Żuromin. Co pili nauczyciele

Do Starostwa Powiatowego w Żurominie wpłynęła skarga. Dotyczy ona spożywania alkoholu przez nauczycieli Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie podczas Dnia Edukacji Narodowej. W tym momencie Starosta uznał, że brak jest wystarczających dowodów popełnienia przestępstwa
Starosta twierdzi, �e skarga jest bezzasadna

Ewa Jabłońska

jablonska.ewa1@gmail.com

Skargę do Starostwa Powiatowego w Żurominie złożył były nauczyciel Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie. W grudniu 2010 roku poinformował starostę drogą mailową, że na ternie PCKUiP łamane są przepisy oświatowe przez dyrektora oraz zastępcę tej placówki. Do pisma były załączone zdjęcia, na których widać uczestników uroczystości oraz butelki, w jakich sprzedaje się wino musujące.

Zawartość butelek nie jest jednak znana. Z etykiet również nie można odczytać, co butelki mogły zawierać. Ze względu na to, starosta odrzucił skargę. Były nauczyciel jednak sprawy nie zostawił. Teraz skarży starostę, że nie zareagował na powyższe zdarzenie i nie złożył zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa do organów ścigania.

Sprawa ma dalszy ciąg. Starosta zobowiązał Dyrektora PCKUiP do wyjaśnienia tej sprawy i zebrania oświadczeń od uczestników. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, iż w tym dniu na terenie placówki był spożywany alkohol w postaci wina musującego. Jeden z uczestników uroczystości zeznał, że było wtedy pite wino musujące alkoholowe, jednak on wina nie spożywał. Pozostali uczestnicy spotkania złożyli pisemne oświadczenia, że wznieśli toast lampką szampana bezalkoholowego.

Zatem, jak interpretuje sprawę starostwo, brak jest wiarygodnych dowodów popełnienia wykroczenia przez uczestników uroczystości.

– Postąpiliśmy zgodnie z procedurą, mając na względzie obowiązujące przepisy prawa czyli ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – mówi Starosta Janusz Welenc.

Zdaniem Starosty zebrane materiały dowodowe są nie wystarczające, by stwierdzić popełnienie przestępstwa. Dowodem byłby np. rachunek ze sklepu, protokół policyjny z przeprowadzenia badania alkomatem i zeznania świadków. Dlatego wnioskuje za uznaniem skargi za niezasadną.

Starostwo Powiatowe nie udostępniło zdjęć dowodowych Redakcji Kuriera.

– Będzie to możliwe wtedy, gdy sprawa zostanie rozpatrzona przez Radę Powiatu Żuromińskiego – mówi Joanna Jucewicz – Morawska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji.

Wtedy też będą je mogli obejrzeć Czytelnicy Kuriera.

Do sprawy wrócimy.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.