Żuromin. Skarga na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Radni Powiatu Żuromińskiego rozstrzygnęli kwestię skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Uznali, że problem dotyczy sfery emocjonalnej a nie naruszenia przepisów prawnych.

Ewa Jabłońska

jablonska.ewa1@gmail.com

O skardze na działalność Kierownika PCPR Panią Danutę Przybył pisaliśmy w nr 258 Kuriera. Przypominamy, że skargę złożył Adam Defański z Żuromina, który jest osobą niepełnosprawną. Po jednej z wizyt w żuromińskim PCPR poczuł się niezadowolony z sposobu, w jaki został obsłużony. Oczekiwał od Danuty Przybył umożliwienia dostępu do Internetu oraz przepisania przez pracowników jednostki przyniesionego przez niego tekstu. Takiej pomocy miał nie otrzymać i jak twierdzi potraktowany został źle.

Postępowanie wyjaśniające przeprowadzał Zarząd Powiatu oraz Komisja Rewizyjna. Wysłuchano skarżącego. Danuta Przybył również złożyła swoje wyjaśnienia na piśmie i osobiście. Obydwie strony zostały zaproszone na spotkanie Zarządu Powiatu Żuromińskiego w celu przeprowadzenia konfrontacji. Rada Powiatu nie znalazła dowodów na to, że kierownik PCPR naruszyła normy etyczne wykraczające poza ogólnie przyjęte normy zachowań międzyludzkich. Nie nastąpiło również naruszenie przepisów prawa. Radni uznali więc, że skarga jest niezasadna.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.