Informacje

SYMBOLICZNE URUCHOMIENIE FARMY WIATROWEJ

Polenergia otworzyła jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. FW Dębsk potrafi zasilić czystą energią aż 183 000 gospodarstw domowych rocznie.
fot. AO

Grupa Polenergia oficjalnie otworzyła farmę wiatrową w Dębsku. FW Dębsk to największa inwestycja
onshore w historii Grupy i jednocześnie jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Elektrownia
składa się z 55 turbin o łącznej mocy 121 MW, które są w stanie wyprodukować czystą energię dla
183 000 gospodarstw domowych rocznie. – Niech ta farma będzie znakiem nowych czasów i nowej
energii. Symbolem nowego świata. Świata w harmonii z naturą – mówi Dominika Kulczyk,
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergii.

Farma Wiatrowa Dębsk to 11 lądowa elektrownia wiatrowa Polenergii. Składa się z 55 turbin o łącznej
mocy 121 MW, co czyni ją jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. Farma jest położona na
Nizinie Północnomazowieckiej. 40 turbin wiatrowych jest zlokalizowanych na terenie gminy Żuromin,
a pozostałych 15 na terenie gminy Kuczbork-Osada.
Szacowana roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada rocznemu
zapotrzebowaniu na energię elektryczną aż 183 000 gospodarstw domowych. Oznacza to, że wszyscy
mieszkańcy powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego oraz żuromińskiego w
całości mogą być zasilani czystą energią z wiatru.
– FW Dębsk to ogrom pracy, ale też ogrom zaufania, którym obdarzyli nas nasi kontrahenci. To duży
projekt, jeden z największych w Polsce. Z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że ta kropla może
wywołać już całkiem spory deszcz. To sukces nasz oraz naszych partnerów na wielu poziomach –
współpracy, rozwoju i biznesu. Bez tych trzech elementów ten sukces nie byłby pełny. Dzięki inwestycjom
takim jak Dębsk, już dziś dostarczamy naszym klientom energię z przyszłości i umacniamy pozycję
Polenergii jako największej polskiej prywatnej grupy energetycznej – mówi dr Michał Michalski, Prezes
Zarządu Polenergii.

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas to 2,2 MW. Jedna turbina, pracując pełną mocą, w ciągu
minuty potrafi wyprodukować energię potrzebną do przejechania 200 km samochodem z napędem
elektrycznym. Cała elektrownia, pracując pełną mocą, w ciągu minuty jest w stanie wyprodukować
energię potrzebną do zasilenia jednego gospodarstwa domowego przez okrągły rok.
Energia wygenerowana przez turbiny przesyłana jest podziemnymi liniami kablowymi do Głównego
Punktu Zasilania. Po transformacji napięcia, bez stacji pośredniej, trafia wprost do GPZ Kruszczewo pod
Płockiem. Odbywa się to za pośrednictwem najdłuższej w Europie, bo aż 62-kilometrowej podziemnej
kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia w technologii zmiennoprądowej.
– Mój Tato, który wiele lat temu – widząc potencjał zielonej energii – założył tę firmę, lubił mówić, że
sukces nie należy do tych, którzy wiedzą więcej, ale do tych, którzy wiedzą szybciej. Dębsk jest dowodem
na to, że wiedzieliśmy szybciej, mieliśmy odwagę i zaufaliśmy naturze. Razem zbudowaliśmy farmę
wiatrową o ogromnej mocy. Niech ta farma będzie znakiem nowych czasów i nowej energii. Symbolem
nowego świata. Świata w harmonii z naturą – mówi Dominika Kulczyk, Przewodnicząca Rady
Nadzorczej Polenergii.

