Informacje

RADNI NIE WYGASILI MANDATU OSSOWSKIEMU

Radni miejscy odmówili wygaszenia mandatu Czarka Ossowskiego w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

Podczas sesji 26 maja radni podjęli uchwałę w sprawie mandatu radnego Czarka Ossowskiego. Radny mandat zachowa.

Jak pisaliśmy, do wojewody mazowieckiego wpłynęło pismo informując o tym, że radny wykorzystuje mienie gminne pracując jako trener w klubie sportowym WKRA. Wojewoda nakazał radzie zająć stanowisko i rozpatrzeć sprawę.

Zarząd klubu WKRA wskazał, że radny zawierał kilkukrotnie umowy zlecenia, których przedmiotem było prowadzenie grup treningowych w grupach dziecięcych oraz udział w rozgrywkach piłkarskich dedykowanych danej grupie wiekowej w związku z czym, otrzymywał wynagrodzenie, które było finansowane z dotacji otrzymywanych z Budżetu Gminy i Miasta Żuromin. Prowadził również sprzedaż biletów na mecze drużyny seniorów. W wyjaśnieniach wskazano, że radny nie pełni, ani nigdy nie pełnił żadnych funkcji w Klubie. Wykazano również, że Klub WKRA jako stowarzyszenie rejestrowe, zgodnie ze statutem nie prowadziło działalności zarobkowej, uczestnicy grup treningowych nie uiszczali opłat, a uzyskiwane dochody z innych źródeł były przeznaczane w całości na realizację celów statutowych.

Wyjaśnienia składał też sam Czarek Ossowski. Poinformował, że nie prowadzi oraz nie prowadził działalności gospodarczej na własny rachunek lub z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Nie jest przedstawicielem, ani pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Nie miał i nie ma podpisanej umowy cywilnoprawnej na mocy, której korzystał z obiektów będących mieniem komunalnym gminy. Potwierdził, że miał i ma podpisaną umowę cywilnoprawną z Klubem oraz posiada jedynie ogólną wiedzę, że poza dofinansowaniem z Budżetu Gminy i Miasta Żuromin WKRA pozyskiwał pieniądze od sponsorów z reklam czy składek członkowskich. Wszelkie decyzje związane z dzierżawą czy wynajęciem obiektów sportowych dzierżawionych od Gminy i Miasta Żuromin podejmuje Zarząd Klubu. Zaznaczył, że nie pełnił i nie pełni żadnej funkcji związanej z zarządzaniem działalnością gospodarczą w Klubie WKRA Żuromin. Ponadto poinformował, że zawarł dwie cywilnoprawne umowy zlecenia. 6 sierpnia 2020 r. na prowadzenie zajęć treningowych dwa razy w tygodniu na okres 6 sierpnia 2020 r. do dnia 13 grudnia 2020 r. Kolejną umowę podpisał 2 sierpnia 2021 r. również na prowadzenie zajęć treningowych dwa razy w tygodniu na okres od 2 sierpnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. W ramach wykonywanej umowy wypłacano wynagrodzenie miesięczne. Umowy zostały zawarte z Urzędem Gminy i Miasta w Żurominie reprezentowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin, których przedmiotem było świadczenie usług w ramach Programu Profilaktycznego — Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Mając wszystkie te fakty na uwadze Rada Miejska w Żurominie, po ponownym wysłuchaniu Czarka Ossowskiego, stwierdziła, że w sprawie brak jest okoliczności faktycznie spornych. Uznano, że wyjaśnienia radnego i zarządu są spójne, stąd nie ma podstaw do uchylenia mandatu.

„Analizując zatrudnienie Pana Czarka Ossowskiego należy zaznaczyć, że jego działalność polegała na prowadzeniu zajęć treningowych w grupach dziecięcych oraz udział w rozgrywkach piłkarskich dedykowanych danej grupie wiekowej na podstawie zawartych umów zlecenia, a zatem jego działalność należy traktować jako działalność osobistą. Nie prowadził w tym zakresie działalności gospodarczej, jak również nie zarządzał Klubem Sportowym WKRA Żuromin, nie jest członkiem Zarządu, przedstawicielem oraz pełnomocnikiem klubu” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.