Informacje

Służba zdrowia, drogi i rozwój całego województwa – budżet 2023

Budżet Mazowsza na 2023 r. przedstawia się ambitnie. 30 proc. to środki przeznaczone na inwestycje, ponad 700 mln zł samorząd województwa chce przeznaczyć na wsparcie samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym prawie 660 mln zł na realizację programów wsparcia. W pierwszym kwartale roku ruszą także pierwsze nabory na wsparcie z UE. W subregionie ciechanowskim nacisk zostanie położony na dokończenie trwających inwestycji w szpitalu w Ciechanowie oraz na modernizacje i remonty dróg.

W ciechanowskim szpitalu trwa właśnie jedna z największych inwestycji, której celem jest przebudowa budynku oddziału zakaźnego. Docelowo w nowym obiekcie będą zlokalizowane oddziały zakaźny i psychiatryczny. Prace idą zgodnie z planem. Tylko w 2023 r. przebudowa pochłonie blisko 19,5 mln zł.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, priorytetem na 2023 r. jest realizacja inwestycji i niwelowanie różnic w rozwoju Mazowsza. – Co roku przeznaczamy wiele środków na modernizacje, rozbudowy i doposażanie naszych szpitali, instytucji kultury, a także na remonty i modernizacje dróg wojewódzkich. Nie ustajemy także w pomocy samorządom lokalnym. Na realizację naszych autorskich programów wsparcia przeznaczymy w tym roku aż 660 mln zł. Warto dodać, że co roku dochodzą nowe inicjatywy, które są efektem zgłaszanych do nas wniosków oraz rozmów z samorządowcami.

W 2023 r. ruszą środki unijne

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Mowa o ponad 2 mld euro wsparcia z UE. – Dzięki tej decyzji już za chwilę ruszymy z pierwszymi konkursami. Na te środki czekają wszyscy: samorządy, uczelnie, przedsiębiorcy czy organizacje – dodaje marszałek Adam Struzik.

Aż 660 mln zł na programy wsparcia

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy środki na wsparcie samorządów lokalnych. Tylko w ubiegłym roku w subregionie ciechanowskim dzięki wsparciu sejmiku Mazowsza zostało zrealizowanych blisko 500 projektów. Wśród nich boiska, przedszkola, place zabaw, nowe strażnice czy wozy strażackie.  W tym roku oprócz dotychczasowych programów będą realizowane też nowe propozycje. Na ten cel władze regionu przeznaczą ponad 660 mln zł.

·                     Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 476 mln zł;

·                     Mazowsze dla sportu – 50 mln zł;

·                     Mazowsze dla straży pożarnej – 22,3 mln zł;

·                     Mazowsze dla klimatu – 15,5 mln zł;

·                     Mazowsze dla zabytków – 13,8 mln zł;

·                     Mazowsze. Autobusy dla szkół – 13,3 mln zł (nabór rozstrzygnięty);

·                     Mazowsze dla melioracji – 12 mln zł;

·                     Mazowsze dla sołectw – 11,4 mln zł;

·                     Mazowsze dla czystego powietrza– 10,3 mln zł;

·                     Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich 5,5 mln zł;

·                     Mazowsze dla czystego ciepła – 5 mln zł;

·                     Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 5 mln zł;

·                     Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 4 mln zł;

·                     Mazowsze dla zwierząt – 3 mln zł;

·                     Mazowsze dla zdrowia kobiety 3 mln zł;

·                     Mazowsze dla miejsc pamięci – 2 mln zł;

·                     Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu 2 mln zł;

·                     Mazowsze dla działkowców 1,7 mln zł;

·                     Mazowsze dla seniorów – 1,2 mln zł;

·                     Mazowsze dla młodzieży – 1,1 mln zł.

52,9 mln zł w 2023 r. władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja). 5 mln zł samorząd województwa przekaże na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej, a 2 mln zł – policji.

Inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Wśród zaplanowanych w subregionie ciechanowskim inwestycji znalazły się:

 • budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin – trwają prace projektowe. Zgodnie z założeniami dokumentacja projektowa będzie przewidywać budowę drogi wojewódzkiej klasy G na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 z ul. Warszawską w Żurominie do drogi wojewódzkiej nr 563 (ul. Małkińskiej) w granicach administracyjnych miasta i gminy Żuromin (z założeniem jak najmniejszej ingerencji w istniejącą zabudowę) w przekroju jednojezdniowym. Na ten rok w budżecie województwa zaplanowano 653 tys. zł;
 • budowa obwodnicy Mławy – prace projektowe są już na ostatnim etapie. Aktualnie jest procedowane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Koszt dokumentacji to 1,8 mln zł. Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na 160 mln zł. Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków UE;
 • budowa chodnika w al. Piłsudskiego w Mławie675 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza;
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 – 2,5 mln zł;
 • remont ul. Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541 w formie pomocy finansowej udzielonej gminie Bieżuń (pow. żuromiński) – 2 mln zł;
 • „BEZPIECZNE ZEBRY”, czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa – 145,8 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza;
 • PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618 – przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych – 69,6 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Planowane remonty:

 • remont ponad 1,3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 544 od km 77+304 (79+624) do km 77+641(80+961) (pow. mławski) – 1,2 mln zł;
 • remont ponad 3,2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 od km 37+400 do km 38+820; od km 48+690 do km 49+710; od km 54+400 do km 54+900; od km 65+300 do km 65+600 (pow. żuromiński i mławski) – 3,3 mln zł;
 • remont 1,3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+319 do km 22+680 (pow. ciechanowski) – ponad 2,5 mln zł;
 • remont 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 618 od km 32+670 do 34+736 (pow. pułtuski) – ponad 2,6 mln zł;
 • remont 200-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 620 od km 24+600 do km 24+800 wraz z remontem mostu w miejscowości Przewodowo w km 24+694 (pow. pułtuski) – ponad 2,7 mln zł.

Inwestycje w służbę zdrowia

W 2023 r. władze Mazowsza przeznaczą blisko 21,3 mln zł na inwestycje w placówkach z subregionu ciechanowskiego. Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się:

 • przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny – ponad 19,4 mln zł na 2023 r., całkowita wartość zadania to ponad 40,5 mln zł;
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – ponad 937 tys. zł na 2023 r., całkowita wartość zadania to ponad 1,3 mln zł;
 • zakup ambulansu ratunkowego i samochodów osobowych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 896 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Ponad 1 mln zł na instytucje kultury w subregionie ciechanowskim

Na inwestycje w instytucjach kultury z subregionu ciechanowskiego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2023 r. ponad 1 mln zł. W planach są m.in.:

 • CZTERY PORY ROKUpark sensoryczny w Gołotczyźnie – roboty budowlane – inwestycja Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – ponad 990 tys. zł;
 • rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu – ponad 310 tys. zł w 2023 r., całkowita wartość zadania to prawie 34,2 mln zł;
 • zakup traktora ogrodowego do zamku Książąt Mazowieckich – 30 tys. zł.

Budżet Obywatelski Mazowsza

Władze regionu oddały w ręce mieszkańców 25 mln zł.Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W puli jest 25 mln zł. Nabór projektów trwał do 13 stycznia 2023 r. Wpłynęło ponad 450 wniosków.

Źródło : UMWM

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.