Otwarcie FW Dębsk pozwoli uniknąć emisji do atmosfery zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym
nawet 318 000 ton CO2, 299 ton SO2, 302 tony NOx, 106 ton CO oraz 18 ton pyłów w ciągu roku.
Inwestycja pozwoli też ograniczyć zużycia węgla kamiennego aż o 168 000 ton rocznie, co stanowi
znaczący krok w transformacji energetycznej i rozwija zeroemisyjną gospodarkę w pełni opartą na OZE.
Gondole wiatraków zamontowane są na wysokości 120 metrów, średnica łopat to 110 metrów. Łącznie
daje to wysokość 175 metrów. Budowa FW Dębsk rozpoczęła się w lipcu 2020 roku i zakończyła w
styczniu 2023 roku, uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Dzięki FW Dębsk łączny
portfel aktywnych zielonych inwestycji Polenergii urósł aż o 35%, do 472 MW.
– Cieszę się, że gmina Żuromin i gmina Kuczbork-Osada włączyły się w ten projekt. Jako samorządy
otrzymujemy z tego tytułu podatki, to ważny aspekt tej inwestycji. Tych pozytywnych aspektów jest
bardzo dużo. Chcę podziękować za to wszystko. To ogromna inwestycja, ale zrobiona w sposób
skuteczny i sprawny – mówi Aneta Goliat, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin.
Dostawcą turbin i podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 30 lat od chwili
uruchomienia FW Dębsk jest Vestas. Wykonawcą kompleksowych robót budowlanych związanych z
fundamentami pod turbiny wiatrowe, przystosowaniem dróg dojazdowych dla transportu
ponadgabarytowego, modernizacją istniejących dróg, budową dróg serwisowych oraz platform
montażowych było konsorcjum utworzone przez ONDE oraz ERBUD.
Za realizację prac montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji
abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i siecią światłowodową odpowiadało konsorcjum,
w skład którego wchodziły spółki Electrum Concreo oraz JAREX. Budowa monitorowana była przez
specjalistów z firmy BIOEKSPERT odpowiedzialnych za nadzór przyrodniczy. Usługę Inżyniera Kontraktu
podczas realizacji inwestycji świadczyła firma J.S. Hamilton Consulting.

Podczas uroczystości otwarcia firma dziękowała współpracującym na etapie budowy urzedom i firmom. Specjalne podziękowania i pamiątkowe medale otrzymali m.in. przedstawiciele firm (Onde, Jarex, Erbud itd.), burmistrz Żuromina Aneta Goliat, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, wójt Kuczborka Jacek Grzybicki, dyrektor wydziału infrastruktury starostwa Jolanta Kalkowska, kierownik wydziału budownictwa urzędu miasta Wojciech Gowin, przewodniczący Rady Gminy w Kuczborku Waldemar Skuza, Komendant straży PSP Zbigniew Kąpiński.

Inwestycja ma nie tylko przynieść zyski Polenergii. Już w czasie budowy wsparcie otrzymały lokalne samorządy. Starosta Jerzy Rzymowski nie omieszkał wspomnieć o dotacji od firmy, w wysokości 2,8 mln zł, dzięki której starostwo mogło zacząć proces budowy krytej pływalni.

-Pani burmistrz 40 wiatraków, pan wójt Kuczborka 15, a starosta 55 – powiedział na wstępie swego wystąpienia Jerzy Rzymowski.

– Dotacja była kroplą, która spowodowała deszcz – podkreślił. Rzymowski zaznaczył, że OZE to przyszłość i należy w nie inwestować.

-Jest czas siewów i czas zbiorów. Dziś czas zbioru – dodał wicestarosta Ireneusz Rejmus. W swoim wystąpieniu podkreślił profesjonalizm firmy, zarówno w biznesie, ale również ten organizacyjny i w stosunkach międzyludzkich.

Wójt Kuczborka poinformował o zakupie, dzięki dotacji z Polenergii, busa do dowożenia dzieci do szkół i innym rodzaju wsparcia dla gminy. – Mamy też widoczne wyremontowane drogi. Jesteśmy gminą wiejską, niezbyt zamożną – powiedział Jacek Grzybicki.

AO

Fot. AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.