Informacje

RIO STWIERDZIŁA NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY

Jak wiemy, radni miejscy w Żurominie nie udzielili w tym roku absolutorium burmistrz miasta Anecie Goliat. Nie dali jej też wotum zaufania. Niestety, uchwała o braku absolutorium jest nieważna.

Najpierw Skład Orzekający RIO w Warszawie (19 lipca) podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania uchwały nr 329/XLVI/22 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Skład RIO w osobach: Przewodniczący: Artur Cybulski, członkowie: Renata Sokolnicka i Krzysztof Polens negatywnie zaopiniował wspomnianą uchwałę Rady Miejskiej.

Potem Kolegium RIO podjęło uchwałę (tego samego dnia, 19 lipca) o stwierdzeniu nieważności uchwały radnych.

Kolegium zapoznało się ze sprawozdaniami i wyciągiem z protokołu z sesji absolutoryjnej. Podkreśliło, że Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu za miniony rok. Zauważyło, iż „Instytucja absolutorium stanowi podsumowanie wykonania budżetu, element zamykający gospodarkę finansową gminy i środek kontroli rad nad działalnością organu wykonawczego. Zdaniem Kolegium Rada Miejska nie odniosła się do całości wykonania budżetu za miniony rok,a skoncentrowała się tylko na wybranych elementach, tj. braku wydatków w zakresie dwóch zadań, jak i nie wykonaniu dochodów z tytułu dywidendy od ŻZK.

Kolegium podkreśliło, że z wystąpienia radnego (Tomasza Budzicha, przewodniczącego komisji rewizyjnej-przyp. red) podczas sesji absolutoryjnej 28 czerwca wynika, że głównym zarzutem było niewykonanie wydatków w wysokości 660 tys zł. i niewykonanie dochodów w wysokości 100 tys. zł.

„Radny odczytał stanowisko w sprawie analizy absencji  pracowników Urzędu w dobie pandemii covd-19 tylko w liczbach, nie dokonując oceny, jaki rzeczywisty wpływ miało to na niewykonanie zadań w zakresie realizacji dwóch wydatków przez organ wykonawczy przy braku wsparcia pracowników merytorycznych w zakresie prowadzenia procedur przetargowych. Kolegium Izby zwraca uwagę na brak debaty nad okolicznościami – problemami czy kłopotami związanymi z niepełną realizacja zadań, przy czym Rada Miejska nie wykazała, aby budżet został zrealizowany nieprawidłowo i winą można obciążyć organ wykonawczy – Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin”- czytamy w rzeczonej uchwale RIO.

Kolegium podkreśliło też, że dokonując oceny wykonania budżetu Rada powinna czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do budżetu jako całości. Nie może koncentrować się na wybranych elementach.

Biorąc to wszystko pod uwagę kolegium Izby stwierdziło nieważność uchwały o nieudzieleniu absolutorium Anecie Goliat.

AO

komentarzy

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • W dziecinnie prosty sposob RIO pokazal ze Pani Burmistrz wyiazala sie ze swoich zadan bez zarzutow, z kolei radzie pokazala ze jest stronnicza, wybiorcza i nieobiektywna, siedmioletnie dziecko poradzilo by sobie znacznie lepiej, porazka, poprostu porazka

  • Ręce opadają władza nieudolna, radni niekompetentni z parciem na szkło. Tomasz Budzich to krewny Marka Budzicha kandydata na Burmistrza i wszystko jasne. Zamiast zajmować się zemstą Rada i Burmistrz weźcie się do rzetelnej roboty.

  • Jak w tym dowcipie!. Ukradli silnik z traktora, ukradli koło z traktora, ale traktor jako taki jest jeszcze dobry. Przecież ma jeszcze trzy koła, akumulator, chłodnicę, kierownicę, skrzynię biegów, kabinę i całą resztę. I o tym radni nic nie napisli. Nie pochwali, że tyle rzeczy jest jeszcze dobrych. Świat ogłupiał 🤣

  • Jakie znaczenie ma absolutorium przy unieważnianych przez wojewodę uchwal o nowych blokach w Żurominie. Ludziom do niczego absolitorium. Ale jak są zablokowani z zamieszkaniem w mieszkaniach na kredyt, to już jest problem. Niech Pani Burmistrz się z tego wytłumaczy. Jak kątem kolejny miesiąc siedzę, a miałem się w lipcu wprowadzać. Dziękuję bardzo.

  • Burmistrz Aneta Goliat niech się nie zachwyca orzeczeniem RIO .
    Budżet gminy leży już dawno a to dopiero połowa roku .
    Nieudolność Pani Burmistrz to mistrzostwo.