Informacje

STAROSTOWIE ROZLICZENI. JEDNOGŁOŚNE TAK

Jednogłośni byli radni Rady Powiatu, kiedy podczas ostatniej sesji głosowali nad udzieleniem absolutorium władzom powiatu z tytułu wykonania budżetu za miniony rok. Głosowanie nad absolutorium poprzedziło głosowanie nad wotum zaufania, a to z kolei odbyło się po dyskusji nad raportem o stanie powiatu.

Zgodnie z nowymi przepisami, jakie funkcjonują od kilku lat, zarząd przedstawia taki raport Radzie Powiatu co roku, w terminie do 31 maja. Obejmuje on podsumowanie działalności zarządu w poprzednim roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady.

– Nie wpłynęły żadne zgłoszenia od mieszkańców – informuje przewodniczący Rady Powiatu. Radni omawiali dokument podczas komisji przedsesyjnych, więc podczas sesji kolejnej nie było. Wotum udzielono starostom jednogłośnie.

Podobnie było przy głosowaniu przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r. Uwag nie było. Komisja rewizyjna wydala pozytywną opinię o wykonaniu budżetu, podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa. Uchwałę o udzieleniu absolutorium rada podjęła jednogłośnie. Były oklaski.

Dziękując za to starosta podkreślił rolę wielu osób w procesie realizacji budżetu. – Realizacja budżetu to praca zespołowa – mówił starosta Jerzy Rzymowski po głosowaniu.

– Zadania inwestycyjne nie były zakłócone, był zrealizowane – zauważył przewodniczący Rady Powiatu.

AO

   

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.