Żuromin. Targi pracy i edukacji

W czwartek 9 kwietnia w Żurominie odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Setki osób skorzystało z możliwości zapoznania się z ofertą edukacyjną i z pracodawcami z powiatu żuromińskiego.
Hal� sportow� odwiedzi�y t�umy

Ewa Jabłońska

e.jablonska@kurierkurierzurominski.pl

W tym roku Targi Pracy i Edukacji w Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyły się po raz trzeci. Swoja ofertę zaprezentowało ponad 70 wystawców. Wśród nich instytucje takie jak Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, Mławie, Płońsku, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojskowa Komisja Uzupełnień. W Targach wzięło udział wiele szkół. Oprócz tych ponadgimnazjalnych z powiatu żuromińskiego, były szkoły wyższe i policealne. Największą cześć wystawców (około 35 stanowisk) stanowili przedsiębiorcy. Wśród nich byli ci prowadzący handel, usługi, produkcję, związani z rolnictwem i motoryzacją. W Targach wzięły również udział organizacje pozarządowe.

Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie Wojciech Gralewski. Dyrektor przywitał gości i przedstawił program tegorocznych targów. Gości witał również starosta żuromiński Jerzy Rzymowski. Po oficjalnym otwarciu i krótkich przemówieniach mieszkańcy mogli podchodzić do poszczególnych stoisk porozmawiać, wziąć informacyjna ulotkę, a często też gadżety reklamowe. Tego dnia halę sportową odwiedziły prawdziwe tłumy. Najwięcej było uczniów, byli również dyrektorzy szkół, wójtowie i burmistrzowie. Stanowiska można było zwiedzać przez trzy godziny.

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Żuromin. Targi pracy i edukacji

W piątek 4 kwietnia już po raz drugi w Żurominie odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z ofertami kształcenia i zatrudnienia przygotowanymi przez wystawców.
Targi cieszy�y si� du�ym zainteresowaniem w�r�d m�odzie�y i doros�ych

Ewa Jabłońska

e.jablonska@kurierkurierzurominski.pl

Już po raz drugi na terenie powiatu żuromińskiego odbyły się Targi Pracy i Edukacji. W hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie 4 kwietnia było bardzo tłoczno. Wystawcy nie zawiedli i licznie przybyli, żeby przedstawić swoją ofertę. W sumie w Targach wzięło udział 26 pracodawców i 23 szkoły. Byli przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z Mławy, Sierpca, Płońska, policjanci, strażacy. Co prawda tych lokalnych było najwięcej, ale w przedsięwzięciu wzięli również udział przedsiębiorcy i szkoły spoza terenu powiatu żuromińskiego. Mieszkańcy mieli okazje otrzymać informację dotyczące firm, zapoznać się z ofertą kształceniową oraz nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą. Oficjalnego otwarcia II Targów Pracy i Edukacji dokonał dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Wojciech Gralewski. Dyrektor przywitał zgromadzonych w hali gości: starostę żuromińskiego Janusza Welenca, wicedyrektora ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Aleksandra Kornatowskiego, przedstawicieli filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie, dyrektora Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie Witolda Żerańskiego, dyrektora PUP w Płońsku Piotra Skierkockiego, dyrektor PUP w Sierpcu Ewę Barchanowicz, przedstawicieli instytucji i służb powiatu żuromińskiego, wójtów i burmistrzów, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych, pracodawców, instytucji szkoleniowych, organizacji pozarządowych.

– Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do pozyskania informacji o możliwościach dalszego kształcenia w szkołach powiatu żuromińskiego, szkołach wyższych otaczającego nas regionu, do bezpośredniego spotkania z pracodawcami lokalnego rynku, umożliwiającego powrót osobom bezrobotnym na rynek pracy – mówił dyrektor LO w Żurominie Wojciech Gralewski

Przemawiał również starosta Janusz Welenc

O zasadności prowadzenia Targów mówił również starosta Janusz Welenc.

– Rynek pracy wymaga właściwych kompetencji, kwalifikacji i wykształcenia i wiemy, jak trudno jest się znaleźć na rynku pracy, dlatego wybory uczniów co do dalszego kształcenia mają kluczowe znaczenie. Idea targów ma przybliżyć kwestię dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej tak, żeby ten wybór był wyborem świadomym, nakierowanym na zdobycie konkretnego zawodu i znalezieniu się na rynku pracy – mówił Janusz Welenc – Dlatego, życzę młodzieży, żeby zapoznała się z konkretną ofertą i żeby spełniła ona oczekiwania młodzieży i dała szansę dalszego rozwoju.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie Joanna Hajdas odczytała list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który był zaproszony na Targi. Marszałek w piśmie gratulował takiego przedsięwzięcia. Wierzy, że osiągnie ono sukces.

