Edukacja

SZKOLILI SIĘ W NORWEGII

W związku z realizacją projektu „Wysoka jakość kształcenia szansa˛ na profesjonalny rozwój”10 nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie szkoliło się ostatnio w Norwegii. Zdobyte tam doświadczenie i wiedzę wykorzystają niebawem w pracy z uczniami.

Wyjazd, który odbył się we wrześniu, był bardzo pouczający, a wiedza tam zdobyta – bezcenna. Jak podkreśla kierownik kształcenia zawodowego w ZST-Z w Żurominie Kamil Watkowski, szkolenie było bardzo potrzebne z wielu względów.

Uczestnicy wyjazdu wzięli m.in. udział w wykładzie eksperckim pt. „Rys historyczny i system edukacyjno‐szkoleniowy w Norwegii” (przygotował go Solidaritet Norge, związek zawodowy założony przez Polaków dla Polaków pracujących w Norwegii) oraz w panelu dotyczącym edukacji i szkolenia. Potem odbył się panel: „Fagbrev – dokument mający na celu uznanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii” (także przygotowany przez Solidaritet Norge), po którym nasi nauczyciele mieli okazję wziąć udział w dyskusji i zadawać pytania ekspertom.

Bardzo cenna była późniejsza dyskusja grupowa, dotycząca analizy obowiązujących praktyk w zakresie kształcenia zawodowego, diagnozy i mapowania priorytetowych problemów, potrzeb i wyzwań w przedmiotowym zakresie.

Drugiego dnia szkolenia w Oslo odbyły się panele dotyczące robotyzacji pracy i sztucznej inteligencji, wyodrębnionych zawodów wg szkół zawodowych i średnich w Norwegii, a także zawodowych tytułów mistrzowskich w Norwegii z podziałem na zawody.

-Zobaczyliśmy, w jaki sposób można zdobywać kompetencje, aby ”odnaleźć się” na rynku pracy oraz jakie mają możliwości rozwoju w kontekście rynku pracy – mówią nauczyciele biorący udział w szkoleniu w Norwegii.

Celem projektu realizowanego w ZST-Z jest zwiększenie jakości i dopasowania kształcenia oraz szkolenia zawodowego (VET) do potrzeb rynku pracy w Polsce poprzez realizacje badan´ pracodawców i rynku pracy (sektor NUB), wizyt studyjnych, utworzenie Centrów Kształcenia Praktycznego, pilotażowych  szkoleń dla nauczycieli i uczniów. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem dotyczący braku efektywnej współpracy sektora VET z pracodawcami oraz niedostosowania kształcenia zawodowego w Polsce do potrzeb pracodawców.

Uczestnikami projektu są uczniowie oraz kadra dydaktyczna i pracownicy zaangażowanych partnerów- szkoły oraz Solidatitet Norge. Rezultatem projektu będzie wypracowanie optymalnego modelu współpracy. a także stworzenie 2 centrów kształcenia praktycznego (dla kompetencji i kwalifikacji pożądanych w sektorze NUB.

Projekt ma wzmocnić współpracę między edukacją a przedsiębiorcami – efektem ma być dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez realizację szeregu działań projektowych, co przyczyni się do tego, że oferta edukacyjna szkoły poprawi się.

Agnieszka Makuszewska

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.