Edukacja

UROCZYSTE PODSUMOWANIE EUROPEJSKIEJ MOBLINOŚCI „ERASMUS+” W ZST-Z IM. JANA PAWŁA II W ŻUROMINIE

Fot. ZST-Z Żuromin

29 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej mobilności „Erasmus+”, zrealizowanej w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie na przełomie maja i czerwca br. To już trzeci projekt, dzięki któremu młodzież naszej szkoły miała okazję szkolić się za granicą i tam zdobywać nowe umiejętności i który w całości sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie miało charakter konferencji połączonej z panelem dyskusyjnym i rozpoczęło się krótkim filmem z podróży do Grecji. Dyrektor szkoły Wojciech Smoliński i wicedyrektor Ewa Janulewska powitali wszystkich zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich: Jerzy Rzymowski – starosta żuromiński, Ireneusz Rejmus – wicestarosta żuromiński, Łukasz Gołota – partner i koordynator z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego oraz studenci tej uczelni, współpracujący ze szkołą w projekcie: Patrycja Szkudlarek, Agnieszka Homańska i Piotr Obszarski oraz ksiądz dziekan Tomasz Kadziński.

Gospodarzami spotkania byli: dyrekcja szkoły, uczestnicy projektu wraz z opiekunami: Magdaleną Radzimską, Renatą Sękowską, Marcinem Krasińskim oraz uczniowie i wychowawcy klas.

Na wstępie wicedyrektor Ewa Janulewska omówiła aspekty kulturowe, jakie zrealizowano podczas wyjazdu młodzieży na praktyki do Grecji. Zaczęła od tego, jak ważny jest „Erasmus” w kontekście wychowawczym, kulturowym i zawodowym. Zaznaczyła, że to, jaka będzie przyszła Europa, będzie zależało od przyszłych pokoleń, od wychowania obecnej młodzieży.

– Przystąpienie do Erasmusa było naszą cegiełką, wkładem w budowanie nowoczesności i przyszłości. Erasmus daje możliwości przybliżenia się do wszystkich spraw związanych z sensem współczesnej edukacji i wychowania – zaznaczyła pani dyrektor. Jej zdaniem ważną umiejętnością nabytą podczas praktyk, oprócz nauki języka, była umiejętność funkcjonowania w innym kraju, oraz szeroko rozumiana integracja.

Pani Ewa Janulewska powiedziała też o dwóch rzeczach związanych z europejską mobilnością – po pierwsze pojawili się już pierwsi absolwenci szkoły – uczestnicy projektu, którzy uświadomili sobie, że są obywatelami świata, mogą wyjechać, pracować za granicą, po drugie, ci, którzy wciąż uczą się w ZST-Z w Żurominie – są bardziej otwarci, chętniej biorą udział w życiu szkoły, podejmują wyzwania. Zaznaczyła, że powrót do korzeni, kolebki kultury europejskiej i filozofii, być może pomoże młodzieży otworzyć się w zagubionym, współczesnym świecie.

Zwróciła uwagę na fakt, iż w Grecji szkolili się nie tylko uczniowie, ale też dyrekcja szkoły. Pani wicedyrektor oraz dyrektor Wojciech Smoliński i kierownik internatu, Krzysztof Błaszkiewicz, szlifowali swoje umiejętności w zarządzaniu i umiejętności językowe. Uczestniczyli w warsztatach związanych z ochroną środowiska a także w zajęciach „Mindfulness and welbing”, na których myślą przewodnią była ,,uważna obecność” oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy dla pozyskania satysfakcji uczestników procesu edukacyjnego. Według dyrekcji były to zajęcia znacznie ubogacające już posiadane przez nauczycieli umiejętności.

Dyrektor Wojciech Smoliński przekazał informację o nawiązaniu współpracy ZST-Z z grecką szkołą Epal 1,która także prowadzi kształcenie zawodowe w podobnych zawodach jak szkoła w Żurominie. Wyraził nadzieję na rozwinięcie się kontaktów między obiema szkołami  i realizowanie wspólnych projektów.

 „Erasmus” to już tradycja w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych. Projekt rozpoczął się w 2019r., kiedy to na praktyki zagraniczne wyjechali pierwsi uczniowie. Obecny „Erasmus” realizowany jest po otrzymaniu akredytacji, co wiąże się z tym, że nie jest konieczne pisanie projektu, bo środki są już przyznane. Kiedy tylko z Narodowej Agencji Programu Erasmus wróci do dyrekcji szkoły umowa, rozpocznie się nabór do kolejnej edycji mobilności. W tej chwili szkole przyznano na realizację programu kwotę ponad 50 tys. Euro.