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Żuromin. Targi pracy i edukacji

I Targi Pracy i Edukacji w powiecie żuromińskim odbyły się w piątek dziewiętnastego kwietnia w hali przy Liceum Ogólnokształcącym im Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Wzięło w nich udział ponad 70 podmiotów, które przygotowały ofertę kształcenia lub zatrudnienia.
Targi cieszy�y si� du�ym zainteresowaniem gimnazjalist�w i uczni�w szk� �rednich. Odwiedzi�o je 14 zorganizowanych grup z gimnazj�w i szk� �rednich powiatu

Adam Toruński

torunski.adam@gmail.com

Starostwo Powiatowe w piątek 19 kwietnia zorganizowało I Targi Pracy i Edukacji. Targi rozpoczęły się od przemówień. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Liceum w Żurominie Wojciech Gralewski, nieco później wypowiadał się starosta żuromiński Janusz Welenc. -To wspaniałe wydarzenie, które mam nadzieję wpisze się w kalendarz imprez w naszym powiecie na stałe. Pozwala zainteresowanym osobom poszerzyć swoją wiedzę o ofercie kształcenia w powiecie i poza nim, a od tego roku także pomaga nawiązać kontakt z ewentualnymi pracodawcami. Praca i edukacja to rzeczy ściśle ze sobą związane, zachęcam wszystkim uczniów, by przy wyborze szkoły kierowali się także kryterium zapotrzebowania na rynku pracy, które jest bardzo ważne -mówił Janusz Welenc.

Odczytany został również przez panią Danutę Bednarczyk list marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, który został zaproszony, ale nie zjawił się w Żurominie osobiście. W swym liście również pochwalał ideę targów i podkreślał ich znaczącą rolę. Kolejnym punktem imprezy były występy artystyczne i prezentacje przygotowane przez Żuromińskie Centrum Kultury i szkoły średnie. Odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku oraz „Prezentacja na temat bezpiecznych wyjazdów i powrotów z pracy za granicą” przygotowana przez Zespół ds. promocji zatrudnienia I EURES z CIiPKZ, przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. Podczas kilkugodzinnych targów każda z placówek na własnym stanowisku prezentowała ofertę kształcenia lub zatrudnienia, promowała swą ofertę i prowadziła rozmowy z zainteresowanymi.

[b]Szkoły średnie z powiatu[/b]

Każda z czterech szkół średnich w powiecie żuromińskim wzięła udział w targach. Liceum Ogólnokształcące w Żurominie tradycyjnie przygotowało pięć profili kształcenia: klasę matematyczno-informatyczną, biologiczno-chemiczną, turystyczną, humanistyczną i ekonomiczną. -Nasi uczniowie osiągają najlepsze wyniki egzaminu maturalnego w powiecie, nawet stuprocentowe. Mogą konkurować z absolwentami innych szkół w Polsce, uzyskując dobre rezultaty także na poziomie rozszerzonym. Wyszukujemy talenty i wspieramy indywidualny rozwój uczniów. Mamy wiele osiągnięć w dziedzinie matematyki. A znakomitym dowodem na funkcjonowanie szkoły bez zarzutu są dobre kontakty nauczycieli również z jej absolwentami- zachwala szkołę nauczycielka języka polskiego Joanna Królikowska.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie proponuje cztery kierunki kształcenia na poziomie technikum. Są to technik – informatyk, mechatronik, mechanik i handlowiec. A także trzy klasy w Zasadniczej Szkole Zawodowej – mechanika pojazdów samochodowych, wielozawodową i nową klasę, kształcącą elektryków. -Dysponujemy najlepszą bazą dydaktyczną, np. dużą ilością tablic interaktywnych. Prowadzimy zajęcia technikami aktywnymi. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani, by podjąć pracę w wybranym zawodzie, w tym roku rozszerzamy ofertę o kierunek kształcenia elektryków. Dajemy uczniom swobodę działania i rozwoju, a także oferujemy darmowe kursy, np. ECDL. -mówi Anna Wronkowska, opiekunka przedstawicieli ZSP w Żurominie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej proponuje w tym roku absolwentom gimnazjów pięć klas na poziomie technikum. Osoba decydująca się na naukę w tej placówce może uzyskać tytuł technika agrobiznesu, informatyka, ekonomisty lub rolnika, a także technika architektury krajobrazu, co jest nowością. -Potencjalnych uczniów chcemy zachęcić przede wszystkim nowym kierunkiem kształcenia. Posiadamy doskonałą kadrę pedagogiczną. Mamy osiągnięcia sportowe, głównie w piłce siatkowej. Prowadzimy wiele ciekawych, dodatkowych zajęć. – opisuje działalność szkoły Bożena Grzybicka.

Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu ma do zaoferowania dwie klasy – wojskową i straży granicznej oraz ogólnokształcącą. -Zapewniamy bardzo wysoki poziom kształcenia, zwłaszcza w zakresie przedmiotów humanistycznych, przede wszystkim języka angielskiego. Osiągamy dobre wyniki z egzaminu maturalnego, notując stały progres. Proponujemy ciekawy kierunek wojskowy i straży granicznej, współpracując z jednostkami patronackimi. Posiadamy zewnętrzny Certyfikat Szkoły Uczącej Się. -zachęca gimnazjalistów dyrektor Krzysztof Jabłoński.

[b]

Oferta pracy[/b]

W targach wzięło udział również 39 pracodawców oferujących zatrudnienie zarówno absolwentom gimnazjów na zasadzie praktyki lub stażu, jak i pracę stałą. -Szukamy młodych, kreatywnych osób, które ukończyły szkołę i mają choć odrobinę doświadczenia jak w praktyczny sposób można wykorzystać wiedzę teoretyczną, ci są najbardziej cenni na rynku- mówił przedstawiciel jednej z firm. Żuromin odwiedziło także 19 szkół wyższych i policealnych z poza terenu powiatu żuromińskiego. W hali przy LO pojawiły się też 4 instytucje pracy i 9 urzędów pracy.

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.