Każdy producent, który wprowadza na rynek jakikolwiek towar, a tym bardziej, lekarstwo, szczepionkę, powinien z gruntu rzeczy wziąć odpowiedzialność za to, co sprzedaje – powiedział Jerzy Gierszyński. Niestety, wspomnianej treści uchwały rada przyjąć nie mogła. Jak zwrócił się do zebranych radnych przewodniczący Rady Mirosław Różański, pod petycją podpisała się konkretna osoba, ale już pod uchwałą, jakiej żąda by przyjąć, podpisana będzie Rada Powiatu.

– Ja chciałbym powiedzieć, że forma takiej petycji czy uchwały to jest wotum nieufności dla Unii Europejskiej i naszego rządu – skomentował wicestarosta Ireneusz Rejmus.

– Trudno – odparł radny Gierszyński.

– Czyli mówimy, że nasz rząd, który powinien nas chronić od tego typu sytuacji, nie uchronił nas, tak? Że rząd wykonał źle swoją pracę i Unia Europejska, wprowadzając na rynek polski szczepionki, które nie zostały odpowiednio zbadane? Prosiłbym o rozważenie głębiej tej sprawy, z uwagi na to, że w tym momencie mówimy to, że nasz polski rząd nie wykonał swojego zadania, do którego został powołany, dopuścił szczepionki, które nie powinny być dopuszczone. My mamy w tym momencie podejmować uchwałę albo petycję, prosiłbym się zastanowić– pytał Rejmus.

– W petycji mamy jasno przedstawiony tekst uchwały, jeśli my ją przyjmiemy, to będzie uchwała Rady Powiatu – podkreślił starosta Jerzy Rzymowski.

Radny Zygmunt Liszewski stwierdził, że jeśli radny Gierszyński chce, by rada pochylała się nad jakimś zagadnieniem, powinien złożyć taki wniosek. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpoznania petycji. Przy 14 głosach za uznała, że nie może jej przyjąć. Przeciw nieprzyjęciu był tylko właśnie Jerzy Gierszyński. Podobnie głosowanie przebiegło podczas sesji dzień później, kiedy to w obradach wzięła udział autorka jednej z petycji. Przed głosowaniem zaapelowała do rady o jej przyjęcie. Poinformowano ją jednak, że w takiej wersji przyjęta być nie może. – Gdyby poprosiła nas pani o podjęcie petycji, wtedy zastanowilibyśmy się nad częścią merytoryczną, a myśmy to odrzucili ze względów formalnych – wyjaśniła Ewa Naguszewska.

Głos zabrał też radny Jerzy Gierszyński. Podczas sesji stwierdził jednak, że Rada Powiatu nie ma możliwości ich przyjąć, w tym przypadku nie ma takich kompetencji.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały (o nieuwzględnieniu obu petycji) Rada Powiatu zaznacza, że polski rząd przyjął Narodowy Program Szczepień, który zawiera wszystkie najważniejsze kwestie, w tym dotyczące procesu zakupów i finansowania, skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek, monitorowania i przebiegu programu szczepień. Rada Powiatu, po przeprowadzeniu postępowania stwierdziła, że może podejmować uchwały tylko w granicach zadań powiatu, wskazanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Rada Powiatu nie ma zarówno kompetencji jak i wiedzy merytorycznej (eksperckiej), aby oceniać program i działania rządu w zakresie bezpieczeństwa szczepień, kosztów prawnych i finansowych wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. „Spora część naszego społeczeństwa ma obawy przed zaszczepieniem się. Szczepienie nie jest jednak przymusowe, jest wolnym wyborem każdego obywatela (..) Narodowy Program Szczepień – mając na względzie dobrowolność szczepień – nie narusza zasady równości obywateli wobec prawa” – czytamy dalej w dokumencie.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.