Informacje

SZKOLENIE DLA BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie indywidualne. Można podnieść swoje kwalifikacje.

Szkolenie odbywa się w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.
projektu pod nazwą: „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.
Grupa docelowa to osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane dalej grupami defaworyzowanymi, tj. kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej. 
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia projektowego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 w RPO jeśli spełniają kryteria naboru uczestników do projektu. 
Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki, zainteresowane przystąpieniem do projektu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, gdzie zostanie zweryfikowana przynależność do grupy docelowej.

Wnioski o skierowanie na szkolenia indywidualne można pobrać w siedzicie Powiatowego Urzędu Pracy lub ze strony internetowej Urzędu Pracy: zuromin.praca.gov.pl
Osoby bezrobotne zainteresowane formą wsparcia proszone  są o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok. 13, w godz. 7.30- 15.00 lub telefoniczny (23) 657- 31 -63, (23).

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.