Przy realizacji projektów ważną rolę odegrał organ prowadzący szkołę, Starostwo Powiatowe w Żurominie. Starosta Jerzy Rzymowski podkreśla, że dzięki środkom unijnym możliwe jest nie tylko budowanie dróg, remontowanie obiektów, ale również realizowanie takich zadań jak właśnie „Erasmus+”. Zadowolenie z tego, że w tej szkole zakończył się kolejny wartościowy projekt wyraził podczas spotkania również wicestarosta Ireneusz Rejmus. W swojej wypowiedzi podkreślił, jak ważny był on dla szkoły i co dał uczniom. Zwrócił uwagę na fakt, że należy zawsze wykorzystywać wszelkie możliwości rozwoju współczesnego szkolnictwa a organ prowadzący zawsze wspierał wszelkie twórcze inicjatywy i zachęcał dyrektorów do korzystania z możliwości rozwoju. Podkreślił, że dzięki udziałowi w różnych projektach i wsparciu starostwa ZST-Z wzbogacił się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny i sprzęt do nauki zawodów.

Łukasz Gołota, partner projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego, zabierając głos podczas podsumowania podkreślił, że od tej pory Żuromin będzie mu się kojarzył jako magiczne miejsce, w którym są niezwykli ludzie, którzy ten projekt uczynili również niezwykłym. Odnosząc się do ogólnej sytuacji Łukasz Gołota zaznaczył, że dziś okazuje się, iż nic nie jest dane raz na zawsze – ani dobrobyt, ani pokój, ani demokracja, ani wartości. To, co do tej pory zostało zrealizowane, może być zabrane poprzez brak możliwości organizowania takich wyjazdów i wymiany doświadczeń.

Łukasz Gołota podkreślił, że uczniowie żuromińskiego technikum nie powinni czuć się nigdy gorsi od uczniów czy obywateli innych krajów. Projekt dał im bowiem wiele możliwości i kolejne roczniki powinny z niego korzystać.  Korzyści z uczestnictwa w „Erasmusie” wymieniali także zabierając głos Agnieszka Homańska i Piotr Obszarski. O wspólnych ideach reprezentantów różnych nacji mówiła przede wszystkim pani Agnieszka, zachęcając do rozwijania siebie i swoich pasji, a także korzystania z możliwości, jakie daje bycie w Unii Europejskiej.

Projekt jest bardzo ważny w oczach opiekunów młodzieży. Marcin Krasiński, nauczyciel historii w ZST-Z, zabierając głos przybliżył historię Meteorów, klasztorów zawieszonych w chmurach i innych , ważnych kulturowo miejsc. Jak zauważył, dla wszystkich uczestników wyjazdu historia była w tym miejscu na wyciągnięcie ręki. Podkreślił, że projekt umożliwił realizację nowoczesnej dydaktyki, nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Renata Sękowska zaś zauważyła, że wszystko to było możliwe dzięki inicjatywie dyrekcji oraz doskonałej współpracy z zespołem projektowym, organem prowadzącym i greckim partnerem. Zaznaczyła, że proces rekrutacji wyłonił najlepszych uczniów, którym dane było szlifować swoje umiejętności za granicą. Starannie dobrano wszystko – przewoźnika, miejsce zakwaterowania, miejsce praktyk, jak i miejsca, w których można było poznać kulturę i historię Grecji. Renata Sękowska uważa, że „Erasmus” przygotowuje uczniów do roli obywatela Unii Europejskiej, że uświadomił młodzieży, iż wykształcony pracownik jest pożądany nie tylko na rynku krajowym, ale i europejskim.

Spotkanie podsumowujące połączone było z prezentacją miejsc, jakie zwiedzono podczas wyjazdu (m.in. Litochoro, Meteory, Saloniki, pracownia ikon w miejscowości Kalambaka, rejs na Skiathos), a także obrazowało, w jaki sposób młodzież odbywała praktyki. Było to możliwe dzięki profesjonalnie przygotowanym przez uczestników mobilności filmom i materiałom poglądowym. Na koniec wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe upominki, również za udział w konkursie „Obywatel świata, czysta chata”. Na zakończenie dyrekcja szkoły zwróciła uwagę na znaczenie propagowania i upowszechniania rezultatów projektu jako ważnego  elementu strategii rozwoju edukacji europejskiej.

Agnieszka Makuszewska

Fot. AO
Fot. AO
Fot. AO
Fot. AO
Fot. AO
Fot. AO
Fot. AO
Fot. ZST_Z
Fot. ZST-Z

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.