Żuromin. Jeszcze raz o wynagrodzeniu Burmistrza

Pisaliśmy już w Kurierze o pensjach Wójtów i Burmistrzów nowej kadencji. Dziś jako ciekawostkę pokażemy Czytelnikom, jak do takich zmian dochodzi. Poniżej część protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 13 grudnia 2010 roku, na której ustalono nową pensje burmistrza Zbigniewa Noska

Ewa Jabłońska

jablonska.ewa1@gmail.com

Cytuję:

„Pan Przewodniczący poprosił Pana Burmistrza, by zgodnie ze przyjętym zwyczajem, na czas ustalenia wynagrodzenia opuścił salę obrad. Pan Burmistrz opuścił salę. Następnie Pan Przewodniczący odczytał, jakie są możliwości i jakie do tej pory było wynagrodzenie Pana Burmistrza. Mianowicie, od do tej pory, od 2 grudnia 2006 roku wynagrodzenie Burmistrza było następujące:

– wynagrodzenie zasadnicze – 5200,00 zł (widełki 5.200,00zł – 5900,00zł)

– dodatek funkcyjny – 1700,00 zł (widełki 1700,00zł – 1900,00zł)

– dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 1380,00 zł

– dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 1040,00 zł.

W sumie wynagrodzenie Burmistrza wynosiło – 9.320,00 zł (brutto).

Maksymalne wynagrodzenie w ciągu roku nie może przekraczać 7-krotności kwoty bazowej określonej ustawą budżetową, czyli górny pułap wynosi 12.847 zł. Co państwo na to- zapytał Pan Przewodniczący?

Bez odpowiedzi.

Dalej Pan Przewodniczący powiedział: Jeśli nie macie państwo pomysłu to już wiemy, że :

– wójt Gminy Kuczbork zasadnicze wynagrodzenie ma w kwocie 5.400 zł

– wójt Gminy Lutocin zasadnicze wynagrodzenie ma w kwocie 5.500 zł

dlatego uważam, że Burmistrz Żuromina nie powinien mieć mniej niż wójtowie. Być może kwota wynagrodzenia zasadniczego 5.500 byłaby za duża ale 5.400 zł właściwa. Poza tym można by też poprawić dodatek specjalny zwiększając na 25%, gdyż wójtowie mają ten dodatek w wysokości 40%.

Natomiast dodatek stażowy pozostałby taki sam, gdyż dla pracowników samorządowych nie może być większy niż 20%.

Czy są jeszcze inne propozycje – zapytał Pan Przewodniczący?

Pan Andrzej Staroń zwrócił się z pytaniem – Czym różni się dodatek funkcyjny od dodatku specjalnego.

Pani Sekretarz Gminy i Miasta wyjaśniła, że dodatek specjalny, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia i przysługuje m.in. wojewodzie, marszałkowi, prezydentowi, burmistrzowi i wójtowi.

Może być naliczony od 20% – 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Pan Tomasz Kwiatkowski zabierając głos na temat wynagrodzenia Burmistrza zaproponował podwyższenie dodatku specjalnego, podobnie jak Pan Przewodniczący, z 20 % na 25%.

Pan Krzysztof Jakubowski zabierając głos na temat wynagrodzenia Burmistrza stwierdził, iż uważa, że obecne wynagrodzenie Burmistrza jest zadowalające, w związku z tym proponuje pozostawić bez zmian. Swoją propozycję uzasadnił trudną sytuacją gospodarczą w naszym kraju spowodowaną licznymi kataklizmami, co spowodowało, że są inne potrzeby i oczekiwania. Dlatego jest zdania, że ta kwota, która miałaby zostać przeznaczona na podwyżkę wynagrodzenia mogłaby być wykorzystana na inne potrzeby.

Pan Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że jeśli do w/w składników wynagrodzenia dodamy podwyższony dodatek specjalny o 5 % to podwyżka wynagrodzenia Burmistrza wyniesie ogółem: 635,oo zł (brutto), więc jest to jakby zmiana „kosmetyczna” . Nadmienił , że do tej pory wynagrodzenie burmistrza wynosiło 9.320 zł (brutto) a po zmianach wyniosło by 9.955 zł.

Dalej Pan Przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne wnioski ?

Nie było.

Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, że najdalej idącym wnioskiem jest wniosek Pana Krzysztofa Jakubowskiego więc poddaje go pod głosowanie pytając: Kto jest za tym, żeby wynagrodzenie Burmistrza pozostało na poziomie jak dotychczas?

W głosowaniu: 1 głos był „za”. 12 głosów było „przeciw” . 2 osoby „wstrzymała się „ od głosu.

Następna propozycja: Pan Przewodniczący zapytał: Kto jest za tym , żeby wynagrodzenie Burmistrza wynosiło, jak niżej:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5 400,00zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 1 700,00 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 25 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 1 775,00 zł

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 1 080,00 zł

W głosowaniu: 12 głosów było ”za”. 1 głos „przeciw” 2 osoby „wstrzymały się” od głosu.

Po przegłosowaniu propozycji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin i poddał pod głosowanie :

W głosowaniu: 14 głosów było ”za”. 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.

Uchwała została podjęta.”

Przypominamy, że sesje Rady Miejskiej są jawne i uczestniczyć w nich może każdy. Protokoły z sesji są natomiast do wglądu na stronie www.zuromin.ibip.net.pl.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.