Promocja

Samorząd Mazowsza wspiera ochronę powietrza

Inwentaryzacje źródeł ciepła, tworzenie ogrodów deszczowych czy stawów i niecek retencyjnych, to tylko niektóre z projektów, które w tym roku mogły liczyć na wsparcie samorządu Mazowsza. Po raz trzeci mazowieckie gminy otrzymały środki z budżetu województwa na działania służące ochronie powietrza. Wsparcie otrzymało 25 projektów z subregionu ciechanowskiego.
fot.pixabay

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MlWOPiM MAZOWSZE 2021) to autorski program wsparcia samorządu województwa skierowany do gmin. Jego głównym zadaniem jest lepsza jakość powietrza i mikroklimatu na Mazowszu oraz zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w regionie.

Co roku tylko na Mazowszu z powodu złej jakości powietrza umiera przedwcześnie 6 tysięcy osób. Zły stan powietrza nie jest również bez znaczenia w czasie pandemii. W miejscach gdzie występuje wysokie stężenie zanieczyszczeń, organizm ludzki narażony jest na atak z dwóch stron. W Polsce aż 28 proc. zgonów na COVID-19 powiązać można z długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza. Dlatego tak ważne jest dbanie o środowisko i wykorzystywanie proekologicznych rozwiązań – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Musimy działać w trosce o przyszłość pokoleń. Stąd pomysł na program wsparcia skupiony właśnie na działaniach związanych z ochroną powierza i monitoringiem suszy. Co roku cieszy się on ogromną popularnością. W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń zwiększaliśmy pulę dostępnych środków, tak aby mogło z niego skorzystać jak najwięcej samorządów. W ramach tegorocznego wsparcia dofinansujemy w sumie ponad 200 inicjatyw, przeznaczając na ten cel ponad 11 mln zł – podkreśla marszałek.

Jakość powietrza, a nasze zdrowie

Na spustoszenie, jakie wywołuje w naszym organizmie złej jakości powietrze zwraca uwagę dr n. med. Grzegorz Krasowski, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia takie jak pył zawieszony i związane z nim związki chemiczne zwłaszcza wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne czy dioksyny a także tlenki siarki czy dwutlenek azotu – została zidentyfikowana w badaniach jako czynnik ryzyka nasilenia wielu chorób, w tym przede wszystkim chorób układu sercowo naczyniowego i oddechowego – podkreśla. – Ten niekorzystny wpływ dotyczy wszystkich, ale szczególnie niebezpieczny jest dla dzieci i osób po 65. roku życia. Wpływ zanieczyszczeń powietrza przekłada się także na niekorzystną modyfikację przebiegu chorób już istniejących i zwiększone ryzyko zgonu.

25 inicjatyw z subregionu ciechanowskiego

W tym roku wsparcie Mazowsza pomoże w realizacji 207 projektów. Łącznie wartość dofinansowania samorządu Mazowsza do wszystkich projektów to ponad 11 mln zł. W regionie ciechanowskim dofinansowanie otrzyma 25 projektów. Do samorządów trafi ponad 1,5 mln zł. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, ten program pokazuje jak wielkie jest zapotrzebowanie na działania sprzyjające ochronie powietrza. – W ciągu dwóch poprzednich edycji dofinansowaliśmy 370 zadań dotyczących ochrony powietrza, przeznaczając na ten cel ponad 30 mln zł. W tym roku dołożyliśmy „mikroklimat” i monitoring suszy – dodaje wicemarszałek.

Wśród realizowanych projektów znalazła się inicjatywa dotycząca zwiększenia świadomości mieszkańców Płońska w zakresie ochrony powietrza – mówi burmistrz miasta Andrzej Józef Pietrasik.

To bardzo ważny projekt. Chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli o tym, że warto stawiać na ekologię, chronić powietrze, ale również – korzystać z dostępnej infrastruktury miejskiej. Projekt adresowany jest do wszystkich grup wiekowych – dzieci, dorosłych i seniorów. Osób zmotoryzowanych i tych, którzy korzystają z rowerów. W tegorocznej edycji programu zrewitalizujemy teren zieleni przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ulicy Pułtuskiej.

Wśród zadań, które w tym roku mogą liczyć na wsparcie z budżetu województwa są działania związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, kontrolą przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcjami edukacyjno-informacyjnymi oraz zakupem, montażem i uruchomieniem ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Na liście ciechanowskich projektów ze wsparciem województwa mazowieckiego znalazły się m.in. inwentaryzacje źródeł ciepła w gminach – Obryte, Szydłowo, Zatory, Płońsk tereny zielone w Grudusku, Żurominie, Płońsku i Raciążu. Na pomoc Mazowsza mogą również liczyć mieszkańcy Baboszewa, gdzie powstaną ogrody deszczowe przy budynku Ośrodka Zdrowia.

Więcej informacji na www.mazovia.pl

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.