Informacje

SKARŻĄ ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWODY

Wojewoda mazowiecki unieważnił w całości ostatnią uchwałę Rady Miejskiej w Lubowidzu o likwidacji Szkoły Podstawowej w Sinogórze. Radni podjęli ją podczas sesji 22 maja. Rajcowie jednak z tym się nie zgadzają.
Już cztery razy rada próbowała zlikwidować placówkę w Sinogórze. Bez powodzenia
Fot. AO

Samorząd Lubowidza już kolejny raz podejmował uchwałę o zamiarze likwidacji placówki edukacyjnej w Sinogórze. Niestety, za każdym razem kuratorium negatywnie odnosiło się do tego pomysłu i proces nie dochodził do skutku. W tym roku kolejny raz samorząd podjął uchwałę o likwidacji. Ta trafiła do wojewody, który 23 czerwca stwierdził, że podjęto ją niezgodnie z prawem.

Wojewoda wskazuje w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym, że jako podstawę prawną uchwały Rada Gminy wskazała (powołując się na odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Prawo oświatowe), iż zgodnie z przepisami szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Okazuje się, że w tej sprawie zgody kuratorium nie było, zresztą od samego początku kuratorium stało na stanowisku, że nie ma przesłanek do likwidacji placówki i każdorazowe wystąpienie samorządu w tej sprawie opiniowane było negatywnie.

– Niniejsza norma wprowadza bezwzględną zasadę uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty jako warunku likwidacji szkoły. Oznacza to, że w chwili podejmowania uchwały w sprawie likwidacji szkoły gmina musi być w posiadaniu pozytywnej opinii kuratora dotyczącej likwidacji tej szkoły. Brak opinii pozytywnej uniemożliwia jej likwidację. Wojewoda Mazowiecki jest w posiadaniu postanowienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2020 r., wyrażającego negatywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji przez Radę Miejską w Lubowidzu Szkoły Podstawowej w Sinogórze. Mazowiecki Kurator Oświaty w uzasadnieniu do ww. postanowienia stwierdził, że stan techniczny Szkoły Podstawowej w Sinogórze nie stwarza zagrożenia dla bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, a kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje. Natomiast likwidacja szkoły wpłynie niekorzystnie na sytuację dzieci: m.in. wydłuży drogę dziecka do szkoły i czas pozostawania dziecka poza domem – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewody z 23 czerwca.

Wojewoda podkreśla więc, że tym samym podjęcie przez Radę Miejską w Lubowidzu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sinogórze, w sytuacji uzyskania negatywnej opinii kuratora było działaniem sprzecznym z prawem, istotnie naruszającym art. 89 ust. 3 Prawa oświatowego.

Wszczynając postępowanie nadzorcze wojewoda spytał samorząd, czy skarżył decyzję kuratora do Ministra Edukacji Narodowej i czy zostało ono rozpatrzone. Okazuje się, że zażalenie złożono, ale odpowiedzi w dniu podejmowania uchwały nie było. Wojewoda zauważył również, że w swoim piśmie organ prowadzący (gmina Lubowidz) zakwestionował zasadność opinii kuratora i wyraził dezaprobatę wobec argumentów w niej zawartych.

Wojewoda unieważniając w całości uchwałę nie odniósł się do treści postanowienia kuratorium, a do procesu formalno-prawnego. Skoro kurator negatywnie zaopiniował likwidację szkoły, to wymóg formalny nie został spełniony, ponieważ tylko pozytywna opinia Kuratora decyduje o ważności uchwały likwidującej szkołę. Organ nadzoru prawnego wskazał jednak, że na to rozstrzygnięcie nadzorcze gminie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, wnoszona za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Radni dyskutowali o tym podczas przedsesyjnego posiedzenia komisji w środę 22 lipca.

– Co roku dokładamy 800 tys. zł do tej szkoły, nie mówię już o remontach – zaznaczył radny Andrzej Michalski. Inni radni również podkreślali, że temat przecież jest znany i wciąż nie jest rozwiązany. – Na tę chwilę utrzymanie szkoły w Mleczówce różni się, Sinogóra jest kulą u nogi – dodał Michalski.

Podczas sesji 23 lipca radni podjęli uchwałę o wniesieniu skargi na postanowienie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.