Żuromin. Kolejne sukcesy żuromińskiego Urzędu

Burmistrz Zbigniew Nosek wraz z Urzędem Gminy i Miasta pozyskał nowe unijne środki. Dzięki nim wsparcie będą mogli otrzymać najubożsi, a właściciele nieruchomości wymieniać eternitowe dachy. Największym jednak sukcesem jest pozyskanie 888 tyś zł dla trzech żuromińskich szkół.
Umow� na unijne dofinansowanie tego projektu podpisali El�bieta Szymanik, Zast�pca Dyrektora ds. PO KL oraz Zbigniew Nosek, Burmistrz Gminy i Miasta �uromin oraz Maria �o�nowska, Skarbnik Gminy.

Adam Ejnik

a.ejnik@gmail.com

[b]

Dla najuboższych[/b]

Pomoc państwa w zakresie dożywiania – projekt o takiej nazwie uzyskał akceptację wojewody i Gmina z Urzędu Wojewódzkiego otrzyma 85.360 zł. Kolejne 60 tysięcy to środki własne Gminy. Całość przeznaczona będzie na bezpłatne dożywianie 115 dzieci i 19 rodzin. Autorem projektu jest Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wiśniewski.

[b]Usuwanie azbestu[/b]

Kolejnym sukcesem Gminy jest pozyskanie 50 000 zł na usuwanie i utylizację azbestu. Dzięki niemu 34 rodziny w gminie usunęły i zutylizowały eternitowe dachy. Jak podaje Biuletyn Urzędu w roku 2011 zostanie usunięte z tych środków 5370 m2 eternitu.

[b]Wyrównanie szans edukacyjnych[/b]

Następny projekt ma charakter edukacyjny i pozyskano na niego 888 tyś zł. Z dotacji korzystać będą trzy szkoły (żuromiński Zespół Szkół nr 1, szkoły w Będzyminie i Chamsku), a w nich 600 uczniów. Uczniowie dzięki projektowi „Wiem więcej, mogę więcej” będą mogli uczestniczyć w 5 500 godzinach dodatkowych zajęć lekcyjnych. Szerzej o projekcie napiszemy podczas jego realizacji (od września 2011).

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.