Żuromin. Fundusze unijne dla szkoły

Coraz więcej szkół z terenu powiatu żuromińskiego pozyskuje środki unijne. Zespół Szkół Nr 1 pozyskał fundusze na realizację trzech projektów. W ramach tych projektów będą organizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
Dyrektor Dorota Sobolewska opowiedzia�a nam o szkolnych projektach Fot. EJ

Ewa Jabłońska

jablonska.ewa1@gmail.com

[b]Wracamy do szkoły[/b]

Projekt, którego realizację szkoła rozpoczęła w marcu br. nazywa się „Wracamy do szkoły” i jest współfinansowany ze środków EFS. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni pracownicy szkoły, rodzice uczniów ZS nr 1. W ramach tego projektu odbywają się szkolenia komputerowe i językowe. Nauka języka angielskiego przeprowadzana jest w dwóch grupach 10 – osobowych, dwa razy w tygodniu po dwie godziny. W zajęciach komputerowych bierze udział jedna 10 – osobowa grupa. Zajęcia mają formę warsztatowo – wykładową, ale każdy uczestnik będzie musiał odbyć kilka godzin indywidualnej pracy przy komputerze on-line na udostępnionej platformie e-learningowej.

– Zainteresowanie zajęciami było dość duże. Została stworzona lista rezerwowa i mamy kilku wolnych słuchaczy – mówi zastępca dyrektora ZS nr 1 Pani Dorota Sobolewska

Projekt będzie trwał do 31 października 2011.

[b]

Projekt „Szkoły Startu do Kariery”[/b]

Do tego projektu szkoła przystąpiła we współpracy z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w lutym 2011 roku. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przy udziale ekspertów zewnętrznych zostanie przeprowadzona w szkole diagnoza, na podstawie której zostaną opracowane programy poprawiające efektywność działań szkoły. W ramach projektu zaplanowano szkolenia dla nauczycieli. Projekt będzie trwał trzy lata.

[b]„Wiem więcej mogę więcej”[/b]

Od września 2011 do 31 lipca 2012 r. w placówce będzie realizowany projekt dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i dwóch szkół wiejskich: SP w Chamsku i SP w Będzyminie. W projekcie weźmie udział około 600 uczniów z tych czterech szkół. Uczestnicy będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych. Zaplanowane są również zajęcia rozwijające takie jak intensywne szkolenia językowe, po których uczniowie otrzymają certyfikat. W ramach tego projektu uczniowie wezmą udział w warsztatach wsparcia psychologicznego oraz doradztwa zawodowego. Każde dziecko otrzyma podręczniki i przybory oraz posiłek w czasie trwania zajęć. W ramach projektu szkoła zakupi sprzęt do laboratorium językowego dla ZS, SP w Chamsku i ZP w Będzyminie. Zostaną również zakupione tablice multimedialne dla ZS, komputery, rzutniki, zestawy pomocy dla logopedy, ksero. Wartość projektu wynosi około 900 tys. zł

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.