Żuromin. Polska w budowie

Przedstawiciele żuromińskiej Platformy Obywatelskiej przedstawili mediom podczas konferencji prasowej inwestycje, w jakich brał udział rząd, a które dotyczą powiatu żuromińskiego.
�uromi�ska Platforma przedstawia inwestycje, kt�re powsta�y dzi�ki programom rz�dowym. W tle �uromi�ski Orlik

redakcja@kurierkurierzurominski.pl

W konferencji Platformy Obywatelskiej wzięli udział Adam Wetmański – przewodniczący koła PO w Żurominie, Beata Raźniak – członek Zarządu PO w powiecie żuromińskim, Krzysztof Jakubowski – radny Rady Miejskiej w Żurominie oraz Michał Bodenszac – radny Rady Powiatu Żuromińskiego.

Przedstawiciele PO podsumowywali czteroletni okres rządów swojej partii w kontekście inwestycji, jakie miały miejsce w naszym powiecie.

– W kontekście ogólnokrajowej akcji „Polska w budowie” chcieliśmy przedstawić wpływ rządów PO na to, co wydarzyło się w powiecie żuromińskim. Należy zaznaczyć, że bez inicjatywy samorządów, nie byłoby możliwe uruchamianie programów rządowych – mówi Michał Bodenszac szef powiatowej PO.

[b]Schetynówki[/b]

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (tak zwane „schetynówki”) – program dofinansowania z budżetu państwa kosztów przebudowy, remontów lub budowy dróg lokalnych: wojewódzkich i powiatowych i gminnych. W powiecie żuromińskim zrealizowano trzy odcinki dróg. Beneficjentami była gmina Bieżuń i Starostwo Powiatowe. Łączna długość dróg, to ponad 7,5 km na kwotę 5,2 mln zł.

[b]Orlik[/b]

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. W powiecie żuromińskim powstał jeden taki kompleks. W roku 2009 ze wsparcia ministerstwa sportu i urzędu wojewódzkiego skorzystała Gmina i Miasto Żuromin.

[b]Radosna Szkoła[/b]

Rządowy program Radosna Szkoła, to program wsparcia finansowego dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie placu zabaw. W powiecie żuromińskim wiele szkół już skorzystało z tego programu. Kolejne są w trakcie realizacji.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.