Informacje

RADA POWIATU ZA INTEGRALNOŚCIĄ

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu większością głosów przyjęła apel w sprawie zachowania integralności Mazowsza. To kolejny samorząd w powiecie, który nie chce podziału. Radni nie chcą podwójnej administracji i boją się zubożenia regionu.

W apelu podkreślono, że rozdział spowoduje powstanie obszarów biedy na terenie nowego województwa i niewielkich obszarów zamożności, głownie na terenie metropolitalnym. Na Mazowsze, bez metropolii warszawskiej, przypadnie zaledwie 13 % dochodów z podatku CIT obecnego województwa. Region stołeczny, który będzie generować 87% dochodów, zostanie jednocześnie obciążony ogromnym „janosikowym”.

Radni Powiatowi (ci, którzy głosowali za podjęciem apelu) podkreślają, że po rozdziale nastąpi konieczność ustanowienia podwójnej administracji samorządowej i rządowej szczebla regionalnego, co znacznie zwiększy wydatki na ten cel. Powstaną dwa urzędy wojewódzkie, dwa marszałkowskie, dwa sejmiki, podwójne służby podległe wojewodzie i marszałkowi, takie jak inspekcja transportu drogowego, straż pożarna, inspekcja handlowa, sanitarna, służby weterynaryjne, inspekcja ochrony środowiska. To spowoduje ogromne zamieszanie instytucjonalne, kompetencyjne, własnościowe, finansowe, kadrowe, które spowoduje opóźnienia w wielu dziedzinach, w tym w wykorzystaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz w procesie przygotowań do perspektywy 2021-2027.

Negatywnym skutkiem podziału będzie zniknięcie z mapy Europy jednego z 16 polskich regionów, dotychczas postrzeganego jako region silny i rozwijający się wyjątkowo dynamicznie, co było ważnym czynnikiem przyciągającym inwestorów i turystów. Spowoduje też brak środków, które dotychczas pochodziły z dochodów wytwarzanych w metropolii warszawskiej na utrzymanie na terenie nowego województwa mazowieckiego instytucji kultury, szpitali, dróg czy połączeń kolejowych. Problemem byłoby też przerwanie ciągłości dokumentów strategicznych i planistycznych na szczeblu nowych województw oraz „praktycznie” we wszystkich gminach i powiatach, które odwoływały się do zapisów w dokumentach rangi wojewódzkiej. Po wprowadzeniu rozdziału zapewne trzeba by rozpocząć przygotowania do opracowania i negocjacji z Komisją Europejską.

Głównym postulatem w apelu jest podkreślenie faktu, że propozycja podziału Mazowsza winna zostać poddana szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami Mazowsza oraz uzależniona od wyników tych konsultacji. Dodatkowo radni podkreślili swoją przynależność do mazowieckiej regionalnej wspólnoty samorządowej i dumę z bycia jej częścią. Zauważają, że region ten zyskał wiele środków z różnych programów, prowadząc dzięki nim szereg inwestycji poprawiających komfort życia mieszkańców.

„Rada Powiatu Żuromińskiego opowiada się zdecydowanie za oddaniem głosu w tak ważnej sprawie społeczności regionu w ramach ogólnych konsultacji. Poza mieszkańcami Mazowsza i wszystkimi samorządami, stanowisko w ramach konsultacji powinny wyrazić także zlokalizowane w regionie instytucje publiczne i prywatne, podmioty gospodarcze, podmioty sektora nauki, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe oraz inni zainteresowani. Wszyscy interesariusze lokalnych i regionalnych strategii, programów, planów i bieżących działań samorządów powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak istotnej sprawie, jaką jest podział województwa, który pociągnie za sobą głęboko niekorzystne skutki w sferze ich funkcjonowania, a mieszkańcom regionu przyniesie znaczne obniżenie poziomu życia” – czytamy w zakończeniu apelu.

W głosowaniu nad apelem większość radnych była za jego przyjęciem (żeby integralność województwa została zachowana, tzn. żeby go nie dzielić). Od głosu wstrzymały się radne Alicja Gajewska i Ewa Naguszewska, zaś wcale pod apelem nie podpisał się radny Jerzy Gierszyński, który go nie poparł i głosował przeciw.

Apel trafi teraz do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, senatorów i posłów z terenu Mazowsza, Związku Powiatów Polskich i samorządów powiatowych z terenu województwa mazowieckiego.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.